KRÖNIKA: Är det polsk riksdag i Sveriges riksdag?

På onsdag 3 december ska riksdagen rösta om regeringens eller Alliansens föreslagna budget ska antas. Majoriteten vinner.

Hur är det parlamentariska läget inför omröstningen? Minst sagt rörigt. Vi har en svag minoritetsregering, och hur de ska få majoritet för sitt budgetförslag (vilket innebär att de måste få minst 51 procent av rösterna) är en gåta för många. Eftersom regeringen troligtvis bara har ett direkt stöd av 159 röster (mandat) av totalt 349, det vill säga 45,5  procent, är de förlorare på förhand och de vet om det.
De som sannolikt röstar för regeringens budget är S, Mp och V.
Alliansen med 141 mandat har lagt sitt eget budgetförslag, och SD med 49 mandat har lagt sitt.
Inför riksdagens omröstning finns alltså tre förslag, inget med egen majoritet. SD är vågmästaren som avgör genom att lägga sina röster på ettdera förslagen. Ett av budgetförslagen måste alltså antingen få tillräckligt mycket stöd av motståndare för att få majoritet eller så måste vågmästaren SD lägga ned sin röst eller rösta på sitt eget förslag.

Nu kommer det kluriga:
Enligt praxis (som egentligen betyder så har vi alltid gjort, så brukar vi göra), ska SD lägga ned sina röster i den avgörande omröstningen.
Om SD följer praxis (som alltså inte är vare sig en lag eller tvingande regel) och lägger ner sina röster, kommer de rödgrönas förslag vinna med 159 röster mot Alliansens 141.
Löfven har begripit att SD inte alls är intresserat av att lägga ner sina röster.
Om SD i stället röstar på Alliansens förslag förlorar de rödgröna, och då börjar det intressanta spelet!
De rödgröna kan naturligtvis regera i fyra år utifrån Alliansens budget, men det vill de självklart inte göra.
Alternativet för Löfven är då att upplösa nuvarande regering (S och Mp) och bilda en ny regering. Det bästa som kan ske är att Löfven gör sig av med Miljöpartiet och i stället samarbetar med SD, tillsammans har dessa båda partier 162 mandat och majoritet.
Naturligtvis kommer islamisterna och deras nyttiga idioter att gnissla tänder över detta förslag.
Med tanke på hur den politiska debatten varit en längre tid har vi sannolikt mer av en polsk riksdag än något annat i vårt svenska riksdagshus efter 3 december kaos och oordning, men i feg svensk retorisk form.

http://sv.m.wikipedia.org/wiki/Polsk_riksdag

Förspelet till den viktiga omröstningen har varit sedvanliga floskeluttalanden. Sedan en tid tillbaka har statsminister Löfven slängt sig med floskeln ta ansvar. Enligt Löfven är det bara oppositionspartiet SD som ska ta ansvar, men den som borde ta ansvar är naturligtvis statsministern själv, ingen annan. Han manövrerar bara nu, väl medveten om att det kommer sluta illa hur han än agerar.
Vad förväntade han sig? Vad inbillar han sig? Han och hans riksdagskolleger har ju om och om igen tydligt gjort klart att de inte under några som helst villkor kommer att samarbeta med SD. De har förtryckt och förolämpat SDs väljare och dess förtroendevalda gång på gång under lång tid, och nu begär de att SD ska samarbeta och hjälpa dem föra en extrem katastrofpolitik genom att ta ansvar!

Stefan Löfven, en fråga direkt till dig: hur dum får en svensk statsminister vara?
Att först i odemokratisk anda prata mycket illa om sin politiska motståndare, för att sedan begära hjälp av dem är ju inte bara korkat. Det är riktigt korkat!
Och så har du mage att anklaga SD för ansvarslöshet? Ursäkta mig Löfven, men försvann ditt förstånd med svetslopporna?

http://mobil.dn.se/webb-tv/klipp/nyheter/lofven-sd-visar-exempellos-ansvarsloshet/

Löfven, det är ansvarslöst att konsekvent neka till de problem vi har i landet.
Det är ansvarslöst att vägra prata om orsakerna till problemen (jag är övertygad om att majoriteten av svenska folket är smartare än Löfven, regeringen och vänstern i det fallet).
Det är ansvarslöst att konsekvent fortsätta spä på de problem vi har i landet.
Det är ansvarslöst att bilda regering med det extremistiska lilleputtpartiet Mp (som naturligtvis medverkat till den nuvarande svenska krisen).

Det är ansvarslöst att vägra samtala med Sveriges tredje största parti.
Det är ansvarslöst att bryta 9 (nio!) vallöften på bara 9 veckor! Det är ett brutet vallöfte per vecka, och du talar om att ta ansvar. Du borde skämmas eller avgå.

Här är några av de brutna löftena:

Stefan Löfven, det är ansvarslöst att våra åldringar fortsätter att vanvårdas. Det där borde du redan ha rättat till.
Hur vårdar vår åldringsvård våra åldringar? Åldringarna dör!

http://mobil.dn.se/nyheter/sverige/90-aring-glomdes-bort-dog-pa-toalett/

http://mobil.svd.se/nyheter/bortglomd-kvinna-dog-pa-balkong_svd-4143655

Löfven, du talar om ansvar!
Sverigedemokraterna har som sagt lagt en egen budget. Den stora skillnaden mellan den och de två andra förslagen, är minskade kostnader i form av minskad skattefinansierad invandring (att rätta mun efter matsäck kallades det förr) och i stället använda de skattepengarna till medborgarnas välfärd, vård, omsorg, utbildning och samhällsskydd (vilket alltid varit avsikten med vår skattefinansierade offentliga sektor).
SD har tagit sitt ansvar, de har i ett öppet brev från tillförordnade partiledaren Mattias Karlsson sträckt ut sin hand till regeringen och sagt att om regeringen möter dem i endast tio punkter så röstar SD på regeringens förslag. I korthet är punkterna dessa:

1. Massinvandringen skulle behöva minskas med minst 90 procent för att situationen skall bli fullt hanterbar. SD är beredda att gå med på en minskning av asyl- och anhöriginvandringen med omkring 50 procent. Baserat på siffrorna i regeringens egen budgetproposition skulle det resultera i en besparing på minst 78 miljarder kronor. De pengarna skulle kunna användas för att finansiera nedanstående reformer.

2. Öka stödet till de mest utsatta flyktingarna i världen.

3. Sätt barnperspektivet främst i familjepolitiken. Lyssna på och lita till landets föräldrar. Skrota planerna på en tredje pappamånad och ökad kvotering av föräldraförsäkringen.

4. Minska de generella löneskillnaderna mellan män och kvinnor, gör det lättare för våra välfärdshjältar att kunna leva på sin lön. Erbjud alla ofrivilligt deltidsarbetande inom den offentliga sektorn rätt till heltid.

5. Förbättra livskvalitén för våra fattigpensionärer. Höj garantipensionen och skrota planerna på att straffbeskatta äldre som stannar kvar i arbetslivet.

6. Ta ansvar för vår trygghet i ett förändrat och mer allvarligt säkerhetspolitiskt läge genom att substantiellt öka resurserna till försvaret.

7. Ge brottsoffer ökad upprättelse och respektera den folkliga rättsuppfattningen. Slopa den automatiska 2/3-frigivningen och mängdrabatten på grova brott.

8. Underlätta tillvaron för våra småföretagare och bidra till ökad anställningsbenägenhet.

9. Att människor riskerar att dö i brist på vårdplatser och att fattiga äldre inte har råd att hämta ut sina mediciner är ovärdigt ett välfärdsland som Sverige. Ge landstingen ökat stöd för att skapa fler vårdplatser och förstärk högkostnadsskyddet.

10. Förbättra förutsättningarna för att leva, arbeta och driva företag i landsbygd och glesbygd genom att slopa planerna på en kilometerskatt och genom att höja milersättningen vid arbetspendling.

Stefan Löfven, det är oanständigt och ansvarslöst av dig och dina ljugande regeringskolleger att beskylla SD för att ha en värdegrund som delar in människor i ett vi och dom. Sanningen är att du, dina partikamrater och Miljöpartiet är de som delar in folk i vi och dom, det torde vara uppenbart för alla utom extremisterna i Mp, V, Fi och i vissa delar av S.
Vi medborgare lider alltmer av er värdegrundspolitik, av er indelning i vi och dom.
Stefan Löfven, jag kollade annonserna på Arbetsförmedlingen. Det finns jobb som svetsare i Norge. Det är ju dit många av våra unga tvingas åka för att få jobb numera. Du kan väl åka dit och se hur verkligheten fungerar?
Ett vi och dom, Löfven?

Stefan Löfven, du är vald till Arbetarpartiet Socialdemokraternas partiledare. Då har du ett ansvar.
Du tillfrågades om du ville bli statsminister och bilda regering. Du accepterade. Då har du ett ansvar.
Du valde Miljöpartiet som regeringspartner. Då har du ett ansvar.
Du som ansvarig statsminister har det yttersta ansvaret för ditt land och dess medborgare.
Du har chansen att ta ditt ansvar före omröstningen 3 december.
Ta ditt ansvar.
Ta den utsträckta handen från Sveriges tredje största parti.
Eller avgå.