ISIS banker på Europas dør

Terrorens bølgeskvulp nærmer sig Vesterlandets kyster, og politikerne er begyndt at blive nervøse. Desværre ved de ikke, hvem fjenden er.

I fredags meddelte den britiske premierminister David Cameron på et hastigt sammenkaldt pressemøde, at han ville bede Underhuset give ham nye fuldmagter til at fratage terrormistænkte deres pas. Målet er at imødegå en større og dybere trussel mod vores sikkerhed end vi tidligere har kendt.

Det planlagte initiativ kommer i kølvandet på terrororganisationen ISISs militære fremgange i Syrien og Irak og halshugningen af den amerikanske journalist James Foley. Han blev efter alt at dømme myrdet af en muslim, der var opvokset i London. Ifølge officielle vurderinger har mange hundrede briter det vil altovervejende sige muslimer med ophold i Storbritannien meldt sig under ISISs faner, og mange af dem er vendt tilbage til Storbritannien.

 

Ifølge David Cameron udgør ISISs ambition om at skabe et islamisk kalifat i hjertet af Syrien og Irak en trussel mod Storbritanniens sikkerhed.

Den britiske regering er tydeligvis nervøs for, hvad de hjemvendte krigere kan finde på, og Camerons pressekonference  kom få timer efter, at Storbritannien havde hævet trusselsniveauet. Et terrorangreb betragtes nu som højst sandsynligt om end ikke nødvendigvis umiddelbart forestående.

 

Samme dag, som David Cameron holdt sin pressekonference, offentliggjorde den hollandske regering en plan for at bekæmpe radikaliseringen af de hollandske muslimer.  Et par dage forinden havde politiet arresteret to mænd, der var mistænkt for at ville rekruttere krigere til konflikterne i Syrien og Irak.

Den hollandske regering forklarer, at den vil have ret til at tage statsborgerskabet fra folk, der melder sig til udenlandske terrororganisationer eller tager på træningsophold i terroristlejre. Endvidere vil regeringen sætte ind mod terrorpropaganda på internettet. I Holland er der ikke plads til udspredning af had eller ekstremisme, udtaler statsminister Mark Rutte.

Regeringen meddeler samtidigt, at Hollands radikale muslimer kun udgør en lille men farlig del af den million, der befinder sig i landet. Myndighederne vil nu samarbejde med moderate muslimer for at komme ekstremismen til livs.

 

 

I betragtning af de ufattelige grusomheder og overgreb muslimer gør sig skyldige i fra Magreb i vest og til Malaysia i øst og fra Usbekistan i nord og til Nigeria og Uganda i syd, er der ikke noget at sige til, at vestlige ledere er begyndt at ryste. De må nødvendigvis spørge sig, hvornår lignende perversiteter bliver dagligdag i Vesteuropa, Canada, USA, Australien osv. Mange af de opgejlede voldsmænd er jo allerede vendt tilbage til Vesten.

Politikernes nye retorik minder om den, statsledere ville bruge, hvis de befandt sig i krig og ikke bare havde at gøre med kriminalitet.

Hvis de er begyndt at indse, at de er i krig, er det i hvert fald et fremskridt. Især i betragtning af, at islamiske bevægelser som al-Qaeda og ISIS for længst har bekendtgjort, at de er i krig med Vesten og alle andre vantro, som de vil udrydde eller tvinge til underkastelse under Allahs religion.

 

 

Men når man er i krig, er det unægtelig vigtigt at vide, præcis hvem fjenden er.

Hvad det angår, holder de vestlige ledere krampagtigt fast i deres gamle mantra, nemlig at kampen skal føres mod islamister, der har misforstået, hvad islam går ud på. Islamisme, må vi forstå, er noget ganske andet end islam nærmest det modsatte af Muhammeds tolerante og fredselskende budskab.

Det er derfor, den hollandske regering vil samarbejde med moderate muslimer, som den åbenbart mener har forstået Allahs budskaber til Muhammed bedre end Muhammed selv og dermed bedre end voldtægtsmændene, slavejægerne og halsoverskærerne.

 

 

Men er det sandt? Når lederen af den nigerianske terrorbevægelse Boko Haram, Abubakar Shekau, udtaler: Jeg bortførte jeres piger. Jeg vil sælge dem på [slave]markedet. Allah siger, at jeg skal sælge, skyldes det så, at han har misforstået Allahs befalinger?

Nej, han har ikke misforstået noget som helst, for han handler helt i overensstemmelse med Koranen og Muhammeds eksempel.

Retten til at tage slaver og slavinder og til at have sex med dem er direkte nedfældet i Koranen (Sura 33:50, Sura 23:6). Sidstnævnte meddeler uden omsvøb, at en muslim ikke behøver at holde sig tilbage fra at tiltvinge sig sex, når det drejer sig om slavinder. Så sent som i 1971 henviste den indflydelsesrige pakistanske lærde Abul Ala Mawdudi til Sura 23:6, da han skulle begrunde islams fortsatte accept af slaveriet.

 

 

Har ISIS misforstået noget, når de henretter hundredvis af jazidier, der har nægtet at gå over til islam?

Aldeles ikke! De har tvært imod det bedste belæg og retfærdiggørelse af deres bestialske adfærd, nemlig profeten Muhammeds egne ord og gerninger, som nedfældet i den såkaldte hadith, der er lige så bindende for en muslim som Koranen.

Ifølge hadithsamlingen Sahih Muslim, skal Allahs følgesvende stille de vantro over tre valgmuligheder: Tilbyd dem at konvertere til islam. Vægrer de, skal de tvinges til at betale en særskat, jizya, og underkaste sig islamisk styre. Vil de heller ikke det, skal de dræbes. (Sahih Muslim, 19:4294).

 

Er det forkert, når hellige krigere fra ISIS marcherer ud i ørkenen med hundreder af muslimske mænd fra Iraks eller Syriens regulære hær og mejer dem ned?

Slet ikke, for disse muslimer er i ISISs øjne frafaldne og derfor henvist til dødsstraf.

Det fremgår direkte af Koranen:

Bekæmp de vantro og hyklerne! Vær skånselsløs mod dem! Hvis de vender sig bort [fra islam], vil Gud tildele dem en pinefuld straf i denne verden og i den hinsidige. De vil ikke have nogen ven på jorden, og ingen hjælper. (Sura 9:73-74).

De ville ønske, at I var vantro, ligesom de selv er vantro, således at I var lige. Hvis de vender sig bort, skal I pågribe dem og dræbe dem, hvor I end finder dem! Tag ingen af dem til ven eller hjælper! (Sura 4:89).

Og det har islams indpiskere gjort gennem 1400 år. Faktisk sad Det Muslimske Broderskabs øverste åndelige vejleder, Jusuf al-Qaradawi, i februar 2013 på egyptisk fjernsyn og forklarede, at islam ikke ville have eksisteret i dag, hvis muslimerne ikke systematisk havde dræbt enhver, der vendte religionen ryggen.

<http://www.youtube.com/watch?v=huMu8ihDlVA>.

 

 

De vestlige magthavere, der bliver ved med at påstå, at der findes en moderat, fredelig og menneskekærlig islam, som nærmest det modsatte af den islam, vi nu ser praktiseret over store dele af verden, må forklare, hvad den bygger på. For den bygger tydeligvis ikke på Koranen, hadithen eller beretningerne om Muhammeds liv. Og den bygger ikke på islams praksis gennem 1400 år. Findes den andre steder end i hovedet på uvidende vesterlændinge, der griber efter halmstrå, for at bortforklare deres rædsel for at se sandheden i øjnene?

Folk som David Cameron, Mark Rutte og talrige andre fortalere for sød forståelse mellem vestlig kultur og islam vil henvise til, at der jo findes talrige muslimer, der ikke vil gribe til ISISs, Boko Harams og al-Qaedas bestialske metoder. De glemmer at forklare, at disse moderate ifølge islams helligskrifter er at betragte som frafaldne og kan forvente de frygteligste konsekvenser den dag de rettroende bliver stærke nok til at gøre det af med dem.

 

 

Hvilke islamiske skriftsteder mener de godhjertede vestlige politikere i øvrigt, at de moderate muslimer skal henvise til, når de skal til at overbevise de ortodokse muslimer om, at de tager fejl? Hvor skal de slå op i Koranen og hadithen, når de skal forklare, at Allah i virkeligheden vil have muslimer til at leve i fred og harmoni med folk af anden tro eller ingen tro? Hvor står det, at slaveri er noget skidt og at muslimske mænd skal lade være med at kræve sex af kvinder, der ikke vil? Hvornår har Allah og hans sendebud sagt, at det er utilstedeligt at grave kvinder med i jorden og overdænge dem med sten, indtil de er døde? Det står ingen steder. Der står det modsatte. Man skal stene kvinder, der har haft sex uden for ægteskab (f.eks. fordi de er blevet voldtaget) og det fortælles med stolthed, at Muhammed selv deltog i løjerne.

 

 

For nogle år siden havde jeg den glæde at spise middag med en af de store gamle mænd i vestlig islamforskning, professor Bernard Lewis fra Princeton University. Jeg spurgte, hvem han troede ville komme sejrrig ud af krigen mellem islam og resten af verden.

Det er svært at vinde en krig, når man ikke har opdaget, at man er under angreb, svarede han.

Han kunne have tilføjet, at det ikke bliver nemmere, når man ikke ved, hvem fjenden er.

 

 

 

 

Due an unexpected data loss parts of this article may have been corrupted in the recovery process. This may include, but not limited to, broken links, broken images and incorrect publishing date. Recovered articles are published by "Dispatch Archive".