Pedofila arbetsgruppen har fått som de ville

Partier, fackförbund, Svenska kyrkan, storföretag alla flockas de kring Stockholm Pride. Borta är kritiken om festivalen som vulgär och förargelseväckande. Men bakom Prides slagord om kärlek och allas lika värde döljer sig också något helt annat:

Pride Ung med pedofilvarning, Pride Kinky med mänskliga, hoppande hundar och risk för massiv spridning av könssjukdomar.

 

Rainbow_flagI Sverige framställs numera den homosexuella livsstilen som coolare än den gamla mossiga heterosexuella. Ingen talar om farorna: kortare livstid, svåra sjukdomar, missbruk, psykiska sjukdomar och självmord.

Tvärtom. I år satsar Pridefestivalen särskilt på de unga från 13 år

Det är inte helt lätt att utröna om RFSLs (Riksförbundet för sexuellt likaberättigande) hållning till homosexualitet är att den är medfödd eller förvärvad. Å ena sidan ska människor få vara sig själva, och man fördömer alla tankar på att försöka omvända homosexuella till heterosexuella. Å andra sidan framställs den homosexuella livsstilen som åtråvärd och möjlig för alla att gå över till.

Jag har ingen aning om hur det är och jag bryr mig inte heller, sa RFSLs ordförande Ulrika Westerlund när Dispatch Internationals grävande reporter ringde henne i januari.

2012 satsade Stockholm Pride på kampanjen Bli homo, bi, trans eller queer.

Så här stod det i pressmaterialet som sändes ut: Stockholm Pride lanserar idag en kampanj för att övertyga heterosexuella att bli flata, bi, queer, trans eller bög. Syftet med kampanjen är att visa det positiva med att vara HBTQ (homo, bi, trans, queer) och samtidigt synliggöra de fördomar som finns om hbtq-personer.

 

Men när motsatt argument passar bättre framhåller man gärna att människor föds som homosexuella, och alltså därför måste accepteras precis som de är. Och många svenskar är numera övertygade om att homosexualitet är en medfödd läggning, trots att forskning på enäggstvillingar visar något helt annat.

Eftersom enäggstvillingar har identiska gener borde det om homosexualitet är medfött vara så att när en tvilling är homosexuell, är den andra också det. En stor australisk tvillingstudie visar dock att i bara elva procent av fallen var båda enäggstvillingarna homosexuella. Senare studier har visat ännu lägre siffror: 6,7 procent av de manliga enäggstvillingarna och 5,3 av de kvinnliga.

 

Om homosexualitet inte är medfödd så måste alltså något trigga igång den. Man kan då fråga sig om det verkligen är bra att utsätta unga människor för den propaganda som bedrivs av bland andra RFSL och Pridefestivalen. På festivalen har man i år skapat en alldeles särskild avdelning vid namn Pride Ung.

Där är inträdet gratis, och de unga är från 13 och ända upp till 29 år. Och om tonåringarna köper ett ungdomsband för 500 kronor får de tillgång till hela festivalen om de bara är i någon vuxens sällskap, vilket alltså inte är detsamma som målsmans.

När Dispatch International ringde upp en sjuksköterska på en Barn- och ungdomspsykiatrisk mottagning i södra Sverige och föreställde en orolig pappa till en 13-årig pojke som ville följa med kompisar på Pride-festivalen, kunde sköterskan inte alls förstå pappans oro. Pappan skulle över huvud taget inte oroa sig för att äldre män kunde locka in en söt 13-åring i sexuella aktiviteter för det är inte vad Pride handlar om.

 

Annat var det på 1980-talet. Då fanns Pedofila Arbetsgruppen helt öppet inom RFSL, och i ett yttrande över en sexualbrottsutredning 1983 föreslog RFSL att åldersgränsen på 15 år för sex borde tas bort helt, eller sänkas kraftigt. Deras syn var att barn har rätt till sexuellt njutande och att det är föräldrarnas fel att de inte får uppleva det.
I yttrandet stod bland annat:
Föräldrar som i sin barndom upplevt sexuell askes kan inte ändra sin sjukliga inställning. De handlar under psykiatriskt tvång när de hindrar sina barn, manipulerar deras sexhandlande. Enda möjligheten att bryta cirkeln är ett genombrott utifrån.

Därför kan man fråga: Vem är förbrytaren? Pedofilen som skänker ömhet och kärlek och främjar en helt naturlig sexual- och personlighetsutveckling, eller så kallade normala människor som orsakar förvirring och med tabuterror hindrar den naturliga köns- och personlighetsutvecklingen? Ingen vet något om pedofilen, men alla är eniga om att han måste bekämpas. Brist på kunskaper och vidskepliga föreställningar hos folket leder till förföljelser.

 

Ovanstående är alltså från RFSLs yttrande till den statliga sexualbrottsutredningen från 1983. Deras önskemål om ett borttagande eller sänkning av byxmyndighetsåldern tillmötesgicks inte, och därefter tonade RFSL ner sitt engagemang för pedofili. Men i filmen Pelle Polis, säger den pedofile polismannen Per-Olof Lindberg (som under många år satt i såväl RFSLs styrelse som i Pedofila arbetsgruppen) något mycket intressant. Filmaren Pål Hollender frågar Pelle Polis vad som kunde ha fått honom (Pål) att uppleva det övergrepp han själv var med om som 13-åring, som mindre jobbigt:

Pelle Polis:
Jag tror att det krävs mer öppenhet kring sexuella frågor. Ungar ska redan i skolan få klart för sig att det finns alternativ, att det ena inte är mer märkvärdigt än det andra.

Pål Hollender:

Jag var ju 13. Då skulle man behöva undervisa om det redan på mellanstadiet?

Ja, det tror jag. Det vore värdefullt, svarar Pelle Polis.

Femton år senare är vi där. Hbtq-undervisning finns i alla skolstadier, och nu ska även dagisbarn få ta del av denna undervisning som också skulle kunna kallas indoktrinering. RFSU i Västerås har tagit initiativ till ett projekt mot förskole- och skolpersonal för att informera om genus, normer och hbtq-frågor.

Bland annat ska RFSU:s så kallade informatörer utbilda barnens lärare i normkritisk familjestruktur och barns medfödda sexualitet, vilket sedan ska läras ut i förskolor och skolor.

 

 En annan institution som gärna promoverar den homosexuella livsstilen för unga är Sveriges Radios program Ligga med P3. Bilden ovan, med tydliga pedofilassociationer, är från deras erotiska novelltävling och visar en ung människa med nalle i handen som ligger utan byxor på sängen och lyssnar på sexberättelser.
Ligga med P3 har också uppmanat unga pojkar att gå till badhuset med en så kallad buttplug i analen, för att vara uttänjda om tillfälle till analsex skulle ges. Programmets sexolog Robert Jacobsson har också haft rövslickningsskola och förklarat att man inte ska tvätta sig för noga eftersom många går igång på rövsvett, och att hygienen inte får ta över.

Lyssna på egen risk

 

Läs mer om Svenska kyrkan på Pride i morgon.