LEDARE: Nytt vanvettsprojekt i Köpenhamn

Så länge politikerna inte fattar vad islam går ut på, kan de glömma allt om integration.

 

Sedan varenda tidigare integrationsinsats har slagit fel, har samtliga partier i Köpenhamns politiska ledning beslutat sig för att göra ett nytt försök. Den här gången handlar det om att göra upp med radikaliseringen av unga, icke-västliga medborgare.

En nyhet är att man den här gången vill testa de icke-västliga ungdomarnas demokratiska sinnelag alltså om de över huvud taget ställer upp på den demokratiska ordningen med allt vad det innebär av yttrandefrihet, personlig frihet, jämlikhet, vidsynthet och så vidare.

Den uttalade avsikten är att antalet köpenhamnare som är anhängare av sharialagen ska falla och andelen köpenhamnare som betecknar sig som demokratiska ska öka.

 

 

Den konservative politikern Rasmus Jarlov säger: Med de nya frågorna väljer vi sida i värdedebatten och säger att demokrati är bättre än religiös dogmatism, där man hämtar sina svar i en bok.

Politikerna, anförda av Köpenhamns integrationsborgmästare Anna Mee Allerslev (Radikale Venstre) tror uppenbarligen att ungdomarna kommer att svara ärligt på frågorna.

Det framgår inte av de nuvarande planerna vad politikerna kommer att göra om det visar sig att muslimerna förkastar hela Danmarks grundlag. Men borgmästare Allerslev är övertygad om att kommunen kan lösa problemen i samarbete med polisen och PET (danska Säpo).

 

Det finns det emellertid inget som tyder på att de kan. Den muslimska organisationen Hizb ut-Tahrir (Frihetspartiet) har redan meddelat att de optimistiska politikerna kan glömma allt om att påverka muslimerna.

I ett pressmeddelande 19 november <http://www.hizb-ut-tahrir.dk/content.php?contentid=621&caller=http://hizb-ut-tahrir.dk/> skriver organisationen:

 

Man betraktas alltså som ett säkerhetshot, som ska hanteras av säkerhetspolisen och polisen, om man som muslim inte är övertygad om sekularismen, utan går in för Allahs lag [sharian, LH]. Och det förebyggande arbetet ska gå ända ner i grundskolorna, där det ska missioneras, så att unga muslimer kan indoktrineras med västerländska värderingar tills de tar avstånd från islam.

Vi i Hizb ut-Tahrir har som uttalat mål att få muslimerna att hålla fast vid sina värderingar. Vi har därför upprepade gånger avslöjat danska politikers angrepp mot islam och muslimerna, och den här gången blir inget undantag.

Låt det därför står helt klart för alla politiker i Köpenhamns kommun och andra platser, att sharia är ett grundläggande element i islam, och att muslimerna aldrig kommer att förkasta sharia för något som helst annat.

Låt det samtidigt stå helt klart att vi i Hizb ut-Tahrir kommer att gå i främsta leder och avslöja era beskäftiga planer och identifiera alla era initiativ. Oavsett hur många miljoner ni använder, så är detta en kamp ni aldrig kan vinna.

 

Hizb ut-Tahrir avslutar pressmeddelandet med att citera Koranens Sura 61, vers 8: De vill släcka ut Guds ljus med sina ord, men Gud skall låta Sitt ljus lysa med full styrka, hur förhatligt detta än måste vara för förnekarna av sanningen.

 

Köpenhamns storslagna planer har lika stora chanser att lyckas som att försöka missionera bland hajar för att göra dem till vegetarianer. Men kanske kan det ändå komma något gott ut ur kommunens initiativ:

Kanske kan det långt om länge gå upp för de trögtänkta i Köpenhamns rådhus att den islamiska lagen, sharian, inte är något som kan pillas bort ur islam och som man kan få rättrogna muslimer att förkasta.

Sharian är islams kärninnehåll. Den är vad islam går ut på. Utan sharia ingen islam. Ställer man inte upp för sharian, är man inte muslim.

 

Det finns heller inga mjuka och hårda tolkningar av Allahs lag, så som politikerna och opinionsbildare har försökt slå i befolkningen under åratal. Det finns en tolkning och den är dikterad av Allah, som hotar med all världens olyckor om man avviker det minsta från hans föreskrifter.

Det finns däremot människor som betecknar sig som muslimer, men som inte till punkt och pricka rättar in sig i ledet. Men från islams synvinkel är de dåliga muslimer, eller rättare sagt inga muslimer alls. Som det så tydligt beskrivs i sharian är sådana människor avfällingar och ska därför dödas.

Man får med andra ord inte en muslim att distansera sig från lagen, för det kan vara liktydigt med ett dödsstraff.

 

De köpenhamnska politikerna bör därför tänka sig noga för innan de börjar missionera bland skolbarn från muslimska familjer. Om det verkligen lyckas dem att få barnen att bekänna sig till våra demokratiska värderingar (och därmed ta avstånd från sina föräldrar och imamer), kan ordningsmakten då beskydda barnen mot de hot och förföljelser som politikerna har hängt över deras huvuden? Och hur ska de lyckas med det?

Om politikerna mot förmodan tänker sig noga för (det är de inte precis kända för), kommer det att gå upp för dem att Hizb ut-Tahrir alls inte är extremistiska avvikare från den sanna islam. Organisationen representerar islams ortodoxa kärna som man finner i de heliga skrifterna, och ju fler muslimer vi släpper in i landet desto större blir hotet mot demokratin.

Men eftersom politikerna inte fattar vad islam går ut på, kan de givetvis heller inte förstå det sista resonemanget.

 

Due an unexpected data loss parts of this article may have been corrupted in the recovery process. This may include, but not limited to, broken links, broken images and incorrect publishing date. Recovered articles are published by "Dispatch Archive".