Jyllands-Posten: Sveriges val

Danmarks näst största tidning Jyllands-Posten fortsätter intressera sig för det som sker i Sverige. Och de börjar med att citera Strindberg: Asien börjar i Malmö.

Det var August Strindberg som på sin tid sa att Asien börjar i Malmö. Nu var Strindberg visserligen yvig med sina ord, men hans polemiska poäng blir alltmer relevant medan Sverige rör sig in i det tjugoförsta århundradet.

Naturligtvis finns det många kulturella, sociala och ekonomiska likheter mellan Sverige, Danmark och övriga Västeuropa. Men Sverige skiljer fortfarande ut sig från resten av kontinenten tillsammans med Storbritannien. I båda länderna har massinvandringen fortgått i mer än en generation, medan politikerna och eliterna har prisat den i alla toner, och i båda länderna ökar den sociala segregationen i en hastighet som överstiger erfarenheterna från andra europeiska länder.

 

Den politiska kulturen i vårt grannland i öster påminner ibland om pantomim: Ingen säger något men ändå händer det en massa saker, även bakom scenen. De få röster som offentligt har varnat för den multikulturella drömmen om gränslös öppenhet och tolerans, har i decennier demoniserats av den privilegierade minoritet som har tillgång till medier, pengar och nätverk. Men båten har börjat gunga.

När landets ännu sittande, så kallade borgerliga, statsminister för några veckor sedan i en direkt vädjan till de svenska skattebetalarna bad dem bära nya och växande bördor i förbindelse med den kolossala invandringen från primärt muslimska länder, till ett Sverige som för bara en generation sedan var Europas mest homogena samhälle, gick han ut på plankan.

 

Säkert är under alla omständigheter att om den svenska utlänningspolitiken någon gång ska förändras, så blir det inte av Reinfeldt eller andra ur hans generation. De har också valt att gå hela vägen mot det multikulturella paradiset och därför obekymrat bytt ut befolkningen mot ny arbetskraft, trots att det sjudande folkliga motståndet växer.

Aktuella prognoser visar att Sverige i loppet av de kommande fyra åren kan förvänta sig mellan en halv och en hel miljon asylsökande till en förväntad extrakostnad av miljarders miljarder, och redan nu har asylmottagningen svårt att hålla jämna steg med uppemot 100 000 nysvenskar under 2014. Det historiskt höga antalet beror inte bara på att vi lever i migrationens tidsålder, utan också på att asylanter dras till Sverige eftersom det länge har ryktats på asylbörsen att Sverige är landet som flyter av mjölk, honung, familjesammanföring och permanenta uppehållstillstånd.

 

Det sistnämnda är ingen hemlighet, det är officiell politik. Olika svenska regeringar har torgfört Sverige som en humanitär stormakt och gjort sitt bästa för att dra till sig asylansökande från fjärran, mer fjärran och mest fjärran. Det politiska Sverige har alltså själv valt det sluttande planet, landet är på väg utför med allt fler konkreta problem för vanliga människor i Vardagssverige. Storindustri, kulturnissar och intellektuella har applåderat kursen. Alla som betyder något har backat upp projektet. Sverige skulle vara framtidslandet. Den rationella utopin. Världens mest moderna land.

Nu visar det sig emellertid att framtiden inte är så vacker som de antagit. Självaste statsministern har erkänt det. Verkligheten är mera grå, och nu handlar det om att undvika att den blir svart. Tiderna förändras, till och med för de svenskar som sedan Palme har uppfattat sig själv som kemiskt befriade från historia, kultur, kristendom och tradition. Det främmande var helt enkelt mer exotiskt och spännande.

 

Priset ska betalas. Ju senare det sker, desto dyrare blir det. Det blir räntor på den svenska misären för varje månad och år. Räntornas ränta. Att inte välja är som bekant också att välja.

Ledaren publicerades på danska i Jyllands-Posten 8 september och publiceras här på svenska med benäget tillstånd.

 

Due an unexpected data loss parts of this article may have been corrupted in the recovery process. This may include, but not limited to, broken links, broken images and incorrect publishing date. Recovered articles are published by "Dispatch Archive".