Nästan hälften av världens mat kastas

I en värld där kontrasterna mellan fattiga och rika växer för varje dag har en ny studie uppmärksammat att nästan hälften av allt livsmedel i världen kastas i soporna i stället för att ätas upp.

Enligt studien från Brittiska Institutet för maskiningenjörer slängs varje år mellan 30 och 50 procent av allt spannmål, frukter, grönsaker och kött som produceras. Det betyder enligt rapporten Global Food: Waste Not, Want Not att hela två miljarder ton felfria livsmedel hamnar i soporna.

Mängden mat som slängs bort överallt i världen är chockerande, säger Tim Fox, chef för energi och miljö vid institutionen. Det är också slöseri med mark, vatten och de energiresurser som används vid odling, produktion och distribution.

 

En del av problemet är att konsumenterna numera kräver fläckfri och kosmetiskt perfekt mat, enligt CNN.com. Som en följd av detta skördas inte ens uppemot 30 procent av de brittiska grönsaksodlingarna. Amerikaner ser också ut att slänga mat som aldrig förr. Forskning från 2009 visade enligt tidningen PLoS ONE att mängden livsmedel som åker i soporna i USA hade ökat med 50 procent sedan 1974.

Till och med i utvecklingsländerna ökar mängden matavfall, dock inte på grund av att konsumenterna ratar maten. I områden som länderna söder om Sahara och Sydostasien, tvingas man slänga bort stora mängder livsmedel som har förstörts på grund av distributions- och förvaringsproblem.

 

När världens befolkning nu snabbt närmar sig 8 miljarder är det inte bara tillgången på mat som är problemet, utan också de begränsade resurserna för matproduktion.

Ungefär 550 miljarder kubikmeter vatten slösas över hela världen för att odla grödor som aldrig kommer konsumenterna till godo, rapporterar The Guardian.

Livsmedelshandeln har också en del av skulden. Strikt användning av bästföre-datum resulterar ofta i att felfria livsmedel kastas bort. Erbjudanden som Köp 2 för priset av 1 uppmuntrar konsumenterna att köpa mer mat än de kan äta upp.

Rapporten från det brittiska intitutet föreslår förbättringar av infrastrukturen i utvecklingsländer och förändrade regler för handeln som förhoppningsvis ska minska slöseriet.

Due an unexpected data loss parts of this article may have been corrupted in the recovery process. This may include, but not limited to, broken links, broken images and incorrect publishing date. Recovered articles are published by "Dispatch Archive".