INSÄNDARE: Sveriges flyktingpolitik är extrem även utanför Europa

Docent Jan Tullberg ställde nyligen den retoriska frågan i Dispatch International om Sverigedemokraternas föreslagna minskning av uppehållstillstånd med 90 procent är extrem politik. Tullberg jämför Sverige med övriga Europa och konstaterar att en sådan minskning inte är extrem, utan helt i linje med övriga europeiska länder.

Invandringsdebatten i Sverige handlar i princip enbart om Europa. Sällan eller aldrig vidgas perspektivet till att inkludera Västländer utanför Europa, vilket är märkligt eftersom vi lever i en global ekonomi med global migration.

Som Tullbergs siffror visar agerar Sverige extremt. I jämförelse med Västländer utanför Europa ser vi att Sveriges politik är ännu mer extrem än utifrån ett europeiskt perspektiv, då utomeuropeiska Västländer är mer restriktiva än Europa vad gäller flyktingmottagning.

 

Under 2014 förväntas Migrationsverket skriva upp antalet flyktingar som kommer till Sverige för att söka asyl till 100 000 personer. Låt oss jämföra detta med andra Västländer utanför Europa. Som grafen visar tar Sverige i runda tal emot samma antal flyktingar som USA, Kanada, Australien och Nya Zeeland tillsammans trots att dessa fyra länder tillsammans har 40 gånger större befolkning och 60 gånger större landyta än Sverige. Samtidigt som de följer samma internationella konventioner och åtaganden som Sverige gör.

I Sverige hävdas ofta att man bara följer internationella åtaganden och konventioner, och därmed måste ta emot ett stort antal flyktingar. USA, Kanada, Australien och Nya Zeeland följer dock samma internationella åtaganden och konventioner, så argumentet att Sverige tvingas ta emot detta stora antal flyktingar faller alltså platt. Sverige väljer helt frivilligt att ta emot detta stora antal oavsett konventioner och åtaganden.

 

Den svenska debatten handlar alltid om hur extrema Sverigedemokraterna är. Jämför man Sverige med övriga Europa ser man att det är Sverige som är extremt och Sverigedemokraterna normen. Jämför man Sverigedemokraternas föreslagna flyktingpolitik med övriga Västvärlden utanför Europa, ser vi precis samma sak. Det visar sig till och med att USA, Kanada, Australien och Nya Zeeland har en ännu mer restriktiv flyktingpolitik än den som Sverigedemokraterna förespråkar.

För att återgå till Tullbergs ursprungsfråga: I dessa fyra utomeuropeiska Västländer skulle Sverigedemokraternas flyktingpolitik absolut inte anses vara extremt restriktiv utan faktiskt tvärtom liberal. Med detta i tankarna måste man därmed antingen anse att USA, Kanada, Australien och Nya Zeeland är extrema och Sverige normalt, eller att även dessa länder, liksom övriga Europa, är normala och Sverige extremt.

Björn Norström

 

Tullbergs ursprungliga krönika:

 

Due an unexpected data loss parts of this article may have been corrupted in the recovery process. This may include, but not limited to, broken links, broken images and incorrect publishing date. Recovered articles are published by "Dispatch Archive".