Kamil Ryba slipper fängelse

I dag kom hovrättens dom mot Kamil Ryba, ledare för Swedish Defence League. Straffet sänks från sex månaders fängelse till villkorlig dom och samhällstjänst eftersom hovrätten gör helt andra bedömningar av Rybas hot mot GT/Expressen än vad tingsrätten gjorde.

På Luciadagen 2013 kastade Kamil Ryba ägg i receptionen till GTs redaktionslokaler i Göteborg, dit han kommit för att tala om vad han tyckte om att tidningen samarbetat med de våldsdömda i Researchgruppen. 23 januari 2014 kom han tillbaka med ett paket som innehöll en koran och en kniv. Paketet var adresserat till GTs chefredaktör Frida Boisen och Expressens dito Thomas Mattsson. Enligt Ryba var syftet att visa för redaktörerna att islam och våld hör ihop.

Göteborgs tingsrätt såg mycket allvarligt på Rybas tilltag. Han greps, satt häktad i två månader och dömdes i mars till sex månaders fängelse för det ovanliga brott mot medborgerlig frihet.

 

I går kom hovrättens dom: Den första åtalspunkten (äggen) om olaga hot ogillades, eftersom de andra vittnena inte hade hört att Ryba sagt att han nästa gång skulle komma tillbaka med en kniv, vilket en reporter på tidningen påstått.

Detta [vittnenas utsagor, reds anm] talar mot att Kamil Ryba sade så. Antaganden om hur störande ljud m.m. kan ha inverkat på möjligheten att höra vad Kamil Ryba sade utgör inte mer än spekulationer och ger under alla förhållanden inget stöd åt [reporterns] uppgifter. Här konstaterar hovrätten att övrig utredning däribland även Kamil Rybas egna kommentarer på Twitter efter händelsen inte ger stöd för påståendet om hot att återvända med kniv, utan i någon mån motsäger detta. I det läget är det inte, med det beviskrav som gäller i brottmål, styrkt att Kamil Ryba hotade på sådant sätt. Åtalet enligt denna punkt, som inte avser att något annat uttalande eller annan handling var brottslig, skall således ogillas.

 

Mest intressant är att hovrätten inte accepterar tingsrättens bedömning om att paketet med en kniv och en koran utgjorde ett så kallat brott mot medborgerlig frihet. Hovrätten konstaterar att denna lag från 1965 ytterst sällan har använts, faktiskt kan de inte hitta en enda dom om detta brott.

I 18 kap. 5 § brottsbalken står:

Den som övar olaga tvång eller olaga hot med uppsåt att påverka den allmänna åsiktsbildningen eller inkräkta på handlingsfriheten inom politisk organisation eller yrkes- eller näringssammanslutning och därigenom sätter yttrande-, församlings- eller föreningsfriheten i fara, dömes för brott mot medborgerlig frihet till fängelse i högst sex år.

Hovrätten för västra Sverige konstaterar att Kamil Ryba visserligen hade för avsikt att påverka den allmänna opinionsbildningen (få Expressen att sluta hänga ut icke offentliga personer som uttryckt kritik mot invandringspolitiken på internet), men att det knappast berörde fler än Expressens 250 journalister.

 

De konstaterar att det i propositionen som lades fram för riksdagen betonades att vissa medborgerliga fri- och rättigheter skall sättas i fara, [men] icke avser viss eller vissa enskilda personer utan en vidare krets av medborgare.

Hovrätten skriver också att förarbetena ger uttryck för att det skall vara fråga om en fara för yttrandefriheten på ett mer generellt plan i det svenska samhället. Och det menar man alltså inte att Kamil Rybas paket utgjorde, och därför döms han bara för olaga hot och inte för brott mot medborgerlig frihet.

 

Straffet blev villkorlig dom i kombination med samhällstjänst. Kamil Rybas egen kommentar om domen lyder:

Jag är nöjd att domaren tog bort knivhotet, som jag förnekade från allra första början. Samtidigt tycker jag det är synd att det blev fällande dom angående paketet då jag verkligen inte hade något uppsåt att bombhota. Jag erkände allt innan polisen ens hunnit skjuta sönder paketet. Nu har jag alltså tre domar för ett brott: Villkorlig, samhällstjänst och två månader i häktet. Vinner domen laga kraft så JK-anmäler jag Expressen en gång till för förtal, och min advokat kommer att driva häktningsfrågan och eventuell ersättning för denna.

Expressens chefredaktör Thomas Mattssons kommentar kan läsas på hans blogg:

http://bloggar.expressen.se/thomasmattsson/2014/11/ny-dom-i-dag-for-hot-mot-expressen/

 

 

 

 

I dag kom hovrättens dom mot Kamil Ryba, ledare för Swedish Defence League. Straffet sänks från sex månaders fängelse till villkorlig dom och samhällstjänst eftersom hovrätten gör helt andra bedömningar av Rybas hot mot GT/Expressen än vad tingsrätten gjorde.

På Luciadagen 2013 kastade Kamil Ryba ägg i receptionen till GTs redaktionslokaler i Göteborg, dit han kommit för att tala om vad han tyckte om att tidningen samarbetat med de våldsdömda i Researchgruppen. 23 januari 2014 kom han tillbaka med ett paket som innehöll en koran och en kniv. Paketet var adresserat till GTs chefredaktör Frida Boisen och Expressens dito Thomas Mattsson. Enligt Ryba var syftet att visa för redaktörerna att islam och våld hör ihop.

Göteborgs tingsrätt såg mycket allvarligt på Rybas tilltag. Han greps, satt häktad i två månader och dömdes i mars till sex månaders fängelse för det ovanliga brott mot medborgerlig frihet.

 

I går kom hovrättens dom: Den första åtalspunkten (äggen) om olaga hot ogillades, eftersom de andra vittnena inte hade hört att Ryba sagt att han nästa gång skulle komma tillbaka med en kniv, vilket en reporter på tidningen påstått.

Detta [vittnenas utsagor, reds anm] talar mot att Kamil Ryba sade så. Antaganden om hur störande ljud m.m. kan ha inverkat på möjligheten att höra vad Kamil Ryba sade utgör inte mer än spekulationer och ger under alla förhållanden inget stöd åt [reporterns] uppgifter. Här konstaterar hovrätten att övrig utredning däribland även Kamil Rybas egna kommentarer på Twitter efter händelsen inte ger stöd för påståendet om hot att återvända med kniv, utan i någon mån motsäger detta. I det läget är det inte, med det beviskrav som gäller i brottmål, styrkt att Kamil Ryba hotade på sådant sätt. Åtalet enligt denna punkt, som inte avser att något annat uttalande eller annan handling var brottslig, skall således ogillas.

 

Mest intressant är att hovrätten inte accepterar tingsrättens bedömning om att paketet med en kniv och en koran utgjorde ett så kallat brott mot medborgerlig frihet. Hovrätten konstaterar att denna lag från 1965 ytterst sällan har använts, faktiskt kan de inte hitta en enda dom om detta brott.

I 18 kap. 5 § brottsbalken står:

Den som övar olaga tvång eller olaga hot med uppsåt att påverka den allmänna åsiktsbildningen eller inkräkta på handlingsfriheten inom politisk organisation eller yrkes- eller näringssammanslutning och därigenom sätter yttrande-, församlings- eller föreningsfriheten i fara, dömes för brott mot medborgerlig frihet till fängelse i högst sex år.

Hovrätten för västra Sverige konstaterar att Kamil Ryba visserligen hade för avsikt att påverka den allmänna opinionsbildningen (få Expressen att sluta hänga ut icke offentliga personer som uttryckt kritik mot invandringspolitiken på internet), men att det knappast berörde fler än Expressens 250 journalister.

 

De konstaterar att det i propositionen som lades fram för riksdagen betonades att vissa medborgerliga fri- och rättigheter skall sättas i fara, [men] icke avser viss eller vissa enskilda personer utan en vidare krets av medborgare.

Hovrätten skriver också att förarbetena ger uttryck för att det skall vara fråga om en fara för yttrandefriheten på ett mer generellt plan i det svenska samhället. Och det menar man alltså inte att Kamil Rybas paket utgjorde, och därför döms han bara för olaga hot och inte för brott mot medborgerlig frihet.

 

Straffet blev villkorlig dom i kombination med samhällstjänst. Kamil Rybas egen kommentar om domen lyder:

Jag är nöjd att domaren tog bort knivhotet, som jag förnekade från allra första början. Samtidigt tycker jag det är synd att det blev fällande dom angående paketet då jag verkligen inte hade något uppsåt att bombhota. Jag erkände allt innan polisen ens hunnit skjuta sönder paketet. Nu har jag alltså tre domar för ett brott: Villkorlig, samhällstjänst och två månader i häktet. Vinner domen laga kraft så JK-anmäler jag Expressen en gång till för förtal, och min advokat kommer att driva häktningsfrågan och eventuell ersättning för denna.

Expressens chefredaktör Thomas Mattssons kommentar kan läsas på hans blogg:

http://bloggar.expressen.se/thomasmattsson/2014/11/ny-dom-i-dag-for-hot-mot-expressen/