LEDARE: Med Mein Kampf som värdegrund

Svenska skolelever presterar allt sämre, men i stället för att satsa på verklig kunskap lägger skolledarna tid på att indoktrinera barnen i den rätta värdegrundsläran, precis som man gjorde i Nazityskland. Det betyder till exempel att de ska lära sig att Dispatch som motarbetar alla totalitära ideologier är en nazistisk tidning.

Häromdagen kunde man på Sveriges Radios webbsida läsa att Expomedarbetaren och Expressen-krönikören Bilan Osman (som vi skrivit om här ) föreläst för gymnasieelever i Mora. Oemotsagd fick hon påstå att Dispatch International är en nazistisk tidning. Men det ska vi inte oroa oss för, bedyrar skolans rektor, för de har minsann anställt två förstelärare som jobbar med skolans värdegrund om inkludering och alla människors lika värde.

Detta är exakt vad som oroar oss. Rektorns obrottsliga lojalitet med värdegrunden skiljer sig inte det minsta från tillståndet i Nazityskland. Så fort nazisterna tagit makten 1933 lades hela folkskolan under Partiet som tog sig ensamrätt på att fastlägga värdegrunden för skolan, vilken den gången handlade om rastänkande, nödvändigheten av att militarisera ungdomarna och få dem att älska Führern. Dessa påbud fastslogs sedan i lag 1937. De lärare som inte ställde upp på den allenarådande värdegrunden blev avskedade.

 

Det rektor Maria Burtus Pettersson uppenbarligen inte förstår är att det inte spelar någon roll hur fin den värdegrund man ansluter sig till, anses vara. Det faktum att makten tar på sig rollen att undervisa eleverna i ett enda slags tänkande är alltid farligt oavsett om man kallar det inkludering eller exkludering.

Att som lök på laxen kalla det källkritik när det i själva verket är dess raka motsats (att svälja allt vad folk med den rätta värdegrunden säger), är inte bara en studie i maktfullkomliga lögner det är precis vad Führern åstadkom i de tyska skolorna. Resultatet känner vi alla till: Elever som spionerade på sina föräldrar och anmälde dem som inte hade den rätta nazistiska värdegrunden.

Jag skrev därför ett öppet brev till rektorn och erbjöd henne ett besök av mig och min kollega Lars Hedegaard för att ge eleverna en verklig lektion i källkritik. Brevet följer här:

 

Öppet brev till rektorn på S:t Mikaelsskolan, Mora

Till min stora förvåning läser och hör jag på Sveriges Radio att S:t Mikaelsskolan låter en företrädare för Expo föreläsa för era gymnasieelever om källkritik samtidigt som hon själv framför saker om min tidning, Dispatch International, som är både lögnaktigt och rent förtal. Hon säger till dina elever att vi är nazister. Var finns källkritiken mot det som Bilan Osman framförde?

Jag vet inte hur historieundervisningen på din skola bedrivs. Men låt mig friska upp den allmänna kunskapen om nazismen. Jag stöttar mig här på min kollega Lars Hedegaard, som är historiker och skrev sin C-uppsats på Aarhus universitet om just nazismen.

Han säger: Det är mycket lätt att karaktärisera nazismen som politisk ideologi. Härom har det aldrig rått något tvivel bland historikerna. Nazismen eller den nationella socialismen är beteckningen på ett system som karaktäriseras av:

 

Vi förstår nu att Bilan Osman har underhållit dina elever med en helt annan definition av nazismen. Det finns omfattande litteratur om denna ideologi. Därför är det en vetenskaplig nyhet att det på din skola presenteras en helt ny tes om det nazistiska fenomenet. Den innebär att exempelvis Dispatch International betecknas som nazistisk trots att tidningen startades just för att bekämpa alla typer av totalitära ideologier.

För oss ser det ut som om den definition av nazist som presenterats på din skola är en person som inte tycker som Bilan Osman. Denna definition syftar till att skapa rädsla hos dina elever. De ställs inför ett val: antingen är du enig med Bilan Osman, eller så är du nazist.

Expo är ingen neutral avsändare och Bilan Osman är inte en person som vill få ungdomarna att tänka självständigt syftet är tvärtom att hjärntvätta ungdomarna till att inte tänka själva, utan att varje gång de läser något som kan uppfattas som negativt om invandringen till Sverige ska utgå från att det handlar om rasism eller rent av nazism. Den devalvering av orden rasism och nazism som nu äger rum är mycket farlig beteckningarna för vidriga och totalitära ideologier används nu som skällsord för åsikter och personer man i största allmänhet ogillar. Unga människor har tyvärr väldigt dimmiga begrepp om vad ordens verkligen innebörd är, och genom att bjuda in människor som Bilan Osman förvärrar du situationen.

Mitt förslag är att du som rektor ger de ungdomar som lyssnade till Bilan Osmans föredrag i uppgift att läsa ett antal artiklar ur Dispatch International, hitta de rasistiska och nazistiska budskapen och kontrollera med andra källor om det vi skrivit är faktabaserat eller påståenden gripna ur luften. Därefter kommer jag och min chefredaktörskollega Lars Hedegaard till S:t Mikaelsskolan och besvarar alla deras frågor.

På så sätt skulle du faktiskt göra en god insats i de viktiga ödesfrågor som rör yttrandefrihet, tankefrihet, åsiktsfrihet och hands on ge eleverna en lektion i verklig källkritik. Om Expo och Osman verkligen menar det Bilan Osman citeras för, att hon tror att det viktigaste verktyget för att bekämpa rasismen är källkritik, så låt oss göra just det. Använda källkritik för att konstatera om det Dispatch International skriver bygger på trovärdiga källor eller om vi sitter och hittar på rasistiska myter.

Ser fram emot snabbt svar!

Mvh

Ingrid Carlqvist, chefredaktör, Dispatch International

 

I dag kom svaret från rektorn:

Hej Ingrid!

Tack för ditt mejl.
Det gläder mig att du uppmärksammat vårt arbete med inkludering och alla människors lika värde.
Att jobba med skolans värdegrund ingår i vårt systematiska kvalitetsarbete och vi är stolta över att ha utnämnt två förstelärare inom området.
Källkritik, som du nämner, ingår ju i flera av skolans ämnen och något som vi ständig jobbar med. Visst är det av yttersta vikt att alla källor granskas b l a utifrån deras syften och du behöver inte oroa dig över kompetensen hos mina lärare.

Kalendariet för läsåret är fullt, vi har haft extra många aktiviteter detta läsår pga att det ju har varit supervalår. (Vi hade t e x partiledardebatter med samtliga riksdagspartiers ungdomsförbund representerade, vi genomförde skolval osv.)
Därför måste jag avböja ditt erbjudande om att besöka vår skola.
Förtalsfrågan kan jag inte uttala mig om, där måste jag hänvisa till det svenska rättsväsendet.

Tack för dina synpunkter.

Med vänliga hälsningar
Maria Burtus Pettersson
Rektor S:t Mikaels skolan

 

Jag är förstås inte ett dugg förvånad över rektorns svar. Chansen att vi skulle få komma till en svensk skola och berätta för eleverna vad nazism, källkritik och faran med att ansluta sig till ett enda system innebär, är lika stor som att de nazistiska skolorna i Tyskland skulle ha bjudit in företrädare för judiska församlingen för att kritisera den nazistiska värdegrunden.

Rektor Maria Burtus Pettersson må tro att hon och hennes förstelärare gör ett bra jobb. I själva verket kunde de lika gärna ha haft Mein Kampf som sin värdegrund. Skillnaden är hårfin.

 

Due an unexpected data loss parts of this article may have been corrupted in the recovery process. This may include, but not limited to, broken links, broken images and incorrect publishing date. Recovered articles are published by "Dispatch Archive".