RECENSION: En viktig bok om islams kvinnosyn

Föga förvånande är inga svenska journalister intresserade av att läsa och recensera Lars Hedegaards bok Muhammeds flickor som i dag kommer ut på svenska. Vi väljer därför att publicera en dansk recension som först publicerades i Kristeligt Dagblad i maj 2011.

Lars Hedegaard har skrivit en viktig bok om islams kvinnosyn. Den är barsk och på sina ställen outhärdlig att läsa, men den bör leda till ett större erkännande av avgörande kulturskillnader.

Om man gärna vill uppträda i häftiga pratshower och uttala sig för [danska tidningen] Politiken om sina kulturvanor, ska man inte ge ut en bok som denna. Muhammeds flickor, skriven av historikern Lars Hedegaard, faller som ett syraregn över den politiskt korrekta danska blomsterbädden.

Den levererar en barsk beskrivning av kvinnosynen i islam samt en rad hårresande exempel på vad kvinnor utsätts för. Boken har sin upprinnelse i det rättsfall som uppkom sedan Hedegaard julen 2009 i sitt kök gjorde ett lätt generaliserande uttalande om att muslimska våldtar sina egna barn. Uttalandet blev offentliggjort, Hedegaard åtalades för rasistiska uttalanden och i går [maj 2011, reds anm], dömde landsretten [motsvarande hovrätten, reds anm] honom till 5 000 kronor i böter. [Hedegaard friades senare av en enig Högsta domstol, reds anm.] Efter en sådan kalabalik är det välgörande att mannen vill dokumentera sina beryktade ord. Med denna bok vill Hedegaard visa att islam har en acceptans av slaveri och inte minst sexslavinnor djupt inbyggt i sig, och att mäns härskarställning knappast kan tas bort från den muslimska kulturen.

Som dokumentation använder han andra forskare och islamkännare, korancitat samt ett antal verkligen skrämmande exempel på hur kvinnor misshandlas av muslimska män. Slaveriet bygger bland annat på den islamiska grundtanken om att de vantrogna inte har samma rättigheter som andra, och att Muhammed själv antagligen höll sig med slavar och hade sex med tillfångatagna kvinnor. Hedegaards uppdrag är att dokumentera att slaveriet fortfarande finns, och att vi också här i landet måste erkänna förekomsten av den mentalitet som ligger till grund för det.

Viktigt i boken är beskrivningen av den grundläggande synen på kön och sex, som muslimska män kan bära med sig. Hedegaard citerar en engelsk psykiater med erfarenhet från kriminalvården, som berättar att oavsett hur sekulära dessa unga muslimska män är, när de en stark önskan om att hålla fast i den manliga dominans som de har ärvt från sina föräldrar. Instinktivt tar de till sig detta nedärvda tankemönster och siffror från Danmark och Sverige avslöjar också ett klart samband mellan invandring och antalet våldtäkter. Angående det omdiskuterade påståendet om incest i muslimska familjer är dokumentation självklart svårare att få fatt i, och här kunde man med tanke på målet mot Hedegaard önskat sig lite mer handfast material.

 

Men här finns uppenbarligen något. Hedegaard lutar sig mot den somaliska författaren Ayaan Hirsi Ali och andra hjärtskärande berättelser bland annat från en syrisk psykiater med erfarenhet från en gynekologisk mottagning. De bekräftar att ett stort antal mycket unga, muslimska flickor förs till läkaren för att få sin mödom tillbaka. Till exempel med förklaringen att min dotter trillade olyckligt och blödde när hon var barn. Och Hedegaard frågar sig logiskt: Vem kan över huvud taget komma tillräckligt nära dem för att få deras mödomshinna att brista? Det är motbjudande, men det finns oundvikliga reflektioner och vittnesmål i denna bok, och om inte någon med fakta kan tillbakavisa Hedegaards poänger, måste vi lyssna.

Hittills lyser fakta dock med sin frånvaro, för trots att ingen har kritiserat dokumentationen i boken, har den omtalats som onyanserad och ensidig. Är den då det? Inte ett dugg mera än så många andra kortfattade böcker med ett klart definierat tema.

Faktiskt nyanserar Hedegaard det hela genom att till exempel nämna att islam från början gav kvinnor fler rättigheter än de haft tidigare. Liksom han vis av erfarenheten understryker att det naturligtvis inte är alla muslimska män som utnyttjar sin fastställda rätt att härska över kvinnor. Författaren dömer inte alla muslimer, men presenterar några grundläggande drag i religionen, som nedärvs genom generationerna.

Så låt oss då dra lärdom. Också av den centrala poäng att parförhållanden inom islam inte, som i Västvärlden, ges stort värde. Tvärtom. Den marockanska sociologen Fatema Mernissi berättar om fenomen som flera hustrur och enkel tillgång till skilsmässa: Båda arrangemangen har till syfte att fragmentera den kärlek som en man kan känna för en enda kvinna. Och genom att förhindra att parförhållanden mellan en man och en kvinna utgör kärnan i den islamiska familjen, säkrar man att denna fragmentering fortsätter i det oändliga.
Det är det slags avgörande kulturskillnader vi bör diskutera i stället för att föra rättssaker i den politiskt korrekta tonens namn. Här står viktigare saker på spel. Det är möjligt att Lars Hedegaard av och till formulerar sig tanklöst, men inte desto mindre är det han som gör en insats genom att studera verkligheten. Allt medan det fina sällskapet slår ifrån sig, talar om ömsesidig förståelse och lämnar tusentals kvinnor i sticket. Också inom detta lands gränser.

 

Fotnot: Recensionen publicerades ursprungligen i Kristeligt Dagblad 5 juni 2009, när boken kom ut på danska. http://www.kristeligt-dagblad.dk/kultur/nedarvet-foragt-kvinder Den publiceras här med benäget tillstånd från såväl Kristelig Dagblad som recensenten Sørine Gotfredsen.

 

Muhammeds flickor kan köpas här: http://www.d-intl.com/2014/06/25/muhammeds-flickor-ar-har/