FNs klimafarce åbner i New York

I dag starter FNs klimatopmøde i New York og det er umuligt at tænde for fjernsynet eller åbne en avis uden at høre rædselsberetninger om den menneskeskabte opvarmning. Ingen spørger, om det nu også er rigtigt, at Jorden bliver varmere og om det har noget med CO2 at gøre.

 

Hvad ved vi om de såkaldte klimaforandringer? Dispatch International har konsulteret klimaforskere, bl.a. Ole Humlum, professor i fysisk geografi ved Oslo Universitet, der tvivler på de vedtagne forklaringer. Her følger nogle fakta, som medierne aldrig rapporterer om.

 

KLIMAFAKTA 1:

De sidste 15-17 år er Jordens lufttemperatur ikke steget. Skal man tro på de klimamodeller, som FN lægger til grund, burde lufttemperaturen været steget med ca. 0,3 grader. Hvis der var hold i teorien om den menneskeskabte opvarmning som følge af CO2-udledning burde det kunne aflæses i atmosfæren. Derfor må man afvise påstande om at varmen gemmer sig i oceanerne. De er blot forsøg på at fortie klimaprædikanternes egentlige problem, nemlig at temperaturen ikke stiger.

 

KLIMAFAKTA 2:

Siden 1850 er Jordens lufttemperatur steget med ca. 0,8 grader. Det skyldes først og fremmest, at den forudgående kuldeperiode 1300-1900, ofte omtalt som Den Lille Istid, er slut.. Denne kuldeperiode var karakteriseret ved mange storme, dårlige forhold for landbruget og ringere sundhed.

 

KLIMAFAKTA 3:

Intet ved den aktuelle klimaudvikling tyder på noget nyt og ikke tidligere set. Ser man på den historiske klimaudvikling, er der ikke sket noget bemærkelsesværdigt. Siden 1850 er temperaturen steget og efter årtusindskiftet er den fladet ud. Det ligger helt i tråd med den naturlige klimaudvikling. Temperaturstigningen siden 1950 er heller ikke hastigere end det, der tidligere er målt.

 

KLIMAFAKTA 4:

Havisen ved Nordpolen er reduceret i areal siden satellitmålinger begyndte i 1979. I samme periode er havisen omkring Sydpolen imidlertid vokset i areal. Denne modfase mellem Arktis og Antarktis har karakteriseret de sidste mange tusinde år, men er i direkte modstrid med det, som FNs klimamodeller forudsiger. Hvis CO2 havde stor klimaeffekt, ville udviklingen ved de to poler ikke være modsat, men parallel. At den naturlige modfase fortsat dominerer ved de to poler viser, at den naturlige klimaudvikling fortsat styrer den globale klimaudvikling.

 

KLIMAFAKTA 5:

Specielt kolde perioder falder sammen med nedsat solaktivitet og få solpletter. Vi er i øjeblikket på vej ind i en periode med nedsat solaktivitet. Derfor må vi forberede os på, at Jordens lufttemperatur vil kunne synke de kommende 20-30 år. Det er farligt, hvis vi kun forbereder os på en temperaturstigning.

 

KLIMAFAKTA 6:

Varme perioder har historisk set været karakteriseret ved velstand, bedre sundhed og højkultur. Eksempler er den minoiske varmeperiode for ca. 3200 år siden, den romerske varmeperiode for ca. 2000 år siden, middelaldervarmeperioden for ca. 1000 år siden og vores egen varmeperiode siden 1900. Disse varmeperioder optræder med 1000-1100 års mellemrum.

 

KLIMAFAKTA 7:

For 6000-7000 år siden var Jordens temperatur højere end nu, selv om atmosfærens indhold af CO2 var lavere end i dag. Det kan man se af iskerner fra Grønland og Antarktis.  Dengang var Jordens bane om Solen derimod lidt anderledes end nu, og det forklarer at temperaturen var højere.

 

KLIMAFAKTA 8:

Observationer af atmosfærisk CO2 og den global lufttemperatur viser, at temperaturen stiger (og falder) inden CO2 stiger (og falder). Da årsag altid går forud for virkning, kan det ikke være CO2 , der styrer den globale temperatur. Sammenhængen kan derimod være omvendt.

 

KLIMAFAKTA 9:

FNs klimamodeller bygger på en hypotese om CO2s store effekt på den globale lufttemperatur. Den er aldrig blevet underbygget af en sammenhængende fysisk forklaring, men er baseret på en række udokumenterede formodninger, der har vundet bred tilslutning blandt politikerne.

 

KLIMAFAKTA 10:

Atmosfærisk CO2 er ikke en gift, som vi får indtryk af, når vi lytter til FNs propaganda. I øjeblikket er atmosfærens indhold af CO2 400 ppm (parts per million). Den amerikanske flåde accepterer koncentrationer på op til 8000 ppm i deres ubåde. Mennesker udånder store mængder af CO2, og under folketingsdebatter vil der typisk være mellem 1000 og 1500 ppm CO2 i folketingssalen. CO2 er en forudsætning for planters fotosyntese. Mere CO2 i atmosfæren resulterer i bedre plantevækst.

 

Swedish

Due an unexpected data loss parts of this article may have been corrupted in the recovery process. This may include, but not limited to, broken links, broken images and incorrect publishing date. Recovered articles are published by "Dispatch Archive".