Torben Mark Pedersen frikänd för rasism

Tiden får utvisa om domen i Köpenhamns byret [tingsrätt] innebär en kursändring på så sätt att åklagarmyndigheten blir mer tveksamma till att dra folk inför rätta för rasism. Vi måste vara ett rikt samhälle som har råd att driva sådana här meningslösa mål, konstaterade den åtalades advokat Karoly Németh.

Det var den 21 maj, klockan var 16 och stämningen förtätad när de tre domarna efter en halv timmes överläggning trädde in i Köpenhamns tingsrätt, rättssal 31 och förkunnade domen mot Torben Mark Pedersen en av de många danskar som de senaste åren har dragits inför rätta för rasism.

Härmed tillkännager rätten: Torben Mark Pedersen frikänns. Rättegångskostnaderna ska stanna på staten, meddelade domaren Michel Toftager.

Domslutet var inte enhälligt en av nämndemännen ville fälla Torben Mark Pedersen.

Ändå markerar domen ett brott med de danska domstolarnas anmärkningsvärda iver att döma folk som påstås ha kränkt särskilt gynnade grupper, definierade efter bland annat ras, etnisk härkomst och religion.

 

I praktiken har den aktuella bestämmelsen i den danska brottsbalken, §266b, den så kallade rasismparagrafen [motsvarande svenska hets mot folkgrupp, reds anm], fungerat som extraskydd för högljudda muslimer som har påstått sig vara kränkta sedan den dag de satte foten på dansk jord.

Detta framgick också tydligt genom åklagarens, Jakob Buch-Jepsen, slutplädering i Köpenhamns byret. Som prejudikat nämnde han målen mot Lars Krag Andersen, Firoozeh Bazrafkan, Jesper Langballe och Lars Hedegaard. De tre förstnämnda dömdes för rasism, medan Lars Hedegaard efter tre rättegångar frikändes i Högsta domstolen eftersom hans uttalanden inte var avsedda för spridning till allmänheten, vilket 266b kräver för fällande dom.

Gemensamt för alla målen är att de påstått kränkta är muslimer. Den danska åklagarmyndigheten har således aldrig åtalat muslimer som sagt att danska kvinnor är luder, att Danmark är ett fucking luderland och att de ska införa sharia när de får makten.

Danskarna åtnjuter med andra ord inget skydd av §266b.

 

Torben Mark Pedersens brott var att han på webbsidan 180Grader för tre och ett halvt år sedan skrev en artikel, vars syfte var att tjäna som politisk provokation för att påvisa absurditeterna med §266b. Bakgrunden var att dåvarande folketingsledamoten Jesper Langballe var åtalad för rasism sedan han i solidaritet med Lars Hedegaard skrivit följande i Berlingske Tidende 22 januari 2010:

Givetvis skulle Lars Hedegaard inte ha sagt att det finns muslimska fäder som våldtar sina döttrar, när sanningen i stället tycks vara att de nöjer sig med att slå ihjäl sina döttrar (så kallade hedersmord) och dessutom blundar för farbrödernas våldtäkter. . I december 2010 dömdes Langballe till böter om 5 000 kronor.

 

Det ständiga användandet av rasismparagrafen för att åtala islamkritiker fick Torben Mark Pedersen, som är ledamot i Trykkefrihedsselskabets styrelse och känd som en ivrig liberal debattör, att 5 augusti och 3 december 2010 skriva inlägg på 180Grader.

Det finns, skrev Pedersen, negrer som våldtar sina döttrar. Givetvis skulle jag inte ha sagt det, när sanningen i stället tycks vara att de nöjer sig med att slå ihjäl sina döttrar och dessutom blundar för farbrödernas våldtäkter.

Det finns eskimåer som våldtar sina döttrar. Givetvis skulle jag inte ha sagt det, när sanningen i stället tycks vara att de nöjer sig med att slå ihjäl sina döttrar och dessutom blundar för farbrödernas våldtäkter.

Det finns asiater som våldtar sina döttrar. Givetvis skulle jag inte ha sagt det, när sanningen i stället tycks vara att de nöjer sig med att slå ihjäl sina döttrar och dessutom blundar för farbrödernas våldtäkter.

Torbjörn Mark Pedersen kopplade i sitt debattinlägg exakt samma betraktelse till ytterligare elva folkgrupper, däribland danskar, mongoler, katoliker, ateister, buddhister, judar och muslimer.
Han underströk att han inte talade om alla män inom de nämnda grupperna, utan att orden det finns syftar på en delmängd. Dessutom konstaterade han att utsagorna var sanna: Det finns faktiskt en del män inom alla de nämnda grupperna som beter sig på sådant sätt. Alltså kunde han inte anklagas för att på rasistiskt vis ha varit ute efter att håna eller nedvärdera 90 procent av alla män i världen.

Åklagarmyndigheten hade en annan uppfattning, och efter att ha funderat på saken i tre och ett halvt år åtalade man 21 februari 2014 Torben Mark Pedersen. I åtalet stod att Pedersen brutit mot §266b genom att håna och nedvärdera en grupp personer eftersom han bland annat skrev: Det finns katoliker som våldtar sina döttrar. Givetvis skulle jag inte ha sagt det, när sanningen i stället tycks vara att de nöjer sig med att slå ihjäl sina döttrar och dessutom blundar för farbrödernas våldtäkter och upprepade meningen med hänsyftning till en lång rad etniska och religiösa grupper, däribland judar, muslimer, asiater med flera.

 

Torben Mark Pedersens advokat Karoly Németh menade att åtalet hade så många fel och brister att rätten borde avvisa hela målet vilket den dock inte gjorde. Man kan inte, sa Németh, skriva bland annat och med flera i ett åtal. För övrigt var bland annat och med flera de enda ord i åtalet som hans klient kunde erkänna sig skyldig till.

Och vad var meningen med att bara nämna katoliker i åtalet? undrade försvararen. Det måste som han såg det betyda att om hans klient över huvud taget skulle dömas, så kunde det bara bli för att ha kränkt katoliker.

Och varför behövde åklagaren tre och ett halvt år på sig för att författa det ytterst kortfattade åtalet, som dessutom var fullt med fel?

 

Allt som allt blev det Karoly Némeths dag. Gång efter annan tog Danmarks förmodligen mest fruktade försvarsadvokat åklagaren Jakob Buch-Jensen i örat för att denne inte satt sig ordentligt in i saken.

Némeths samlade uppfattning var att Torben Mark Pedersens uttalanden inte uppfyllde kraven för §266b. De kunde omöjligt kränka någon annan grupp än de kriminella.

Vi måste, konstaterade Karoly Németh sarkastiskt, ha ett rikt samhälle när vi har råd att driva fall som detta. För övrigt menade Németh, precis som sin klient, att 266b bör avskaffas.

 

Om rätten delade denna synpunkt är oklart.

Men faktum är att den alltså gav Karoly Németh rätt i att målet inte uppfyllde kraven i 266b för en fällande dom.

Åklagarmyndigheten har nu 14 dagar på sig att besluta om ett överklagande till hovrätten.

 

Kärnpunkten i de många danska rasismåtalen nämligen hur muslimska flickor och kvinnor behandlas dokumenteras ingående i Lars Hedegaards hyllade bok Muhammeds flickor, som snart kommer ut i en uppdaterad svensk upplaga.

Den kan köpas här

 

Due an unexpected data loss parts of this article may have been corrupted in the recovery process. This may include, but not limited to, broken links, broken images and incorrect publishing date. Recovered articles are published by "Dispatch Archive".