Manifestation för yttrandefriheten

På lördag 16 augusti anordnar Tryckfrihetssällskapet en manifestation för yttrandefriheten. Den nyligen genomförda rättegången mot Dan Park och Henrik Rönnquist visar med all tydlighet att lagen om hets mot folkgrupp används för att tysta kritik mot utvalda grupper.

 

Manifestationen kommer att äga rum klockan 11 på Konsthallstorget i Malmö. Det blir några korta appeller till stöd för yttrandefriheten, och det är arrangörernas innerliga förhoppning att manifestationen kan hållas utan hot och våld från vänstergrupper. Syftet är högst fredligt visa myndigheter, politiker, journalister och andra att vi är många som är allvarligt oroade över utvecklingen i Sverige.

Manifestationen är inte främst till stöd för Dan Park, utan för alla svenskars rätt till yttrandefrihet. Lagen om hets mot folkgrupp begränsar allvarligt denna helt centrala frihetsrättighet, och är till sin konstruktion ett hot mot rättsstaten. Lagar ska gälla människor, inte kollektiv. Om tingsrätten finner att Dan Park har förtalat enskilda personer, så är det en annan sak. Men den kollektiva lagen hets mot folkgrupp hör inte hemma i en rättsstat, vilket även Sydsvenskans ledarskribent Mats Skogkär konstaterade i en ledare härförleden.

 

Det svenska myndigheter och politiker verkar ha glömt bort är att hån, bespottande och förlöjligande är en gammal och väl förankrad europeisk tradition. Den som sig i leken ger, får leken tåla. Att åtala människor som gjort narr av andra är ovärdigt ett rättssamhälle.

Att just Sverige, landet som fick världens första lagstadgade tryckfrihetsförordning, nu inskränker människors rätt att fritt uttrycka sina åsikter i tal och skrift är sorgligt. Fråga din lokala politiker om han/hon ens känner till Sveriges frihetshjälte Peter Forsskål, vars skrift Tankar om borgerliga friheten ledde fram till 1766 års tryckfrihetsförordning.

 

Tryckfrihetssällskapet är också medarrangör av Tema 99 på Galleri Rönnquist och Rönnquist 14-16 augusti. I morgon, torsdag intervjuar Ingrid Carlqvist syster Hatune som i många år kämpat för att uppmärksamma förföljelserna av kristna i Mellanöstern och hon är heligt förbannad på det som sker i Irak med Islamiska staten just nu. Missa inte den passionerade nunnan!

På fredag blir det föredrag av danska Trykkefrihedsselskabets tidigare ordförande, historikern Lars Hedegaard. Han kommer att ge en historisk tillbakablick över de kristnas situation i Mellanöstern.

Efter manifestationen på lördag, där även syster Hatune deltar, blir det föredrag av Mona Walter som konverterat från islam till kristendomen och nu lever under ständiga dödshot.

 

Hitta till manifestationen:

 

Due an unexpected data loss parts of this article may have been corrupted in the recovery process. This may include, but not limited to, broken links, broken images and incorrect publishing date. Recovered articles are published by "Dispatch Archive".