Därför är islam värre än nazismen

Det är ingen skillnad på islam och islamism. Det är en illusion som muslimer sprider för att dölja islams brutala, hatiska, förtryckande, mordiska och folkmordiska ansikte, skriver den turkiske diktaren Serkan Engin.

SerkanEngin2-225x300Jag är en ateistisk författare och diktare, som levde som sunni-muslim i 23 år och jag bor fortfarande i ett muslimskt land, Turkiet. Mina föräldrar och släktingar är fortfarande muslimer. Så man kan med rätta betrakta min kritik av islam som en betraktning från insidan.

Jag vet att rubriken på denna essä kan uppfattas som förmäten, men jag kommer steg för steg att förklara varför den är riktig.

 

För det första måste du som icke-muslimsk outsider till exempel kristen, ateist, buddist, jude eller vad du nu kan vara lära dig att muslimer har rätt att döda och våldta dig, ta ifrån dig allt du äger, ditt land, dina marker, pengar och allt annat. Denna rätt kommer från deras heliga bok, Koranen. Med andra ord baserar de denna rätt på kärnan i sin tro, nämligen islams teologi.

Här är några exempel från Koranen.

Koranversen 5:33 handlar om alla icke-muslimer, alla kättare kristna, buddister, ateister, judar och så vidare och beskriver dem som för krig mot Gud och hans sändebud (Muhammed):

De som kämpar mot Gud och Hans Sändebud och vars strävan det är att störa ordningen på jorden och sprida sedefördärv skall utan förskoning dödas eller korsfästas eller få hand och fot på motsatta sidor avhuggna eller förvisas från [sitt] land. Denna förnedring skall de utstå i detta liv och i det kommande livet skall de få utstå ett outsägligt lidande.

Och den här koran-versen beordrar mord på människor som har lämnar islam, avfällingarna:

 

 

Se på den aktuella situationen i Syrien. Hur kan islamiska terrorister slakta alawiter eller våldta kristna med sådan lätthet? För att de hämtar denna rätt från sin tro, och de tror att de kommer till himlen på grund av dessa handlingar. Några muslimer säger: Men de [alltså våldsmännen, reds anm] är inte riktiga muslimer. Det är en stor lögn. Detta är just vad det sanna islam går ut på och det är i överensstämmelse med Koranen.

Många gånger har du hört att islam är en tolerant religion. Det är en superlögn som används överallt i världen för att dölja islams fruktansvärda ansikte. Det är ingen skillnad på islam och islamism. Detta påstående är den moderna världens största misstag. Det finns inga olika varianter av islam och islamism. Det är samma sak och har samma innehåll. Den påstådda skillnaden är en illusion som muslimer använder för att dölja islams brutala, hatiska, förtryckande, mordiska och folkmordiska ansikte.

Islams teologi bygger på Koranen och haditherna. Haditherna är den islamiske profeten Muhammeds ord och gärningar, och alla muslimer måste följa dessa ord och gärningar. Till exempel ska du tömma tarmen på samma sätt som Muhammed gjorde och du ska torka dig på samma sätt som han gjorde.

Du kan våldta en vantrogen kvinna och ta henne som sexslav, som Muhammed gjorde, och du kan tortera din fiende i krig för att få reda på var han har gömt sina pengar, som Muhammed gjorde.

 

Du ska skära handen av en tjuv, som Muhammed gjorde, och inte sätta honom i fängelse som den moderna lagen kräver. Du ska stena en kvinna till döds, som Muhammed gjorde, om hon har haft sex i strid med islams regler (men du ska bara piska hennes partner med hundra slag). Om du är muslim kan du aldrig låta dem slippa undan med hänvisning till att deras sexuella uppförande är en privatsak, så som modern lag definierar dem.

Du ska döda en man som har lämnat islam, som Muhammed gjorde. Du kan inte säga: Det är hans eget val och han har rätt till tros- och tankefrihet, för Koranen beordrar dig att döda honom.

Du ska döda alla homosexuella enligt islams bud. Ingen muslim kan säga att folks sexuella orientering är deras naturliga rätt.

Du har rätt att gifta dig med en liten flicka på nio år, som Muhammed gjorde. Med andra ord kan du enligt islam lagligen våldta en liten flicka och göra henne till din sexslav och mot slutet av hennes liv till din husslav.

Du kan ligga vid sidan om din döda hustru i sex timmar, som Muhammed gjorde. Du kan med andra ord våldta din hustrus kropp sex timmar efter hennes död.

 

Detta är islam. Detta är den toleranta religionen. Detta är den rätta vägen till himlen. Detta är islams order. Detta är Muhammeds gärningar.

Det är lätt att se hur civiliserade muslimska länder som Afghanistan, Nigeria, Turkiet, Iran, Sudan och de andra är. Se på hur mycket de har bidragit till filosofin, konsten och vetenskapen. Se på i hur hög grad de respekterar mänskliga rättigheter, kvinnors rättigheter, barns rättigheter, tanke- och yttrandefriheten, pressfriheten, religionsfriheten och så vidare.

 

Den första vågen av folkmord i det tjugonde århundradet folkmordet på armenierna, på assyrierna och grekerna begicks av turkar och kurder i Osmanska riket och den nya turkiska republiken, som hämtade sitt rättfärdigande i islam: Rätten att döda och våldta icke-muslimer och ta deras kvinnor och flickor som sex- eller husslavar.

Även om Kommittén för enighet och framsteg (CUP, turkiska: ttihat ve Terakki Cemiyeti) [en liberal reformrörelse som grundades 1889, reds anm] byggde på turkisk nationalism, kunde den enkelt mobilisera turkar och kurder att begå folkmord grundat på islams inställning till icke-muslimer. Alla de turkiska och kurdiska muslimerna trodde att de skulle komma till himlen om de dödade fler icke-muslimer precis som våra dagars islamiska terrorister.

 

Som bekant stod nazisterna bakom det tjugonde århundradets nästa våg av folkmord. De tog turkarnas folkmord som förebild. Som Hitler förklarade för sina militära kommendanter då de talade om världens reaktion på det folkmord de tänkte utföra: Vem i dag talar om armeniernas förintelse?

Nazismen betraktades som en laglig och respektabel ideologi i början av 1930-talet, men sedan såg världen hur farlig nazismen var.

 

 

Islam står i motsättning till våra dagars mänskliga rättigheter och är farligare än nazismen. Islam är inte en alternativ religion, utan ett brott mot människorätten och ett sådant brott borde inte få lov att finnas i vår moderna värld. Islam borde förbjudas över hela världen. Om det inte sker kommer världen att utsättas för en större tragedi än nazismen.

 

Serkan Engin, diktare och socialist, född 1975 i Izmit, Turkiet. Hans dikter har publicerats på engelska i flera erkända tidskrifter samt i Japan.

Artikeln publicerades ursprungligen i Jihad Watch. Här förkortad och översatt av Lars Hedegaard. Till svenska av Ingrid Carlqvist.

 

 

 

Due an unexpected data loss parts of this article may have been corrupted in the recovery process. This may include, but not limited to, broken links, broken images and incorrect publishing date. Recovered articles are published by "Dispatch Archive".