Är det brottsligt att nämna den muslimska våldtäktskulturen?

Får man säga att våldtäkter är djupt rotade i islamisk kultur och att våldtäktsvågen i Sverige kan ha samband med invandringen från muslimska länder?
Nej, säger åklagaren Lena-Marie Bergström vid Blekinge tingsrätt och har därför åtalat sverigedemokraten Michael Hess för hets mot folkgrupp. Nu vill hon också förhindra att Hess kallar vittnen som kan intyga att det han sa är sant.

När Dispatch International ringer upp åklagaren erkänner hon utan omsvep att hon inte alls är säker på att hon kommer att få en fällande dom mot Michael Hess. För att fälla honom måste domstolen uppfatta det som att hans kommentar har fått stor spridning samt att han hade uppsåt att sprida ringaktning för muslimska invandrare i Sverige. Kommentaren skrevs i anslutning till en ledarartikel i Aftonbladet om de många sexövergreppen på Tahrirtorget i Kairo, 9 juli 2013.

För att visa att han har belägg för sina två påståenden vill Michael Hess kalla islamexperten Bertil Malmberg och Sverigedemokraternas kriminalpolitiske talesman Richard Jomshof som vittnen. Dessa vittnesmål protesterar åklagaren mot. I ett yttrande till Blekinge tingsrätt skriver Lena-Marie Bergström:
Vilken uppfattning Bertil Malmberg har angående det uttalade som fälldes av Michael Hess är utan betydelse i målet. Det framgår inte i vilken egenskap Bertil Malmberg ska höras. Är han sakkunnig i Islam? Vilken utbildning har han som gör att han kan anses vara sakkunnig? Om Bertil Malmberg saknar utbildning motsvarande en professor i Islamologi eller liknande anser jag inte att han har att uttala sig om islamska skrifter och deras innehåll och tolkning, ej heller om islamsk kultur.

Om Richard Jomshofs vittnesmål skriver hon:
Vilken uppfattning Richard Jomshof har angående det uttalande som fälldes av Michael Hess är utan betydelse i målet. Den statistik som han ska höras kring är enligt försvaren inte färdigställd än, vilket innebär att den inte fanns vid tidpunkten för Hess uttalande. Hess uttalande ska bedömas utifrån vad som fanns tillgängligt för honom att yttra sig kring vid tidpunkten för hans yttrande. Han kan inte yttrat sig kring denna statistik den 8 januari 2014 eftersom den då inte fanns. Bevisningen ska således i sin helhet avvisas.
Detta är inte klokt, säger en chockad Michael Hess. Åklagaren vill ta ifrån mig möjligheten att bevisa att det jag skrev är sant!
För ett par veckor sedan ringde Dispatch International upp åklagaren Lena-Marie Bergström för att få svar på varför hon åtalat Hess, men ingen av de andra som kommenterade Aftonbladets artikel. Många av dem var minst lika kritiska mot islam som det Hess skrev, men ingen av dem är sverigedemokratisk politiker. För att ett uttalande ska betecknas som hets mot folkgrupp ska det, enligt 16 kap 8 § brottsbalken, vara:
1. uppsåtligen
2. i uttalande eller i annat meddelande som sprids
3. hota eller uttrycka missaktning för folkgrupp eller annan sådan grupp av personer med anspelning på ras, hudfärg, nationellt ursprung, etniskt ursprung, trosbekännelse eller sexuell läggning.

DI: Fick kommentaren verkligen stor spridning? Aftonbladet tog bort den efter några minuter och därefter låg den bara på Hess egen Facebook-sida.
LMB: Aftonbladet har många läsare och många kan ha hunnit läsa den innan den raderades. Hess har också en öppen Facebook-sida så många har kunnat läsa den där.
(Enligt Michael Hess är detta fel, hans Facebook-sida är inte öppen och han visste inte ens om att Aftonbladets kommentarer även hamnar på ens egen sida.)
DI: Men inträffade inte den stora spridningen när bloggen IRM i januari skrev om Hess kommentar och flera stora medier följde upp?
LMB: Jo, men deras uppsåt var ju att kritisera. Michael Hess borde ha räknat ut att hans kommentar kunde komma att spridas.
DI: Spelar det någon roll för utgången i målet om det Hess skrev är sant eller inte?
LMB: Ja, vi har ju en vittgående yttrandefrihet. Om man skriver sådant som är verkliga fakta kan man inte åtalas, men det han skriver är inte fakta utan hans egen åsikt.

DI: Men om Michael Hess kallar in en sakkunnig, till exempel en avhoppad shariajurist, som intygar att våldtäkter är djupt rotade i islamisk kultur?
LMB: Nja, det viktigaste är att Hess fortsätter sin kommentar med att påstå att det finns ett samband mellan invandringen från muslimska länder och våldtäkter i Sverige.
DI: Och det är hopplöst att bevisa eftersom våra myndigheter inte för sådan statistik, menar du? Men tänk om det är sant då? Om myndigheterna mörkar statistiken just för att de inte vill se problemen?
LMB: Men det är ju helt omöjligt att föra sådan statistik! Då måste man ju räkna in mörkertalet också, vi vet ju inte hur många kvinnor som aldrig anmäler att de blivit våldtagna
DI: Ingen statistik innehåller mörkertal, bara reda siffror. Exempelvis skulle man kunna ta fram siffror över vilka grupper som oftast blir polisanmälda för våldtäkt eller vilka som oftast döms.
LMB: Men vi kan ju inte ens säga att det blivit fler våldtäkter i Sverige! Det kan ju handla om att vi numera talar mer öppet om det och att fler därför vågar anmäla nu.

DI: Fast det gäller väl även de andra nordiska länderna? Varför har Danmark inte ens en tiondel av Sveriges polisanmälda våldtäkter?
LMB: (tystnad)
DI: Hess brott är alltså att han utan fakta och statistik pekar ut muslimska invandrare som överrepresenterade i våldtäkter i Sverige?
LMB: Jag menar att han pekar ut en specifik grupp som mer brottslig än andra och när detta sprids till människor som inte har kunskap, så kan de tro att det är sant. Därmed har han hetsat folk att börja tycka illa om muslimer.
DI: Men om det han säger är sant då? Han vände sig ju egentligen till journalister och undrade när de skulle börja inse att våldtäkter är djupt rotade i islamisk kultur. Det kan ju tolkas som en uppmaning till dem att undersöka saken?
LMB: Det ska sägas att det är oklart var gränsen går. Jag kan inte säga att jag är helt säker på att Hess blir dömd, men det är viktigt att domstolen fastställer var gränsen går. Det finns inte så många domar och vi behöver en praxis.

Efter att denna intervju gjordes har Michael Hess bestämt sig att kalla två vittnen som just ska belägga att det han skrev är sant: Islamexperten Bertil Malmberg (som visserligen inte är universitetsutbildad islamolog, men har mycket stora kunskaper om islam) och Sverigedemokraternas kriminalpolitiske talesman Richard Jomshof. Den senare har tagit fram rykande färsk våldtäktsstatistik.
Det jag menade med min kommentar var att det finns massvis med bevis för att våldtäkter och andra sexuella övergrepp har en lång tradition inom islam och att muslimer finner stöd för detta beteende i sina heliga skrifter. Detta skulle journalisterna veta om de bara läste på. Jag har själv bott elva år i Mellanöstern, så jag vet vad jag talar om, säger Michael Hess.
Därutöver har jag lärt mig väldigt mycket av just Bertil Malmberg och Richard Jomshof, och det är därför de båda ska vittna. Deras kunskaper kommer förhoppningsvis att övertyga rätten om att jag hade all rätt i världen att sprida denna information.

Due an unexpected data loss parts of this article may have been corrupted in the recovery process. This may include, but not limited to, broken links, broken images and incorrect publishing date. Recovered articles are published by "Dispatch Archive".