DEBATT: Vad nytt i Absurdistan?

Försäkringskassans generaldirektör Dan Eliassons kräk-twitter om Jimmie Åkesson har väckt både förtjusning och vrede bland myndighetens anställda. Här beskriver en av myndighetens medarbetare sina känslor om det som sker i Absurdistan.

Normalt håller jag mig till migrationsfrågor. Men Carin Jämtin äcklar mig. Detta säger Migrationsverkets generaldirektör Anders Danielsson med anledning av att Carin Jämtin petat Carina Hägg från riksdagslistan, sedan denna öppet kritiserat valet av Omar Mustafa in i partistyrelsen.

Naturligtvis är uttalandet fiktivt. Men tror ni på fullaste allvar att en generaldirektör som styr över en myndighet skulle få sitta kvar efter ett sådant uttalande?

Generaldirektören hade fått foten. Eller rättare sagt alla som uttalar sig politiskt och förnedrande över en folkvald politiker hade fått gå. Nästan alla. Undantagna är förstås de som beklagar sig över Sverigedemokraterna och Jimmie Åkesson, de kan lugnt sitta kvar.

 

Det var efter Jimmy Åkessons framträdande i SVT Debatt som Försäkringskassans generaldirektör Dan Eliasson uttalade sig på Twitter: Normalt håller jag mig till socförsäkringen. Men J Åkesson i Debatt gör att jag kräks.

Reaktionerna bland Försäkringskassans medarbetare lät inte vänta på sig. På vårt eget forum skrevs bland annat:

Jag kräks med Dan vilken dag som helst;)
Som 60-talist fick jag av hela vuxenvärlden lära mig att aldrig stillatigande acceptera orättvisor och diskriminering. Nu ska vi stillatigande respektera invandrarfientliga politiker för det är en del i de demokratiska spelreglerna?!

En klockren tweet. Att Dan Eliasson markerar mot Sverigedemokraterna, Jimmie Åkesson och rasismens ansikten är välkommet. Även en myndighetschef har rätt att uttrycka sina privata åsikter. Jag tror inte att Dan Eliasson själv anser att hans tweet är i hans arbete.
Om du nu även läser i denna tråd, Dan, så ska du ha all beröm för ditt agerande!
 Detta är två åsikter som är vanligt förekommande på Försäkringskassans intranät.

Men här finns också hård kritik av Eliassons utspel. Många menar att generaldirektörens privata åsikter inte ska spridas i en kanal som är tänkt att användas i Försäkringskassans arbete.

Dan Eliasson får i egenskap av privatperson tycka precis vad han vill om vad som helst. Det är däremot oroande att han på myndighetens officiella organ (hemsidan) i egenskap av Generaldirektör uttalar åsikter/reflektioner som inte har någonting med myndighetens verksamhet att göra. Hade jag eller vem som helst annan på myndigheten använt myndighetens medium för att ventilera åsikter (epost, hemsidor, mobil, handläggningssystemen, etc) så hade det föranlett utredning av personal och ansvarsnämnden samt trolig uppsägning. Detta bör även gälla en Generaldirektör. Jag är en vän av logik, konsekvens och EN moral, inte dubbla moraler.

Men VARFÖR ska en generaldirektör uttala sig överhuvudtaget om en dagspolitisk fråga som inte har med verksamheten att göra? Det är irrelevant och stötande. Jag är själv så mycket invandrare man kan bli. Jag vill arbeta på en myndighet som präglas av professionalism och saklighet, inte av känslor, åsikter och irrelevanta saker. Vi är satta här alla vi (även GD) att utföra ett arbete inte att pladdra om åsikter. Vad man anser eller inte anser om SD, gravitationen och pingviners reproduktiva tendenser är irrelevant. Detta är en myndighet, inte en debattklubb.

 

Man kan inte som företrädare för en myndighet i officiell status (i kraft av sitt ämbete, inte som privatperson med andra ord) ägna sig åt opinionsbildning. Detta är inte en bananrepublik eller en korrupt DDR-stat. Företrädare för myndigheter är utförare de ska inte blanda sig i den politiska diskursen. Detta är förunnat folkets representanter: riksdag och regering. Myndigheter skall likt militären hålla sig borta från åsikter och opinionsbildning. Gör man INTE det så skadar man allmänhetens tilltro till en saklig, opartisk och neutral myndighetsutövning. Jag blir mörkrädd när utbildade och bildade människor, samt anställda på en byråkratisk organisation som ägnar sig åt myndighetsutövning, uttrycker sitt stöd för en utveckling där myndigheter reduceras till känslomässiga och partiska aktörer.

Det är en principfråga: i ickedemokratiska stater så är myndigheter åsiktsbärare, ofta korrupta, ofta utförare av det ledande partiets/diktatorns vilja. I demokratiska stater så är myndigheter underställda den politiska makten och uttalar sig inte om värderingar/åsikter/annat som inte har med kärnverksamheten att göra.

Idag var det ett uttalande om en företrädare för ett politiskt parti i Sverige. Vad blir det en annan dag? Vilken grupp ska då nämnas/baktalas/tas ställning för/analyseras?

VAD har en anställd/företrädare för Försäkringskassan i den allmänna politiska diskursen att göra? Allt sådant ska vara reserverat för vår fritid, där det är upp till oss att marknadsföra vad än politiska åsikter vi vill. MEN: Åsiktsfrihet gäller inte en företrädare för en myndighet i sin officiella kapacitet. Det är oprofessionellt och oroande för framtiden.

 

För snart sex månader sedan blev jag förälskad. Jag blev förälskad i ett klipp jag såg på YouTube. Jag blev förälskad i en beskrivning. Jag blev förälskad i en verklighet jag kunde anamma. Ingrid Carlqvist heter kvinnan som myntade det fantastiska uttrycket Absurdistan. Det kändes så enkelt. Det kändes så rätt.

För vad är mer absurt än att en myndighetschef uttrycker sig på det sätt Dan Eliasson gjorde mot Jimmie Åkesson, och ingen av de sju partiledarna har några som helst synpunkter på Dan Eliassons ordval, inblandning i politiken i sig och det faktum att han bryter mot regeringsformen?

Åkesson får uttrycka sig som han vill. Jag som alla andra har yttrandefrihet i olika samhällsfrågor och jag kommer att fortsätta att reagera starkt på orättvisor och när människor inte får samma rättigheter, säger Eliasson.

 

Naturligtvis har Dan Eliasson rätt att uttrycka sig och det är ingen som ifrågasätter just den rätten.  Dan Eliasson lyfter fram rättighetsperspektivet. Men som statstjänsteman i allmänhet, och generaldirektör i synnerhet, har man också skyldigheter. En skyldighet är att styra en förvaltning i demokratins och den enskilde medborgarens tjänst.

Oavsett var Dan Eliasson står på den politiska kartan så har han varken respekt för sina medarbetare eller dem som använder sig av socialförsäkringen, det som Försäkringskassan, på New Management-språk så vackert, benämner som kunder.  För inte kan väl Dan Eliasson på fullaste allvar tro att ingen enda medarbetare på Försäkringskassan eller någon av deras flitiga kunder röstar på Sveriges tredje största parti?

Allt är möjligt i Absurdistan.

Citatet ovan från Eliasson är taget ur Expressen. Det verkar fullt rimligt det han säger. Jag kan sympatisera med det. Alla kan sympatisera med det. Det är när man bryter ned det som det blir komplext. Jag som alla andra har yttrandefrihet i olika samhällsfrågor och jag kommer att fortsätta att reagera starkt på orättvisor och när människor inte får samma rättigheter.

Något känns bekant. Jag kan bara inte minnas vad. Just det. Orden rättvisa och orättvisa är socialdemokratins paroll. Dan Eliasson har varit politiskt sakkunnig hos Laila Freivalds och statssekreterare hos Thomas Bodström. Han är uppvuxen i socialdemokratins vagga. För inte kan det vara så att Dan Eliassons uttalande ska ses i sammanhanget att Sverigedemokraterna ökar för var dag som går, och att Dan Eliasson är oroad över att hans egen position som framtida ministerråd i en S-styrd majoritetsregering är hotad?

Allt är möjligt i Absurdistan.

 

Enträgen som jag är fortsätter jag nysta i Dan Eliassons Expressen-citat. Han lyfter fram yttrandefrihet. Det är en viktig aspekt i den svenska demokratin. Och som naturligtvis ska gälla alla. Jimmie Åkesson reagerade på generaldirektörens uttalande: Jag tyckte att det var förvånande att en myndighetschef uttryckte sig på det sättet. Svenska myndigheter ska vara opartiska och sakliga, och det kan man verkligen inte säga att det här är.

Det intressanta är att i och med generaldirektörens förvaltningsuppdrag i den enskilde medborgarens tjänst är det inte längre en fråga om yttrandefrihet.

I Regeringsformen finns ett grundlagsstadgat krav att all myndighetsutövning ska utföras på ett opartiskt och objektivt sätt. Syftet med detta är självfallet att skydda den enskilde individen från inkorrekt myndighetsutövning som kan vara ogynnsam mot denne: Domstolar samt förvaltningsmyndigheter och andra som fullgör offentliga förvaltningsuppgifter ska i sin verksamhet beakta allas likhet inför lagen samt iaktta saklighet och opartiskhet. Lag (2010:1408).

Visst kan man mycket väl tolka Eliassons uttalande i Expressen, att han i egenskap som privatperson (jag som alla andra har yttrandefrihet i samhällsfrågor) har rätt att uttala sig. Men om man läser Eliassons twitter börjar han med: Normalt håller jag mig till socförsäkringen. Han är således högst medveten om att han uttrycker sig i egenskap av myndighetsperson. Så varför reagerar inte någon av de sju andra partiledarna på att vår mest folkkäre generaldirektör bryter mot Regeringsformen?

Allt är möjligt i Absurdistan.

 

Yttrandefriheten gäller också generaldirektörer. Problemet handlar om var och hur Eliasson uttrycker sig. När han twittrar om sitt äckel för Åkesson gör han det på samma konto där han beskriver sig som: Jag är Försäkringskassans generaldirektör. Detta är mina reflektioner och tankar kring vårt ansvarsområde.

När man börjar arbeta vid Försäkringskassan får man gå utbildningar i förvaltningsrätt.  Vi handläggare lär oss innebörden av myndighetsutövning, jäv, opartiskhet, maktutövning etcetera. Vilka krav ska ställas på myndighetens handläggare om generaldirektören själv inte applicerar det som förväntas av hans medarbetare?

 

Jag välkomnar en KU-anmälan mot Dan Eliasson eftersom detta är en fråga om huruvida grundlagen och Regeringsformen har följts i detta fall. Jag blir dock inte förvånad om Dan Eliasson frias för när det egentligen kommer till kritan: Vad är egentligen nytt i Absurdistan?

 

Skribenten förbehåller sig rätten att vara anonym då han är medarbetare vid Försäkringskassan. Hans identitet är dock känd för redaktionen.

 

 

Due an unexpected data loss parts of this article may have been corrupted in the recovery process. This may include, but not limited to, broken links, broken images and incorrect publishing date. Recovered articles are published by "Dispatch Archive".