Det är något fel med globaliseringen

Hur kan det komma sig att inga västerlänningar emigrerar till den muslimska världen varför är det alltid tvärtom? Den frågan ställde sig Lars Hedegaard när han talade på Galleri Rönnquist & Rönnquist i Malmö 15 augusti.

Vi får ständigt veta att vi lever i globaliseringens och mångkulturens tidevarv. Och mycket riktigt, om vi tittar oss omkring i våra västerländska städer, kan vi se att de har förändrats till oigenkännlighet de senaste årtiondena. Vi ser hur folk från jordens alla hörn vandrar omkring på våra gator, öppnar sina butiker, bygger sina tempel och kräver sina rättigheter som våra likar ibland till och med som våra herrar.

Staterna i Västeuropa spenderar enorma summor i sina försök att integrera dessa främlingar, för det mesta utan framgång. Integration är en fråga om vilja hos nykomlingen, en vilja att bli en del av våra samhällen och blanda sig med våra folk. Men om du kommer hit med tanken att din kultur eller religion är överlägsen vår, finns det inga pengar i världen som kan få dig att ändra åsikt. Tvärtom faktiskt. Om du belönas med pengar för att inte integrera dig, kommer du förstås att dra slutsatsen att du lever i den bästa av tänkbara världar: Du fortsätter leva som du gjorde i hemlandet, och de vantrogna betalar dig för att göra det.

 

Så brukade det inte vara. När jag växte upp var befolkningen i länder som Sverige, Danmark, Norge, England, Frankrike och andra mer eller mindre homogena, både etniskt och kulturellt sett. Så är det inte längre. För några veckor sedan meddelades det att engelsmän nu är i minoritet i London. Samma sak hände i Malmö under sommaren, och likadant blir det snart i ett stort antal städer på den europeiska kontinenten. Denna utveckling har vi inte sett maken till sedan de stora folkvandringarna för 1 500 år sedan.

Men detta är helt naturligt, får vi höra. Och det som är naturligt måste vara bra. Och om vi tvivlar på fördelarna med massinvandring och mångkultur, blir vi stämplade som reaktionära, rasister och islamofober.

 

Men något är fundamentalt fel med hela konceptet globalisering. Vid en närmare titt visar det sig att vi i Västvärlden är de enda som blir globaliserade.

Titta på balansen mellan Västeuropa och våra närmaste grannar söder och öster om Medelhavet. Globaliseringen går i en riktning, aldrig i den andra. Miljoner människor från länder som Turkiet, Syrien, Irak, Libanon, Afghanistan och Nordafrika alltså den muslimska världen strömmar in i Europa. Vi hör aldrig talas om någon migration i den andra riktningen. Hur många svenskar har bosatt sig i Libyen, Mali, Syrien eller Turkiet? Bara sådana som kommit för att kriga inte för att de älskar just dessa platser, utan för att de hatar någon.

Förklaringen till denna skevhet är uppenbar: Det är ingen bra idé att vara kristen, jude, ateist eller bara västerlänning i muslimdominerade områden. Faktiskt kan du räkna med att bli dödad inte för något du gjort utan bara för vad du är.

 

Just nu blir de sista kristna antingen dödade eller utkörda från Mellanöstern från just den plats där kristendomen uppstod för 2 000 år sedan och där kristendomen brukade vara den dominerande religionen. Detta är en process som har hållit på i 1 400 år. I detta ögonblick utrotas de sista spillrorna av kristendomen och andra urgamla religioner från Islams hus.

Våra ledare, inklusive kyrkoledarna, verkar likgiltiga. Förutom att släppa några bomber i norra Irak, har de inte visat något intresse för de kristnas eller andra vantrognas öde i de muslimdominerade områdena. Däremot är de djupt bekymrade över de muslimska invandrarnas välbefinnande i Europa.

Det är som om de menar att kristna och judarna i Israel inte borde befinna sig i Mellanöstern, eftersom det är Allahs och hans sändebud Muhammeds land. Muslimer däremot har all rätt att befinna sig här i Europa, och vi ska vika ner oss för vartenda önskemål de har.

 

Hur kan det vara så här? Var kommer detta galna tankesätt från?

Jag tror det har med korstågen att göra eller snarare med vår skruvade bild av korstågen. Jag är inte här för att försvara korstågen eller korsfararnas agerande bara för att påminna er om hur det fenomenet uppstod.

Det vi får höra är att någon galen påve i slutet av 1000-talet plötsligt och helt utan anledning bestämde sig för att samla en europeisk armé och attackera den i huvudsak muslimska staden Jerusalem.

Men var kom Jerusalems muslimer ifrån och varför var de där? De var där för att följarna av en man med titeln Muhammed (mest troligt är Muhammed en titel och inte ett namn), som påstods ha fått meddelanden från en Gud han kallade Allah som beordrade honom att kämpa mot alla vantrogna tills hela världen underkastade sig Allah.

 

Åtminstone är det vad islams heliga böcker påstår. Och några år efter Muhammeds död 632 invaderade hans arabiska arméer stora delar av den kristna världen, inklusive Palestina, Syrien, Irak och Egypten. Inom ett århundrade hade de erövrat områden från Spanien i väster till Indien i öster. De fortsatte med att ockupera Sicilien, de attackerade Rom och gjorde räder i södra Frankrike.

Så korstågen var inte en oförklarlig attack mot fredsälskande muslimer, utan en motattack vars syfte var att förhindra ytterligare muslimska erövringar.

Korsfararna misslyckades och de islamiska attackerna fortsatte till 1683, när de muslimska, osmanska turkarna sånär erövrade Wien. Muslimska pirater från Nordafrika fortsatte attackera västerländska stränder ända upp till Island, kapa västerländska fartyg och ta västerlänningar som slavar ända tills USA och England till sist satte stopp för det hela i början av 1800-talet.

I jämförelse med tolvhundra års obarmhärtig islamisk aggression, var korstågen en droppe i havet. Ändå får vi höra att de är själva anledningen till den muslimska fientligheten mot oss.

 

Varför denna ständiga aggression? För att islams heliga skrift beordrar varenda muslim att delta i heligt krig så kallat jihad till dess att Allahs religion är allenarådande överallt. Det är en personlig skyldighet för varenda muslim som vill komma till paradiset.

Hur är det då meningen att muslimer ska behandla vantrogna? En av islams högst vördade auktoriteter, Sahih Muslim, ger svaret: Man ska ge dem tre val: Erbjud dem att konvertera till islam. Om de vägrar, tvinga dem att betala en särskild skatt som kallas jizya och underkasta sig islamiskt styre. Om de vägrar även det, döda dem. (Sahih Muslim, 19:4294).

Nu skrevs detta visserligen för mer än tusen år sedan, men såvitt jag vet har än i denna dag ingen imam eller islamisk lärd distanserat sig från detta bud. Vilket de givetvis inte kan, eftersom man tror att dessa ord kommer direkt från profeten Muhammed som ju talar å Allahs vägnar.

Och detta är förstås exakt den väg som följs av de moderna aktörerna i den islamiska världen al-Qaida, Irans heliga män, Muslimska brödraskapet och nu även Islamiska staten i Syrien och Irak.

Det är därför kristna och andra icke-muslimer slaktas med sådan glädje och så gott samvete.

 

Det fantastiska är att våra västerländska ledare av outgrundlig anledning tror att de självutnämnda talesmännen för den islamiska umman kommer att ändra sina åsikter så fort de tar sig över gränsen till Sverige, Danmark eller något annat västerländskt land.

Vi väntar fortfarande på att få höra någon enda av dem säga att de tar avstånd från de blodtörstiga påbuden från profeten. Och om någon gjorde det skulle han anses som en avfälling från islam och enligt islamisk lag dödas.

Min slutsats är att när den siste kristne och den siste juden har eliminerats från islams områden, är det vi i Västvärlden som står på tur.

 

Due an unexpected data loss parts of this article may have been corrupted in the recovery process. This may include, but not limited to, broken links, broken images and incorrect publishing date. Recovered articles are published by "Dispatch Archive".