Fällande dom mot S-politiker står fast

Socialdemokraten Ann Hjertén som var högst ansvarig för det felaktiga omhändertagandet av fosterbarnen i Mark, får inte prövningstillstånd av hovrätten.

 

Dispatch rapporterade i augusti om domen mot socialdemokraten Ann Hjertén.  Hovrätten meddelar nu att de inte beviljar Hjertén prövningstillstånd, vilket betyder att tingsrättens dom om dryga böter för tjänstefel står fast. Domen är av stor betydelse då det är ytterst ovanligt att ansvar utkrävs i fall med felaktiga omhändertaganden av barn.

I fallet med fosterbarnen i Mark lierade sig tjänstemän och politiker med den biologiska mamman och hennes dåvarande man, i stället för att se till vad som var bäst för barnen. Men trots att det konstaterats att omhändertagandet från familjehemsföräldrarna Anders och Eva var felaktigt, har de två barnen ännu inte fått komma hem till de personer som de räknar som sina föräldrar.

 

Markfallet är på många sätt en skam för medierna och våra myndigheter. Innan Uppdrag granskning uppmärksammade det felaktiga omhändertagandet, vågade inga mainstream-medier skriva om fallet troligtvis av rädsla för att kallas rasister med tanke på att mamman är rom.

På nätet drevs en kampanj för mamman och hennes dåvarande man av författarna Bennie Åkerfeldts och Kjell Alexis Andreasson. De såg inget problematiskt i att mammans make var rejält kriminellt belastad och även dömd för sexualbrott. Det viktiga för dem verkade vara att göra ärendet till en politisk fråga. Romer mot svenskar utan hänsyn till barnens vilja.

 

Hovrättens agerande väcker hopp inför framtiden. Det finns flera ömmande fall där socialtjänstens beslut skapat irreparabla skador hos de drabbade. Förhoppningsvis innebär Markfallet ett trendbrott som får rättsväsendet att börja utkräva ansvar mot tjänstemän och politiker som tror att de har rätt att ödelägga oskyldiga människors liv. Fostermamman Eva kämpar vidare för att barnen ska få komma hem. Hon har även grundat föreningen Barnperspektivet i Sverige.