LEDER: Sexlivets mysterier

Kvinder vil have rigtige mænd og kan de ikke få dem lokalt, stemmer de på politikere, der lover at importere dem.

Lars Hedegaard. Foto: Roger Sahlström

Det er det store mysterium, som ingen vil trænge ind i, fordi de måske vil finde noget, der ryster dem i deres inderste.

Mysteriet er dette: Hvordan kan det gå til, at kvinder i den vestlige verden er langt mere tilbøjelige end mænd til at stemme på partier, der går ind for fri indvandring selv om indvandringens konsekvenser især går ud over kvinderne?

Fra bl.a. danske undersøgelser ved vi, at kvinder i betydeligt større omfang end mænd stemmer på partier, der går ind for multikultur, plæderer for respekt for fremmede ideologier og agiterer for islam som en berigelse.

Det gør tydeligvis ikke noget større indtryk på de kvindelige vælgere, at det er dem og deres døtre, der må lægge krop til den noget afvigende seksuelle adfærd, som udøves af hårde mænd fra Mellemøsten og Afrika.

 

I Dispatch International skrev Morten Uhrskov for at par dage siden om en svensk mor, der dagen efter at hendes datter var blevet voldtaget og slået sønder og sammen af et par indvandrede kulturberigere, gik ud på facebook med en hadefuld fordømmelse af ja, du gættede rigtigt Sverigedemokraterne som om de havde lagt hånd på hendes datter.

Morten Uhrskov karakteriserede moderens opførsel som et udslag af noget han betegner som Sverigesyndromet en ubegribelig trang til at lefle for dem, der gør en ondt og et ligeså ubegribeligt had til enhver, der kritiserer dem.

Det er næppe helt retfærdigt at fremstille det som et særligt svensk problem, for vi finder samme mønster i Danmark om end ikke i samme ekstreme form. Det kan skyldes, at vi i Danmark ikke har nær så mange voldtægter pr. indbygger som i vort naboland. Muslimske massevoldtægter ledsaget af bestialsk mishandling af pigen hører efterhånden til sjældenhederne på denne side af Sundet. Uden tvivl fordi gerningsmændene kan forvente en hård straf og ingen sympati i pressen eller blandt de voldtagnes familier.

Alligevel stemmer også danske kvinder overgennemsnitligt på politikere, der vil have flere muslimer, mere islam og derfor mere kvindeundertrykkelse.

 

Det skyldes frygt, er der nogen der siger. Men det giver jo ingen mening.

Man kan være bange for konsekvenserne af den indvandring, der allerede er sket, men så skulle man jo netop af al magt prøve at forhindre yderligere indvandring fra lande, hvor kvinder behandles som værre end skidt. Det kunne man gøre ved at stemme på partier, der vil begrænse indvandringen og er man af forståelige grunde bange for at træde frem i offentligheden, kan man lade være.

Det er noget andet, der er på spil og det har at gøre med sex.

 

I 2004 i forbindelse med den danske udgivelse af Ibn Warraqs bog Derfor er jeg ikke muslim, var den engelske tidligere feministiske forfatter Fay Weldon, der havde skrevet forordet, i København. Pressemødet fandt sted på Politiken, hvor Weldon skabte ravage ved at påpege, at for kvinder ligger der noget seksuelt uimodståeligt i at komme under behandling af hårde mænd underforstået mænd med hårdere kønsdele end dem, som de stadigt mere feminiserede vesteuropæiske mænd kan og vil fremvise. Mænd der kan smække lussinger og sætte kvinderne på plads.

Som civilisationshistorikerne længe har bemærket, elsker kvinder ikke alle, men tilstrækkeligt mange sejrherrerne. Rundt om i Europa var der aldrig mangel på villige, der smed bukserne, når de fik chancen for nærkontakt med repræsentanterne for det tyske herrefolk.

Og i det gamle Romerrige fik gladiatorerne al det sex, der kunne ligge på dem tilmed kvinder fra overklassen vimsede omkring de muskelsvulmende mænd fra arenaen.

 

Af en eller anden grund har vesteuropæiske mænd ladet sig indbilde, at det er et scoretrick at fremstå som bløde feminister. Derfor kommer det bag på dem, at kvinderne hellere vil have rigtige mænd.

Der går næppe mange år, før almindelige danske og svenske mænd indser, at det er bedre at gå over til Muhammed, hvis man vil have adgang til kvinder. Om kvinderne i det lange løb bliver tilfredse med den samfundsorden, de ivrigt har bidraget til, tilkommer det ikke mænd at dømme om.

Men der er en helt anden mulighed. Mænd behøver ikke at vælge mellem at blive kvindeundertrykkere og kvindeforagtere på den ene side og det som Arnold Schwarzenegger kaldte girly men på den anden. Hvad med at vende tilbage til den tilstand der herskede for tre-fire årtier siden og som har været grundlag for vores kultur i hundreder af år?

Kvinder behøver heller ikke opstille et valg mellem svagpissende mænd og testosteronpumpede eksemplarer fra det inderste Arabien.

Det gik dog nogenlunde før i tiden.

 

Fodnote: I bogen Muhammeds flickor kan svenske kvinder læse, hvad de kan glæde sig til i den fagre nye verden. Køb den her.

Swedish

Due an unexpected data loss parts of this article may have been corrupted in the recovery process. This may include, but not limited to, broken links, broken images and incorrect publishing date. Recovered articles are published by "Dispatch Archive".