403 Forbidden

Miljöpartiet ljuger skamlöst för att lura folket! De är det politiska patraskets champions, skriver Micke Carlsson.

Ett evenemang har startats på Facebook: Utan invandrare stannar Sverige.

Vid första anblicken kan det tyckas att eventet är opolitiskt och vänligt, men läs igenom programförklaringen och dissekera den så kommer en annan bild att träda fram det är politik från de jag kallar det politiska patrasket. Det är ren lögnaktig och retorisk propaganda i syfte att demonisera Sverigedemokraterna och deras väljare.
Att Sverige stannar utan invandrare är alltför enkelt och inkorrekt uttryckt, frågan är snarare vilka invandrare och hur många som berikar vårt land och får samhällshjulen att rulla (eller omvänt vilka som inte gör det). I arbetslöshetens Sverige behöver vi naturligtvis inte fylla på med fler människor som av naturliga skäl blir arbetslösa och måste försörjas med av oss betalda bidrag.

Eventet, vars skapare och officiella värd är Miljöpartiets politiker Shwan Kareem , har följande programförklaring:

Varje dag går mer än 600.000 utrikes födda till jobbet. Flera branscher i Sverige bärs upp av utrikes födda. Dit hör bland andra stora delar av vården, äldreomsorgen, hotell och restaurang, transport företag m.fl. Sverigedemokraternas politik fokuserar på att manipulera statistiska data för att få invandrare att verka som överrepresenterade inom kriminella sammanhang och som samhällsbelastning. Det som känns mest obehagligt är att hela 13 % av Sveriges befolkning tror på Sverigedemokraternas lögner. Enligt internationella rapporten om invandringens ekonomiska följder i Sverige betalar invandrare mer till Sverige än vad de får tillbaka.
Därför vill vi visa alla som överväger att tro på Sverigedemokraternas lögner att Sverige stannar upp utan invandrare. Måndagen 6 oktober 2014 ska alla som har utländskt bakgrund och sympatiserande svenskar stanna upp mellan kl. 14.0014.10. Vi ska helt enkelt göra ingenting i 10 minuter oavsett om vi är på jobbet, i skolan, på stan eller hemma. Detta gör vi i protest mot Sverigedemokraternas osanna påståenden om oss. Vi vill visa SD och de som röstar på SD att Sverige stannar utan invandrares krafter.

Som vanligt ljuger det politiska patrasket grovt (dit får eventets upphovsman Shwan Kareem sägas höra). Sverigedemokraterna manipulerar inte data eller fakta. Data och fakta är just data och fakta. Retoriken i eventets programförklaring är tydligt och uppenbart använd för att manipulera och missleda läsarna.
Låt oss dissekera eventets programförklaring:

Varje dag går mer än 600 000 utrikes födda till jobbet.

Vår misslyckade integrationsminister Ullenhag har använt sig av detta uttalande länge. Han brukar i och för sig säga att 600 000 utrikesfödda går till jobbet varje vecka. Det är korrekt, men de arbetar kanske bara en timme per vecka, det är nämligen Statistiska Centralbyråns definition på att vara sysselsatt. I en del fall arbetas det en timme hos en släkting på en pizzeria. En hel del återfinns inom skattefinansierad och konstgjord sysselsättning, de räknas ändå in i statistiken. Med statistik kan man alltså ljuga för ett helt folk, vilket man gjort i det här fallet. Tyvärr skapas skrönor och felaktigheter ur sådan missledande statistik, som kan användas i kontraproduktivt syfte, som i detta event.

 

Flera branscher i Sverige bärs upp av utrikes födda.

Fel. Det finns inte en bransch som skulle upphöra att existera om utrikesfödda slutade arbeta. Men exempelvis taxinäringen är sannolikt överrepresenterad av utrikesfödda chaufförer, likaså de lokala bussbolagen. Det finns mängder med äldre svenskar som gärna skulle köra buss om de inte kvoterades ut av invandrare som får förtur till kör- och busskort. Taxinäringen är överetablerad.

Dit hör bland andra stora delar av vården, äldreomsorgen, hotell och restaurang, transport företag m.fl.

Nu ändrade du formulering i programförklaringen, Shwan Kareem. Stora delar av en bransch talar du om nu i stället för branscher. Du har alltså visat på fel i ditt resonemang. Fakta är alltid bra då sådant som antal ska redovisas. Till exempel hur många utrikesfödda taxichaufförer är det procentuellt av hela taxikåren? Hur många chaufförer behövs det? Jag har inte sett några konkreta siffror med källhänvisning alls i ditt retoriska svammel.

Sverigedemokraternas politik fokuserar på att manipulera statistiska data för att få invandrare att verka som överrepresenterade inom kriminella sammanhang och som samhällsbelastning.

 

Trippelfel.

Det som känns mest obehagligt är att hela 13 % av Sveriges befolkning tror på Sverigedemokraternas lögner.

Vilka lögner? Jag finner inte ett enda konkret exempel på en lögn från Sverigedemokraternas sida, däremot är hela programförklaringen för detta event ett exempel på det politiska patraskets lögner. Sverigedemokraterna lutar sina argument på ren fakta.

 

Enligt internationella rapporten om invandringens ekonomiska följder i Sverige betalar invandrare mer till Sverige än vad de får tillbaka.

Fel igen. Det finns däremot två svenska utredningar som visar att den skattefinansierade invandringen kostar oss upp mot 250 miljarder kronor netto/år! En av dem finner du i boken Låsningen, skriven av docent Jan Tullberg, den andra finner du på regeringens hemsida, det är den statliga långtidsutredningen 2011.
(Det kom en OECD-rapport som användes på fel sätt, till och med de som skrivit rapporten sa att den användes felaktigt av etablissemanget).

Därför vill vi visa alla som överväger att tro på Sverigedemokraternas lögner att Sverige stannar upp utan invandrare. Måndagen 6 oktober 2014 ska alla som har utländskt bakgrund och sympatiserande svenskar stanna upp mellan kl. 14.0014.10.

Men vänta nu ett tag. Sympatiserande svenskar?
Var det inte utrikesfödda inom vissa branscher det handlade om?
Och alla är väl svenskar? Nu är det plötsligt en uppdelning av folk som miljöpartiet gör! Det börjar lukta riktigt illa om denna planerade manifestation.

 

Vi ska helt enkelt göra ingenting i 10 minuter oavsett om vi är på jobbet, i skolan, på stan eller hemma.

Okej. En del ska sitta hemma och göra ingenting i 10 minuter? En del ska i skolan göra ingenting? Om de inte gör något medan de antas göra något, kommer det ju ändå inte att märkas. Det vore ju bättre att skolans utrikesfödda elever (för det är ju utrikesfödda du talar om, Shwan Kareem, eller hur?) pluggar hårt så att de kommer att lyckas.

Detta gör vi i protest mot Sverigedemokraternas osanna påståenden om oss.

Vi vill visa SD och de som röstar på SD att Sverige stannar utan invandrares krafter.

Du har ju redan misslyckats. Om du var ärlig i ditt uppsåt borde enbart de utrikesfödda som arbetar manifestera de 10 minuterna på sin arbetsplats.

13 procent av Sveriges befolkning har förstått att de senaste dryga 20 årens politik har lett till sämre kunskapsnivåer i vårt land, fler och grövre begångna brott (gruppvåldtäkterna har ökat enorm, liksom skottlossningar), antalet fattigpensionärer har ökat, det svenska försvaret har minskat så att det inte längre kan försvara vårt land. Åldringsvården har skurits ner med 25 procent sedan 2000, den svenska sjukvården är en av de sämsta bland OECD-länderna. Allt detta finns det statistik på.

13 procent av Sveriges befolkning vill inte att försämringarna ska fortsätta.
Märkligt nog har försämringarna ökat snabbt sedan 1993, då invandringen ökade okontrollerat. Jag skulle vilja påstå att med en kontrollerad invandring, som är i harmoni med arbetsmarknad och bostadsläge, ger invandringen oss ett bra tillskott till vårt samhälle och vår samhällskultur.

 

Vi har alltid haft invandring, vi kommer alltid att ha invandring, men det är vi som ska bestämma hur den ska vara dimensionerad och i vilken utsträckning vi ska ha den. Med vi menar jag de svenska invånarna och medborgarna, det är inte Miljöpartiets politiker som ska bestämma detta (för övrigt vill över 93 procent av väljarna inte ha med Miljöpartiet att göra, det visar valresultatet tydligt).
De 13 procent som röstade på Sverigedemokraterna har klart deklarerat ett de vill ha en förändring. Inom de andra partiernas väljarbas är det sannolikt en likadan syn på vårt samhälle och invandringen som råder.
En märklig detalj i sammanhanget: Vi har mängder med arbetslösa svenskfödda äldre, medelålders och unga människor som är arbetslösa och som vill ha jobb. Vi klarar oss nog utan att fylla på den mängden människor i Sverige med skattefinansierade invandrare. Det har du missat helt, Shwan Kareem!

 

Shwan Kareem, ska du debattera och manifestera, gör det då sakligt och ärligt. Men detta du nu startat är inget annat än en retoriskt uppbyggd proteströrelse mot ett politiskt parti, det demokratiska och 13 procent stora Sverigedemokraterna. Sveriges tredje största parti. Du bygger hela ditt resonemang på ett antal större eller mindre lögner. Shwan, du är en charlatan. En del av det politiska patrasket. En av alla dem med Goebbelsstövlarna på fötterna.
Shwan Kareem, du passar bättre i en diktatur än i en demokrati. Är det därför du sätter upp folk mot folk? Vill du bli diktaturen Sveriges champion?

Här hittar du Facebook-eventet.

 

Due an unexpected data loss parts of this article may have been corrupted in the recovery process. This may include, but not limited to, broken links, broken images and incorrect publishing date. Recovered articles are published by "Dispatch Archive".