Räddningstjänsten svarar med floskler och tomma ord

 

Dispatch International mejlade Räddningstjänsten Syd för att få svar på viktiga frågor om allmänhetens säkerhet med anledning av artikeln intill. Till svar fick vi floskler och tomma ord.
Så här löd frågorna:

1. Hur kunde ni välja bort den av de sökande som hade absolut bäst kvalifikationer och erfarenhet?

2. Varför har ni sänkt de fysiska kraven för brandmännen?

3. Tror ni inte att allmänheten är mer betjänta av skickliga och starka brandmän än av kvinnor med kort utbildning och klart sämre styrka än män?

4. Har ni frågat allmänheten vad de vill att Räddningstjänsten Syd ska vara duktig på brandbekämpning och livräddning eller försäljning av brandvarnare och annat som brandmännen gör mellan larmen?

5. Varför blir Räddningstjänsten Syd en bättre kår för att det blir mer mångfald? Bryr sig människor i fara om huruvida brandmännen är kvinnor eller män? Är inte styrka och kunskap det viktigaste?

6. Vad har ni gjort åt de många oroande signaler från personalen (både kvinnor och män) som framkom i rapporten från mångfaldscoachen? Särskilt männen känner sig ju utpekade som sexister och helt maktlösa i förhållande till ledningen.

7. Försätter Räddningstjänsten Syd allmänheten i fara genom att i sin iver att skapa mångfald i kåren, välja människor med sämre kunskaper?

Svaret blev:

Rekryteringar i Räddningstjänsten Syd syftar alltid till att hitta personal som ger organisationen förutsättningar för att lösa våra uppdrag. Ytterst handlar det om att ge våra medborgare bästa möjliga service, service i form av förebyggande arbete (ex utbildning, information, hembesök) och service i form av utryckningar när olyckor eller bränder inträffar.

Vi väljer i slutändan alltid de individer som vi tror är mest lämpade, givetvis utifrån de kvalifikationer och krav som arbetet ställer.

Genom att ha en mångfald bland personalen skapar vi förutsättningar för bästa möjliga service till våra medborgare.

Ulf Nilsson

Produktionschef

Räddningstjänsten Syd

Due an unexpected data loss parts of this article may have been corrupted in the recovery process. This may include, but not limited to, broken links, broken images and incorrect publishing date. Recovered articles are published by "Dispatch Archive".