KRÖNIKA: Läkarförbundet sluter upp kring justitiemord

Flera läkare har genom åren undrat över Läkarförbundets agerande, eller snarare brist på agerande i styckmordsmålet. Läkaren Johan Lagerfelt har flera gånger väckt frågan om att förbundet borde engagera sig för två felaktigt uteslutna medlemmar.

Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren meddelade nyligen att de inte vill träffa Lagerfelt och diskutera fallet, och att de inte avser att hjälpa två oskyldigt anklagade. I da Costa-fallet fick rättsläkaren Jovan Rajs mycket utrymme att förtala sin doktorand obducenten utan Rajs agerande hade inte allmänläkaren och obducenten drabbats av den förföljelse som nu pågått i mer än 25 år.

Efter att läkarna stämt staten för hur rättsväsendet agerade mot dem erkände Jovan Rajs att han inte längre hade någon uppfattning i skuldfrågan. Många trodde då att Läkarförbundet skulle våga engagera sig i ärendet. Nu stod inte längre läkare mot läkare utan den man som i böcker, intervjuer och polisutredningar styrt blickarna mot obducenten hade erkänt att han i ett kvarts sekel haft fel.


Men svaret från förbundsordföranden Heidi Stensmyren blev nej. Läkarförbundet vågar inte utmana den radikalfeministiska opinion som drev fram rättsövergreppet. I en intervju med obducenten 2010 sa han om sin handledare Rajs agerande:
Jovan var en fantastiskt duktig rättsläkare. Nästan allt jag kan om rättsmedicin har jag lärt mig av honom. Vad gäller hans misstänkliggöranden av mig i alla år väcker det en sorg att tänka på vad han åsamkat mig. Detta var en person som jag beundrade djupt för hans kunskaper. Historiens dom kommer bli hård över Jovan Rajs. Det är min fasta övertygelse. Hans idéer om att en obducent styckat Catrine da Costa får i dag underkänt av alla övriga rättsläkare.
Det fanns även, under den tid som hetsjakten pågick som värst mot mig och allmänläkaren, poliser som kände tvekan inför allmänläkarens före detta frus berättelser. Men Jovan Rajs gick i god för att mammans berättelse överensstämde med styckningen av Catrine da Costa. Det är mycket möjligt att Jovan Rajs agerande fick som resultat att den skyldige gick fri. Andra rättsläkare har pekat på att det finns inslag i styckningen av Catrine da Costa som tyder på att någon med erfarenhet av djurslakt har begått det fruktansvärda dådet. Men detta undersöktes dåligt då Rajs gick i god för att allmänläkarens frus berättelse var riktig. Jag har aldrig förstått varför Rajs har gjort som han gjort, vad han grundat sin övertygelse på. Det gör ont i mig för jag vill förstå hans drivkraft.

Någon förklaring till Rajs agerande har aldrig kommit fram.

Han samarbetade mycket med feministaktivisten Hanna Olsson, men någon feministisk agenda är svår att se hos Rajs. Däremot fanns det karriärmässiga fördelar att uppnå, eftersom obducenten på många områden gått förbi sin läromästare vilket märktes i forskningsrapporter. Att obducenten var ett framtida professorsämne står helt klart, liksom att Rajs karriär fick en skjuts av häxprocessen mot allmänläkaren och obducenten.
Under 1980-och 90-talen lyckades extremfeminister genomdriva ett antal uppmärksammade justitiemord som da Costa och Umeåfallet. Många av dessa personer är fortfarande aktiva inom till exempel FI eller i andra feministiska sammanhang. Frågan är om historien kommer att upprepas och vi åter får stifta bekantskap med hur långt samhällsförstörande krafter är beredda att gå i sin kamp mot patriarkatet.

 

Justitiemordet i Umeå:

Umeåpappan: Så uppstod justitiemordet

Ritualmordshysteri i Umeå

Due an unexpected data loss parts of this article may have been corrupted in the recovery process. This may include, but not limited to, broken links, broken images and incorrect publishing date. Recovered articles are published by "Dispatch Archive".