Du är rasist, kuffar!

Jag borde egentligen skriva denna kolumn stående på mina händer. För världen är upp- och nervänd. Och kanske kunde jag tränga igenom den mur av manipulation, politisk opportunism och idioti som präglar den värdepolitiska vänsterflygeln när det kommer till rasism, om jag försökte mig på det slags skrivakrobatik. Men förutom att vara en aning opraktiskt, skulle det också vara spilld energi. Jag har nämligen kommit fram till den sorgliga konklusionen att mångkulturalisterna är bortom terapeutisk räckvidd.

Jag har haft det på känn länge, men reaktionerna från de mångkulturella utopisternas läger efter det misslyckade attentatet mot Lars Hedegaard, slog huvudet på spiken. Om man bortser från de liturgiska fördömandena av attentatsmannen och läser mellan raderna, så blir man nerstämd.

Jag kan inte lista allting här, det har många andra gjort, men en majoritet av medierna och kommentatorerna (särskilt i det förlorade Sverige såklart), fokuserade på Lars Hedegaards islamofobiska agenda och hans rasismdom i en underdomstol. Flera av dem missade till och med att berätta om Hedegaards frikännande av Högsta domstolen. Fy för helvete, vilket oärligt sätt att kommunicera på!

Mellan raderna: Hedegaard har själv bett om det här. Han ligger som han har bäddat.

För mångkulturalisternas frontfigurer i de enkelspåriga medierna råder nämligen inte ett ögonblicks tvivel. Lars Hedegaard är rasist. Liksom Søren Krarup, Jesper Langballe, Pia Kjærsgaard, Ingrid Carlqvist och ett pärlband av andra från den nationalkonservativa flygeln. Och detsamma gäller alla oss andra som anser att den relativistiska mångkulturalismen är dödfödd, och därför är djupt bekymrade över den komplett oansvariga invandringen av icke integrerbara välfärdsflyktingar från den muslimska världen, som är resultatet av det kontraktsbrott våra folkvalda har begått under de senaste 30 åren.

Problemet är bara att det förhåller sig rakt motsatt! Sanningen är ju och håll nu i er Expo och AFA och alla ni andra förespråkare för mångkulturalismen det  är ni som är rasister. Det finns inga rasister bland de islamofober som ni beskyller för hat. Ovan nämnda personkrets är ju bara djupt anständiga, men bekymrade människor. De är ungefär lika rasistiska som kaffekoppen som just nu står framför mig.

Ordet rasist har helt enkelt blivit meningslöst. Ett opportunistiskt och ögonblickligen diskvalificerande kort, som man kan förlama sina motståndare med. I Europa med sina hopplöst asymmetriska hate speech-lagar, med vilka man till och med kan dömas när ens yttrande är sant!

I min värld är den moderna rasismens typologi, mycket förenklat, ett tredelat ting som består av fördomar, främlingsrädsla och äkta rasism.

Fördomar är något vi alla har. En oundviklig del av tillvaron eftersom den bygger på okunskap och memetiska stereotyper. Vi vet ju alla att judar är smarta men giriga, att skottar är snåla, blondiner dumma och engelska kvinnor direkt fula. Eller hur?

Främlingsrädslan, eller xenofobin, är också en naturlig del av den mänskliga naturen. Det är ett darwinistiskt arv som minskat på grund av snabbare transporter, utbildning, tv och internet. Men det är nog sant att den ökar igen. Och det bland de socialt marginaliserade grupperna, särskilt i Europa.

Främlingsrädslans återuppvaknande beror på en enda sak den oansvariga invandringen. Den fattige greken eller den danske socialbidragstagaren var inte främlingsfientlig förrän han såg sitt levebröd och sitt ekonomiska bistånd försvinna, på grund av främlingar som inte tycker om honom, hans dotter, hans land, hans religion. Ja, hela hans kultur.

Den äkta rasismen finns där fördomar och främlingsrädsla möter underlägsenhet. Den finns det inte mycket av, även om särskilt de fattiga etniska européerna mycket lätt kan hamna i denna grupp om islamiseringen av Europa fortsätter.

Mångkulturalisterna använder ständigt dessa ord. Som regel för att demonisera sina motståndare, men lika ofta för att framställa sig som den Goda Människan. De är kulturrelativister vars världssyn bygger på ett falskt axiom på den perversa premissen att alla kulturer är lika mycket värda. Denna intellektuella kortslutning medför obegripligt nog att de inte kan eller vill skilja mellan kritik av tankesystem och individer.

Genom att inte göra denna helt grundläggande skillnad, når dessa relativister fram till konklusionen att när man föraktar en ideologi, måste man samtidigt se ner på de människor som kommer från denna kultur eller tror på denna ideologi. Men detta är förstås rent nonsens. Det är Erasmus Montanus-logik av allra värsta slag [pjäs av Ludvig Holberg, reds anm.]

Bara för att jag med hela mitt intellekt föraktar den stamkultur, de hedersbegrepp och det trossystem som har dominerat den arabiska världen de senaste 1400 åren, betyder det givetvis inte att jag har något emot de enskilda människor som varit så otursamma att de har fötts in i denna misslyckade civilisation.

Hur svårt är det att förstå? Ingen styr över var eller av vem de får liv. Inget nyfött barn är mera värt än ett annat nyfött barn. Oavsett etnicitet eller religion. Om man tycker det, ja då är man rasist.

De SS-soldater som utan vidare bankade judiska bebisar in i en mur för att spara en kula, de var rasister. Judarna var undermänniskor. Mindre värda än arier. Är det verkligen någon i Expo och AFA som tillskriver islamofober som Lars Hedegaard och likasinnade samma hållning gentemot muslimer?

Jag hatar inte de andragenerations­invandrare som skrikande heilar runt på Europas gator nuförtiden. Jag tycker synd om dem. Jag önskar att vi kunde integrera så många som möjligt av dem till vår överlägsna kultur. Både för min egen och för deras skull.

De icke integrerade, och de är olyckligtvis en mycket stor andel, förspiller det enda liv de har fått på denna jord med att dyrka hatet. Ett rasistiskt hat som är en del av deras identitet. En del av deras stamkultur, men först och främst en del av deras religion som bygger på Koranen, som sakligt sett är fylld med rasistiska uttalanden.

Så den riktiga rasismen kommer dessvärre från ert läger, Expo och AFA. Den muslimska invandringen har medfört en enorm ökning av hatbrott särskilt mot judar och homosexuella, samt ett okänt antal hedersmord mot stackars muslimska flickor som vill bryta den sociala kontroll som är en del av deras mörka kulturarv. På det hela taget är islams kvinnosyn så motbjudande, att jag intellektuellt inte begriper varför vänsterflygeln inte står främst i kampen mot islamismen. Här talar vi om äkta rasism mot över halva jordens befolkning!

Och ni Expo och AFA ni utövar den mjuka rasismen. Det är den avart som medför att vi behandlar muslimska invandrare som dumma barn. Som förlorare som inte kan klara sig i det västerländska samhället och som därför inte har samma skyldigheter som ursprungsbefolkningen.

Paradigmet är oomkullrunkeligt i sin kulturmarxistiska tolkning. Man kan inte förvänta sig något av dessa stackars offer för den västliga imperialismen. Det ligger därför i sakens natur att man heller inte kan ställa några krav på dem.

Denna herrefolksmentalitet har visat sig vara katastrofal, eftersom den har förstärkt den kränkthets- och offermentalitet som denna grupp hade i överflöd, redan innan de kom hit. Och samtidigt har den varit den största hämskon för en redan i förväg nästintill omöjlig integration.

Den här kolumnen är säkert förslösad möda på kulturrelativisterna. Jag är ju islamofob. De kan ta sina vänner i handen och utbrista:

Du är rasist, kuffar.