Motstridiga utsagor i Malmö tingsrätt

Det lyckades inte riktigt för åklagaren att knyta ett påstått överfall på två muslimska kvinnor till Tryckfrihetssällskapet, när dess förre kassör stod åtalad för misshandel.

 

MALMÖ. Det var åklagarens dag i Malmö tingsrätt då den förre kassören på tisdagen stod inför rätta för misshandel av två arabiska kvinnor en mor och hennes dotter bosatta i Malmö. Det oprovocerade överfallet ska ha ägt rum utanför akutmottagningen i Malmö 5 augusti 2012.

Enligt åklagaren Linda Rasmussen hoppade kassören plötsligt på de två kvinnorna, när de var på väg ut från akuten och utdelade flera slag mot båda bland annat med en mjuk sko sparkade dem och dunkade den äldre kvinnans huvud in i en vägg, medan han skrek rasistiska förbannelser mot invandrare och muslimer.

Båda kvinnorna med efternamnet Issa satt i rättssalen iförda islamisk mundering med slöja, precis som de var klädda 5 augusti 2012. Modern berättade att hon har bott i Sverige sedan 1988, men varken kan tala eller förstå svenska. Hennes dotter talade svenska med arabisk brytning.

Åklagaren gjorde sitt bästa för att sammankoppla det påstådda händelseförloppet med det faktum att den åtalade har varit kassör i Tryckfrihetssällskapet vilket enligt hennes åsikt betyder att saken inte bara ska behandlas som ett ordinärt våldsbrott, utan som ett hatbrott och därför medföra strängare straff.

 

När han ska ha överfallit de två kvinnorna var kassören själv på väg in på akuten. Han förklarade i rätten att han hade cyklat hem efter en trädgårdsfest och sjungit en sång som heter Hottentott. Plötsligt hoppade ett par unga män med arabiskt utseende på honom. En av dem grep tag i cykelstyret, vilket ledde till att kassören gjorde en framåtvolt över styret och föll med huvudet rakt ner i asfalten.

Det sista jag minns var att nu dör jag, sa mannen i rätten. Därefter minns han inget mer förrän han vaknade upp på sjukhuset av att någon lyste honom i ögonen. Han säger att han fortfarande inte kan minnas vad som hände mellan det kraftiga slag han fick i huvudet och uppvaknandet på sjukhuset. Inte heller det överfall han ska ha gjort sig skyldig till.

Av sin sambo (som cyklade en bit efter honom när de två arabiskliknande männen överföll honom och som senare följde med honom till akuten) har han fått veta att han slog med sin sko på den äldre kvinnans arm ett par gånger, men att han aldrig rörde hennes dotter.

Jag önskar att jag hade dött när jag trillade av cykeln, så att jag sluppit sitta här, sa kassören i rätten.

 

I rätten visades bilder av de skador han ådrog sig. Det syntes att han bland annat hade brutit näsan och var blodig i ansiktet. Enligt hans försvarsadvokat Mikael Sundman finns det skäl att anta att han fick en hjärnskakning, vilket mycket väl kan ha gjort honom förvirrad och otillräknelig då han var på väg in på akuten.

Denna förklaring bekräftades till viss del av ett vittne som arbetade på akuten och såg episoden utanför. Han förklarade att kassören redan innan han kom ut ur bilen var rasande och utom sig, samt ropade att han ville slå ihjäl alla eftersom ingen ville hjälpa honom. En kvinna som hjälpte honom ur bilen skrek då åt kassören.

Vittnet började med att förklara att kassören slagit på de båda muslimska kvinnorna, men efter närmare utfrågning var han inte säker på om kassören hade rört den yngre.

 

Åklagaren visade också bilder av de skador som den äldre kvinnan ska ha ådragit sig som en följd av den brutala behandlingen, men dessa var uppenbart mindre allvarliga än dem som kassören hade, och bestod mest av ett par blåmärken.

Men som försvararen Mikael Sundman påpekade kan blåmärkena mycket väl ha uppstått i förbindelse med att polisen var tvungen att handfängsla de två kvinnorna för att lugna ner dem, eftersom de skrek och uppträdde helt oregerligt.

 

Linda Rasmussen använde lång tid åt att förhöra de två kvinnorna. Medan dottern i en aldrig sinande ordström beskrev vilket utspekulerat våld kassören gjort sig skyldig till, särskilt mot hennes mor, var modern mera fåordig och kunde inte minnas alla detaljer. Detta försökte åklagaren rätta upp på genom att upprepa ledande frågor. Hur kändes det att bli slagen? frågade hon flera gånger. Det gjorde ont, svarade mamma Issa.

Åklagaren tvekade inte om motivet bakom överfallet utanför akuten: det var rasism. Kassören hatar muslimer och hoppade därför på de två kvinnorna när han såg att de var muslimer.

I ett försök att styrka denna tes framhöll hon att han har varit kassör för Tryckfrihetssällskapet, och att detta är en islamofobisk och högerextremistisk förening. Som stöd för detta påstående åberopade hon Expo, Mathias Wåg från Researchgruppen och författaren Göran Rosenberg utan att närmare förklara vad dessa kan veta om Tryckfrihetssällskapet eller vilka bevis för våldsamma och kriminella aktiviteter de skulle sitta inne med.

 

Senare under förhandlingen verkade hon ha glömt vem Mathias Wåg är. Här fick hon emellertid hjälp av den åtalade som kunde berätta för henne att Wåg är känd för att ha uttalat sin beundran för östtyska Stasi och för att ha sagt att han vill döda vita män. Kassören menade uppenbarligen inte att det styrkte åklagarens sak att åberopa en sådan person som sanningsvittne.

Målet har absolut inget med Tryckfrihetssällskapet att göra, sa han. På fråga från sin försvarare förklarade han att han varit kassör i ett stort antal föreningar och organisationer utan att han nödvändigtvis varit enig med deras syften.

Kassören avvisade blankt åklagarens påstående om högerextremism i Tryckfrihetssällskapet, som han förklarade har grundats av Ingrid Carlqvist efter dansk förebild. Sällskapets enda syfte, sa han, är att försvara det fria ordet.

Jag känner både Ingrid Carlqvist och Lars Hedegaard (under nio år ordförande för danska Trykkefrihedsselskabet), och de är definitivt inte högerorienterade.

17 mars blir det försvarets tur att kalla sina vittnen.

 

 

Due an unexpected data loss parts of this article may have been corrupted in the recovery process. This may include, but not limited to, broken links, broken images and incorrect publishing date. Recovered articles are published by "Dispatch Archive".