Danske muslimer er stærkt kriminelle

Herboende mænd med muslimske fornavne bliver oftere dømt for forbrydelser end befolkningen som helhed. For befolkningen som helhed har 1,8 pct. inden for de seneste fem år modtaget en straf. For mænd med muslimske fornavne er tallet omtrent 8 pct. Det viser en undersøgelse som Dispatch International har lavet.

Undersøgelsens grundlag er et såkaldt navnehjul, som det ansete ugebrev Ugebrevet A4 har lagt ud.

Indskriver man et fornavn, kan man indhente en række oplysninger om personer, der bærer dette navn. Det gælder bl.a. arbejde, bopæl, alder, bolig, indkomst og altså også hvor ofte bærere af det pågældende navn har modtaget en dom inden for de seneste fem år.

Dispatch International har kombineret navnehjulet med de hyppigst forekommende muslimske mandsnavne, som kan udledes af den opgørelse, som Danmarks Statistik udsender hvert år. Vi har benyttet opgørelsen pr. 1. januar 2012.

 

Udregner man gennemsnittet for de 20 hyppigst forekommende muslimske fornavne, viser det sig,  at 8,1 pct. af dem har modtaget en dom inden for de seneste fem år. For totalbefolkningen er tallet 1,8.

Det vil sige, at bærerne af de 20 hyppigste muslimske fornavne er ca. fire og en halv gange så kriminelle som gennemsnitsbefolkningen.

Det skal bemærkes, at navnehjulet ikke tager hensyn til, om de dømte er dømt en eller flere gange.

Det skal også huskes, at den muslimske overkriminalitet er med til at hæve det landsdækkende gennemsnit på 1,8 pct. Udregnede man procenttallet alene for ikke-muslimer, ville afstanden fra den ikke-muslimske befolkning til den muslimske være større.

 

De 20 hyppigste muslimske mandsnavne er: Ali, Mohammad, Mohamed,  Ahmad, Mustafa, Ahmed, Mohammed, Ibrahim, Mehmet, Mohamad, Hassan, Muhammad, Omar, Abdul, Mahmoud, Ahmet, Hasan, Malik, Yusuf og Hussein.

Pr. 1. januar 2012 var der 31.271 bærere af disse mandsnavne.

Dispatch International har gennemført en stikprøvekontrol blandt sjældnere forekommende fornavne, men billedet er det samme. Navnet Abdallah blev båret af 181 personer, hvoraf 11,5 pct. havde modtaget en dom. For Faisal (152 personer) var tallet 12,5 pct. og for Abdulla (61 personer) 9,6 pct.

 

Due an unexpected data loss parts of this article may have been corrupted in the recovery process. This may include, but not limited to, broken links, broken images and incorrect publishing date. Recovered articles are published by "Dispatch Archive".