LEDARE: Sverige går på plankan

Med Decemberöverenskommelsen har den svenska regeringen och oppositionen genomfört en grundlagsomvälvning vars syfte är att hålla stora delar av väljarna utanför demokratiskt inflytande.

Från och med i dag, lördag 27 december 2014, har Sverige i realiteten bara två partier: På den ena sidan De Förenade Partierna (Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Folkpartiet) och på den andra Sverigedemokraterna, som är landets enda oppositionsparti. Det vill säga, så länge SD får lov att existera och ställa upp i valen i hopp om att dess röster blir räknade.

Man kan också beskriva det nya politiska systemet på ett annat sätt, nämligen som ett tvåparlamentssystem. Officiellt regeras Sverige av riksdagen. Inofficiellt, och i realiteten, av ett skuggparlament bestående av De Förenade Partierna som gör upp om allt sinsemellan utan att allmänheten får inblick i förhandlingarna. Riksdagen uppträder därför som ett slags expeditionskontor för redan fattade beslut.

 

Det var en glad och stolt statsminister Stefan Löfven, som klockan 10.30 kunde träda fram på teve och förkunna att De Förenade Partierna hade ingått en så kallad Decemberöverenskommelse, vilket betyder att hans regering är fredad fram till det ordinarie valet 2018 och att det alltså inte blir något nyval 22 mars som han hade tillkännagett.

Överenskommelsens huvudinnehåll är att den sittande regeringen får garantier för att dess budget inte röstas ned, det vill säga att Löfven kan fortsätta regera utan att bli störd. Och eftersom överenskommelsen sträcker sig till det följande ordinarie valet 2022, gäller det också en eventuellt kommande borgerlig statsminister.

Oavsett vilken regering Sverige har de närmaste åtta åren kommer den i praktiken att kunna regera diktatoriskt, eftersom budgeten är själva fundamentet för all annan politik. Det är statsbudgeten som sätter gränserna för vad man kan göra på de tre politikområden som De Förenade Partierna har proklamerat att de ska samarbeta kring: försvar/säkerhet, pension och energi.

 

På presskonferensen talade samtliga sex partiledare hänfört om nödvändigheten av att Sverige kan styras under ordnade former och stabila förhållanden, och de föll varandra om halsen med tacksägelser för att alla ville bidra till att ta ansvar för Sverige.

Ingen av partiledarna sa ett ord om den överviktiga elefanten i svensk politik, nämligen massinvandringen som är så utgiftskrävande att den med säkerhet kommer att kullkasta förutsättningarna för varenda statsbudget.

 

Det var SVTs politiska kommentator, Kerstin Holm, som i upptakten till presskonferensen avslöjade det egentliga syftet med Decemberöverenskommelsen, nämligen att stoppa Sverigedemokraterna. Det vill säga hålla partiets över en miljon väljare enligt de senaste opinionsmätningarna utanför demokratiskt inflytande.

Alla dessa svenskar har nu fått den ruttna julklappen att de kan rösta hur stolligt de vill. Om inte SD skulle uppnå mer än 50 procent av rösterna, kommer man inte ta den ringaste hänsyn till deras väljares önskemål och bekymmer.

Folkpartiets ledare Jan Björklund sa det tydligast: Det handlar om att hålla missnöjespartierna borta från inflytande.

 

I gamla tider förutsatte man att oppositionen var missnöjd med regeringens politik. Det var därför den var i opposition. Men Decemberöverenskommelsen avskaffar politik i traditionell mening. Ingen som står utanför det stora brödraskapet i Sveriges skuggparlament kommer att höras.

Och invandringspolitiken då? Den kommer vi att lösa på ett bra sätt, meddelade Stefan Löfven. Det måste tolkas på så sätt att De Förenade Parterna kommer att fatta beslut utanför riksdagen och utan att folket får veta något innan det presenteras som ett fait accompli.

 

Det är fullt förståeligt, för De Förenade Partierna är naturligtvis fullständigt medvetna om att den svenska författningskrisen är en följd av decenniers katastrofala och ansvarslösa invandringspolitik som de för allt i världen inte vill diskutera med folket.

De Förenade Partierna räknar nu med att de kan promenera spritt språngande nakna genom Sverige under de kommande åtta åren, och att eventuellt oartiga gossar som säger att de inte har något på sig, kommer att forslas bort av myndigheterna och hängas ut i pressen.

Och i det ögonblicket är det svårt att se vad som skulle kunna sätta krokben för deras triumftåg.

 

Det skulle i så fall vara det ekonomiska sammanbrott som deras invandringspolitik med säkerhet kommer att leda till.

Men som en fransk adelsdam är citerad för att ha sagt några få år före enväldets sammanbrott 1789: Après moi, le déluge. Efter mig syndafloden.

Men vem bekymrar sig om syndafloden så länge man har makten?

 

 

 

 

 

Due an unexpected data loss parts of this article may have been corrupted in the recovery process. This may include, but not limited to, broken links, broken images and incorrect publishing date. Recovered articles are published by "Dispatch Archive".