Stalins överman bor i Sverige

Amer Munir Chaudhry, PRansvarig för Islams Ahmadiyya-församling i Sverige, är en av många som påstår att islam och muslimer ligger bakom allehanda uppfinningar. Därmed är han i hård konkurrens med Josef Stalin.

Det är ingen nyhet att talesmän för totalitära ideologier påstår att deras undersåtar står bakom ett stort antal epokgörande upptäckter och uppfinningar. Regeln är att ju mindre de har uppfunnit och ju sämre det står till där de har makten desto fler lånta fjädrar smyckar de sig med.

Efter att Stalin på 1940-talet hade brutit alla förbindelser med västerländsk vetenskap, började sovjetiska tidningar berätta om fantastiska uppfinningar som felaktigt tillskrevs kommunismen och Sovjet, men i själva verket var västerlänningar bakom dem.

Som kommunistpartiets organ Pravda kunde berätta 1943: Genom hela sin historia har det stora ryska folket berikat den nationella och internationella teknologin med enastående upptäckter och uppfinningar. Och ungkommunisternas tidning Komsomolskaya Pravda följde upp och slog fast att bland annat flygmaskinen var en rysk uppfinning.

 

Komsomolskaya Pravda fortsatte: Det är omöjligt ett finna ett område där det ryska folket inte har banat ny väg. A.S. Popov uppfann radion. A.N. Lodygin skapade den elektriska glödlampan. I.I. Pozunov byggde världens första ångmaskin. Stataren Fedor Blinov flög över den ryska jorden i ett flyg som var tyngre än luft och som hade skapats av geniet Aleksandr Fedorovitj Mozhaiskii tjugoett år före bröderna Wright. (Citaten är hämtade från Jeffrey Brooks: Soviet Public Culture from Revolution to Cold War. Princeton University Press, 2000).

Men nu får Stalin konkurrens av ingen mindre än Amer Munir Chaudhry från den svenska Ahmadiyya-församlingen. Han länkar till en artikel CNN obegripligt nog har på sin webbsida, med tanke på att den är full av faktafel.

 

Det krävs inte mer än ett besök på närmaste bibliotek eller några minuter med Google för att hitta bevis för lögnerna. Men listan över muslimska uppfinningar har gått världen runt och till och med visats upp på museer. Låt oss titta på några av punkterna:

 

Kirurgi.

En muslim uppfann kirurgin. Den enda sanning som finns i detta påstående är att en doktor vid namn Al Zahrawi  (936-1013) översatte böcker om kirurgi.
De äldsta bevisen för kirurgi är trepanation (ett ingrepp där man borrar upp skallbenet) och är från stenåldern.  Egypterna gjorde kirurgiska ingrepp, liksom grekerna och romarna långt före arabernas expansion över världen. Den äldsta bevarade text som finns om kirurgi är från Egypten och över 3 500 år gammal, det vill säga 4 500 år före doktor Zahrawis födelse.

Greken Hippokrates (cirka 460 f Kr-370 f Kr)  kallas ofta för läkekonstens fader och det med all rätt. Hans forskningsresultat och litterära verk inom medicin används fortfarande. Han var inte muslim.

 

Kaffe.

Kaffe är väl kanske inte direkt något man uppfinner. Men processen för att få ut koffein ur kaffebönan härstammar från Etiopien, långt före islam. Må hända var det så att genom muslimernas krigiska expansion spred sig kaffet över Mellanöstern och senare till Europa, men ingen muslim har uppfunnit kaffet eller processen att tillverka det.

 

Flygmaskinen.

Härom tvistar de lärde, men kineserna var nog först.  Det finns historiska källor om drakar som kunde bära människor.  Kineserna sägs med ligga bakom varmluftsballongen och helikopter-rotern. Detta hundratals år innan muslimer eller islam fanns.

Den muslim man hänvisar till hette Abbas ibn Firnas. Han täckte sin kropp med fjädrar, hoppade sedan från en hög plats och seglade ner mot marken. Seglade är nog fel, för källor säger att han damp i backen och skadade ryggen allvarligt. Ska man vara korrekt historieförfalskare kan man ju påstå att han uppfann flygkraschen.

 

Universitet.

Alla stora civilisationer före arabernas expansion hade någon form av högre lärosäten. Romarna hade lärosäten, likaså grekerna. Sumerna hade Edubba som kan spåras tillbaka till 3500 f Kr. Kina hade Shangyang 2200 f Kr. Under Zhou-dynastin (1046-249 f Kr) anlade man kungliga centralskolan.

Det universitet som varit igång längst går att hitta i ett arabiskt/islamiskt land, nämligen universitet Karueein i Marocko.  Det har dock genom hela sin historia fungerat som ett slags Koranskola och gör så än i dag. Alltså har det inte mycket gemensamt med vår uppfattning om universitet.

Vi ska inte glömma alla de universitet muslimer har förstört, exempelvis Nalanda cirka 427-1194  i Indien. När det var som allra störst sägs det att över 10 000 studenter gick där. Man lärde bland annat ut astronomi, matematik och medicin. 1194 e Kr förstördes det under den islamiska invasionen. Det sägs att det tog flera månader att bränna alla böckerna.

 

Algebra.

Ursprunget till algebra kan spåras till de gamla babylonierna, kineserna, egypterna och även grekerna använde sig av algebra.

Det som blivit vår moderna algebra kommer från Indien. De tidigaste kända indiska matematiska dokument är daterade till omkring mitten av det första årtusendet f Kr. Denna kunskap spreds genom det arabiska riket, och har självklart att göra med deras krigiska expansion.

Våra siffror kommer från Indien trots att många hävdar att de är arabiska. Ett populärt påstående är också att muslimer uppfann nollan, vilket är helt fel. De första källorna på begreppet noll kommer också från Indien. Återigen spred araber kunskapen genom sin expansion över världen, men mer än så är det inte.

 

Optik

Delvis rätt. Men muslimerna kom inte längre än att de tyckte det var roligt att exponera bilder på väggarna. Alhazen, the father of Optics är något av en historieförfalskning. Användandet av optik fanns i många gamla civilisationer, som Mesopotamien och Egypten. Alhazens arbete var intressant och man kan nästan påstå att han låg bakom idén till kameran, eftersom han exponerade bilder på väggar med hjälp av optik.  Men det blev aldrig mer än så. Det var andra människor som utvecklade kameran. Religion var över huvud taget inte med vid framställningen av kameran. Det handlade om fysik, kemi och envishet.

 

Musik.

Uppfinner man musik? Komponerar man inte? En de första som försökte beskriva musik och skriva ner den var Pythagoras, ni vet han med den förbannade satsen.

Den artikel som Amer Munir Chaudhry hänvisar till, påstår att den moderna musik-skalan härstammar från det arabiska alfabetet. Detta är en lögn och en rejäl historieförfalskning. Pythagoras ska ha äran för musik-skalan.

Lyran är ett stränginstrument som påstås komma från den muslimska världen, men är precis som det övriga felaktigt. Stränginstrument har funnits i kulturer som är långt äldre än den arabiska. Lyran från Ur, nuvarande Irak, är över 2 500 år.  Den arabiska världen må ha spridit instrument genom sin expansion.

 

Tandborsten.

Långt före arabernas expansion visste människor hur man skulle sköta sina tandhygien. Naturfolk över hela världen har alla diverse sätt att sköta sin tandhygien.

Egyptierna tros ha rensat sina tänder med ett speciellt pulver gjort av oxhovar och äggskal så långt tillbaka som 5 000 f  Kr. Romarna använde pinnar med nötta ändar, medan grekerna använde grova dukar.

3000 f Kr använde sig assyrier av tandpetare och tandborstar. Man har även hittat tandpetare i forna Mesopotamien (Irak).

Många naturfolk använder pinnar och rötter som de gnuggar mot tänderna. För cirka 800 år sedan började kineserna använda primitiva tandborstar.

 

Vevaxeln
Fel igen. Vevaxeln kan vi tacka greker och romare för. De tidigaste bevisen för en vevaxel finns i det romerska riket, Hierapolis sågverk,  cirka 300 f Kr. Med stor sannolikhet kom araberna över tekniken då de invaderade spillrorna av de klassiska grekiska och romerska kulturerna. De har inte uppfunnit den. Ibland får man höra att de uppfunnit Arkimedes skruv. Blotta namnet avslöjar att de inte gjort det.

 

Sjukhus

Nej. Inrättningar för att vårda sjuka människor har funnits i tusentals år. Egyptierna vårdade till exempel de sjuka arbetare som byggde pyramiderna och utförde även avancerad kirurgi. Romarna och grekerna hade inrättningar där man placerade sjuka.  Konceptet med att vårda och isolera sjuka var alltså inget muslimer uppfann.

Den som påstår att muslimer uppfunnit ovan nämnda saker är historieförfalskare. Araberna fick enorma mängder kunskap när de expanderade sitt rike in i den klassiska grekiska och romerska världen och förstörde enormt mycket av den. Allt under devisen: Står det inte i Koranen, eller motsäger Koranen, så  bränn det!

Bakom uppfinningar ligger vetenskap. Vetenskap är en process för att undersöka saker och ting. Vetenskap är ett sätt att få svar med hjälp av systematiska metoder, vilket är själva motsatsen till att läsa om dem i så kallat heliga böcker.

 

För övrigt har ingen påstått att Galieos världsbild eller Newtons gravitationsteori var kristna uppfinningar eller att Einsteins relativitetsteori var judisk.

Bara barbarer som Josef Stalin och Amer Munir Chaudry kan få för sig att hävda att vetenskapliga uppfinningar uppstår ur politiska ideologier eller religiös tro.