KRÖNIKA: Rättssamhällets principer vs djungelns lag

Så kallade motdemonstranter, som skriker inga rasister på våra gator åt politiskt oliktänkande, har blivit ett vanligt inslag i svensk politik.

Men saken är den att även verkliga rasister, som till exempel Svenskarnas parti, har lika stor rätt att gå på våra gator som alla andra. Det finns mig veterligen inte någon lag som förbjuder dem att göra detta. Det gäller också andra extremister; DDR-sympatisören Lars Ohly och islamisterna Mehmet Kaplan (MP) och Abdirizak Waberi (M) har samma rätt att gå på våra gator och hålla torgmöten som vi demokrater har.

Det gäller även fascister, stalinister, maoister, IS-sympatisörer, djävulsdyrkare och anarkister. Den enda begränsning som gäller är att man måste hålla sig inom lagens råmärken och inte begå olagligheter. Även om yttrandefriheten nu håller på att begränsas är det fortfarande, i skrivande stund, lagligt att tänka fritt.

 

Det är i stort sett endast två grupper av människor som inte har rätt att gå på våra gator; brottslingar och personer utan rätt att vistas i Sverige (så kallade papperslösa). Brottslingar som antingen är efterlysta för något brott eller som har avvikit från ett fängelsestraff under avtjäning, saknar nämligen rätten att överhuvudtaget röra sig fritt. Så kallade papperslösa därför att de antingen inte har sökt uppehållstillstånd i Sverige eller har fått avslag på en sådan ansökan och därför ska lämna landet. (Eftersom det per definition är olagligt att upprätthålla sig illegalt i Sverige kan de i själva verket hänföras till gruppen brottslingar).

Förstår eller instämmer man inte i detta resonemang har man också avfärdat de principer som ett rättsamhälle bygger på, nämligen legalitet. Rätten att gå på våra gator kan inte förverkas annat än genom brott.

 

Det står var och en som inte gillar extremistgrupper fritt att själv söka tillstånd att avhålla en demonstration mot dessa. Polisen kommer då naturligtvis att se till att sådana demonstrationer inte avhålls på samma tid och plats som de som demonstrationen riktar sig emot håller ett torgmöte.

Insisterar man på att hålla en motdemonstration på samma tid och plats som ens hatobjekt håller torgmöte, gör man det antingen för att man söker konfrontation eller för att skrämma eller överrösta motståndaren. Syftet med motdemonstrationen är då att ersätta rättssamhällets principer med den starkares rätt.

Kjell Håkansson

Due an unexpected data loss parts of this article may have been corrupted in the recovery process. This may include, but not limited to, broken links, broken images and incorrect publishing date. Recovered articles are published by "Dispatch Archive".