Islam: Bakom den leende masken döljer sig förtrycket och våldet

Nyligen uttalade USAs president Obama att islam är fredens och kärlekens religion, men inget kan vara mer fel än så. Vi borde alla förfäras av den människosyn islam har, och hur illa islam behandlar alla människor utom sina rättrogna män, skriver Micke Carlsson.

Islam är religion men även en diktatorisk ideologi, samhällskultur och politik vars mål enligt den arabiskspråkiga Koranen är fullständig makt över världens folk (inom islam kallas det för att ena allt folk under islam, Khalifatet). Enligt islam är vi alla muslimer, men vi vet inte om det.

Islams ideologiska och politiska företrädare (vilka ofta även är religiösa ledare) använder retorik och nedsättande ord om motståndare för att undvika sakfrågan: att islam är en diktatorisk doktrin i klass med kommunismen eller nazismen (som de för övrigt var lierade med under Andra världskriget).

 

Ordföranden för Sveriges unga muslimer, Rashid Musa, hittade till och med på ett nytt ord då han nyligen skulle demonisera Sverigedemokraterna: antimuslimisering. Jag smakade på ordet för att se vad det egentligen betyder, och kom fram till att det är när man inte vill tvingas bli muslim. Jag vill inte vara muslim, jag vill inte muslimiseras, alltså är jag för antimuslimisering, enligt Rashid Musa. Jag vill inte tvingas leva efter Koranens regler, alltså är jag för antimuslimisering, enligt Rashid Musa. Jag vill inte ha islam som doktrin, ideologi eller samhällskultur i mitt land, alltså är jag för antimuslimisering enligt Rashid Musa.

Är man mot terroristorganisationen IS (Islamiska Staten) är man tydligen islamofob enligt denne ordförande för Sveriges unga muslimer! Alla som inte vill ha islams diktatoriska välde eller terror i sitt land kallas numera islamofober eller antimuslimer.

Rashid har till och med anmält Svenska Dagbladet till Justitiekanslern för att motverka islam när de skriver sanningen om honom.

 

Rashid satt nyligen i SVTs program Debatt, och hade svårt att besvara frågan om huruvida han ser IS som en terroristorganisation eller ej, Rashid tycker att den typen av frågor är islamofobiska. Det har till och med bildats en Muslimska mänskliga rättighetskommittén, (MRK) som en reaktion på en växande antiislamism och brotten mot mänsk­liga rättigheter som skedde i kölvattnet av kriget mot terrorismen.

Muslimer är alltså inte nöjda med FNs förklaring av mänskliga rättigheter eller Sveriges mångåriga demokrati, jämställdhet, solidaritet, tolerans och konsensustänkande. Vi är alla människor, men muslimer vill vara ubermenschen och segregerade från andra människor. Islams företrädare arbetar mycket aktivt och målmedvetet för att detronisera verklig demokrati, de arbetar för att islams samhällskultur ska vara övergripande i vårt samhälle.

 

 

För att informera om islam, dess mål och metoder skrev jag en artikelserie. Detta är nummer fem i artikelserien, länkar till de fyra första finns i slutet av denna, men en kort sammanfattning kommer här:

Vi förstår inte islam och vi vet inget om islam. De flesta i Sverige tror fortfarande och felaktigt att islam enbart är en religion. Tror vi det, kan muslimer göra vad de vill och skrika religionsfrihet när islam kritiseras. Islam kokar oss sakta som grodor, islam använder rena lögner och bedrägerier för att sakta vänja oss vid islams samhällskultur och förtryck. Allt som görs i islams samhälle och namn baseras på och styrs fortfarande av en 1 400 år gammal bok, Koranen.

Här följer ett antal länkar till artiklar och videoklipp som visar hur islams företrädare arbetar, med såväl slughet som våld.

 

Inom islam är de mycket skickliga på desinformation och långsam målmedveten indoktrinering, vilket denna svenska debattartikel är ett av många exempel på:

Folkpartiets nya förslag att skärpa den svenska terroristlagstiftningen är inget nytt, alliansen har gång efter annan använt retoriken och sparkat på svenska muslimer.

En av islams företrädare ondgör sig alltså över att vi vill skydda oss mot (islamistiska) terrorister. Omvänt innebär det att islam inte vill att vi ska skydda oss, vilket är logiskt för då kan de likt katten långsamt utöka sina revir utan strid en klar fördel för dem.

Jag har under en tid samlat exempel på hur islam ställer krav, utökar reviret och börjar nyttja våld i allt större omfattning för att införa den samhällskultur som är totalt styrd av en 1 400 år gammal bok.

Här är ett av dessa exempel:

För något år krävde en muslim i en svensk kommun att hundar skulle förbjudas (enligt islam är hundar orena). Jag kollade om liknande krav finns i Europa, och fann exempel från Spanien och Holland. På en spansk ort har två muslimska föreningar krävt att blindas ledarhundar ska förbjudas på bussar.

Och i Haag, Holland, säger den hundägande lokalbefolkningen att de har trakasserats av muslimska invandrare som är emot att se djuren på allmän plats. Hasan Küçük är en turkisk-holländsk representant i Haags kommunfullmäktige för islamdemokraterna, han kräver hundförbud.

Muslimer har också lanserat ett antal antihundkampanjer på islamiska hemsidor och bloggar i Spanien.

 

Ytterligare exempel:

När jag i november 2013 kontaktade ett antal svenska skolor som påstods ha förbjudit Luciatåg, pepparkaksgubbar och/eller stjärngossar, märkte jag en ovilja från de ansvariga att svara på mina frågor, i en del fall var de rent av fientliga. En förälder i södra Sverige mejlade mig och informerade om att det traditionella pepparkaksbaket var borttaget, läraren hade sagt till eleverna att grisar (pepparkaksgrisar) nu var förbjudna. Skolan nekade naturligtvis till det. När jag började kolla om det fanns fler liknande historier fann jag bland annat detta:

Den hollandske storbank Fortis stopper med at uddele sparegrise til børn af frygt for at krænke muslimers følelser.

 

England:

I England lanserade muslimer en kampanj mot julen. Målet var att kampanjen skulle förgöra julen i landet och leda britterna till att konvertera till islam.

För över tio år sedan började muslimer banna skolor i England för att de använde böcker med grisar i.

Fler skolor har sedan dess förbjudit böcker och tavlor med grisar på, för att inte förnärma muslimer.

På engelska universitet övervägdes även att förbjuda alkohol på grund av muslimer.

I England har islamiseringen pågått längre än i Sverige, och det märks tydligt. Bland annat har de över 85 shariadomstolar nu.

I England proklameras shariazoner. I vissa stadsdelar attackeras och misshandlas människor som är berusade eller har en flaska i handen. En prostituerad har mördats av shariafanatiker. En engelsk soldat, Lee Rigby, halshöggs på öppen gata under dagtid. Det islamistiska våldet mot oss otrogna ökar i Europa.

Muslimska medborgargarden i London (bland dem en konverterad engelsman) trakasserar män och kvinnor som de anser vara hädande mot Muhammed eftersom de har fel kläder och dricker öl.

En del orter och stadsdelar i England är totalt islamiserade. Denna film som är inspelad i England visar den bistra sanningen. Tro inte annat än att Sverige är på väg hit också.

I Luton ser det ut som om islam redan är allenarådande:


 

Norge:

Shejk vill ha Norge som islamsk stat.

Fler i Norge vill ha en shariastad:

Vi vil ikke være en del av det norske samfunnet. Og vi ser det heller ikke som nødvendighet å flytte ut av Norge da vi er født og oppvokst her. Og Allahs jord tilhører alle. Men la [Oslostadsdelen] Grønland bli vårt. Sperr av bydelen og la oss styre den slik vi ønsker. Dette er til det beste for begge parter. Vi ønsker ikke leve sammen med skitne udyr som dere, heter det i brevet, ifølge VG Nett.

 

Danmark:

I stadsdelen Kokkedal i norra Köpenhamn, tog muslimer makten genom att helt sonika trakassera och förfölja dem som satt i bostadsområdets styrelse.

I Köpenhamn vrålades det Åt helvete med demokratin då salafister marscherade.

 

Sverige:

Från Gävle kommer ett exempel på hur muslimer tydligt visar att de inte vill ingå i vår samhällskultur. De ansökte om att få öppna en förskola. Barnen skulle erbjudas halalmat och få hjälp i sin språkutveckling, både vad gäller svenskan och det egna modersmålet.

Får öppna en muslimsk förskola i Gävle. Syftet menar man är att få föräldrar som håller sina barn hemma från svenska förskolor att släppa iväg dessa till en muslimsk variant.

Som brukligt är i dessa fall används det magiska ordet integration som ett skäl till den nya verksamheten, när logiken talar för exakt det motsatta. I detta fall brer man på ordentligt och menar att förskolan ska fungera som en bro mellan svenska och muslimska normer och värderingar samt att man hoppas på att förståelsen och den ömsesidiga integreringen ökar.

Det borde vara svenska normer och värderingar som gäller i Sverige. Det borde vara dessa normer och värderingar samt det svenska språket barnen lär sig i Sverige. Varför skickar inte de muslimska föräldrarna sina barn till de mångkulturella förskolor som finns? Enligt ansökan är de rädda för att deras barn ska påverkas av den svenska samhällskulturen. De vill alltså inte assimileras, de segregerar sig.

Luton i England har, som vi kan se i en video, islamiserats kraftigt. Det var i Luton Sveriges förste självmordsbombare, Taimour Abdulwahab, skolades och blev fanatiker.

Redan för två år sedan uppmärksammades att det radikala partiet Hizb ut-Tahrir etablerat sig i Sverige. De växer. De, och andra, raggar nya muslimer i Sverige, de syns utanför moskéer och på torg.

 

Sista helgen i augusti träffade jag på ett antal mycket radikala muslimer som gick runt och raggade folk till att konvertera till islam.

I Malmö, Rinkeby samt på Söder i Stockholm har islamister setts eller/och fotograferats när de raggat muslimer till terroristorganisationer.

I vårt förment opartiska public-serviceföretag SVT sändes under augusti månad ett inslag där det berättades om hur bra islam är ett tydligt tecken på att islamiseringen av Sverige har gått långt.

Men dagarna efter kom en artikel på svt.se om hur falska IS (Islamiska Staten) är. Men IS är islam. Terroristerna i IS gör bara vad Koranen befaller dem att göra. Islam är islam.

I Sverige har upploppen redan börjat, bland annat i Malmö där vi 2009 kunde se detta i tv:

 

 

Världen:

Hur ser det ut i de delar av världen där islam är kraftigt representerad? Kaos!

 

Islamiseringen pågår till och med via FN:

I mars förra året kunde vi följa hur den islamistiska organisationen OIC arbetat för att göra kritik av islam förbjudet. Genom en icke-bindande FN-resolution i Human rights council förbjuds religionskritik i allmänhet och islamkritik i synnerhet.

I mars i år kommer även en bindande FN-resolution som förväntas bli tvingande för alla medlemsländer och som begränsar yttrandefriheten för dem som kritiserar islam.

Nyligen har det kommit rapporter om planerade islamistiska terrordåd mot Sverige, Norge, Australien samt EUs kommission i Bryssel. I samtliga fall skulle slumpvis tillfångatagna människor avrättas brutalt (halsen skäras av och huvudet karvas bort) medan dåden filmades. Frågan är inte om vi kommer ha en ny självmordsbombare i Sverige, frågan är när. När kommer våldet mot våra ickemuslimska medborgare öka?

 

 

Det här är viktigt att minnas:

 

De som påstår att IS, Hizb ut-Tahrir, al-Qaida och liknande grupperingar är islamister har missat en väsentlig sak: De är muslimer. Alla muslimer har samma grund islam. Islam har en grund: Koranen. De som terroriserar i islams namn gör endast det som deras gud sagt att de ska göra.

Motarbetar vi inte islams gradvisa infiltrering av vårt samhälle, slutar det som i Irak: Vi kommer att tvingas konvertera till islam eller under förödmjukelse betala skatt [jizya] till muslimerna. Vägrar vi det måste vi fly, annars mördas vi.

 

Mina tidigare krönikor om islam:

Krönika nummer 1:

Krönika nummer 2:

Krönika nummer 3:

Krönika nummer 4:

 

 

 

Due an unexpected data loss parts of this article may have been corrupted in the recovery process. This may include, but not limited to, broken links, broken images and incorrect publishing date. Recovered articles are published by "Dispatch Archive".