Massiv hackerattack mot

under-attack_0

Flera mediebolag inblandade i attacken vars syfte var att stänga ner oss

Dispatch International är under attack. Den senaste veckan har tidningen bombarderats av försök att överbelasta hemsidan och därmed göra den otillgänglig för våra läsare.

Det här är ingen vanlig Denial of Service-attack, som vem som helst kan utföra. De som ligger bakom det här vet vad de gör och har hyfsat hög nivå på sina kunskaper om hur man gör sådant här, säger Dispatch Internationals it-säkerhetsansvarige.

Tidningen har låtit ett antal personer med mycket hög kunskap om dataintrång gå igenom loggarna från det dygn då attacken var som mest intensiv, förra torsdagen 22 november. Och de drar flera slutsatser, varav en av de mest intressanta är, att datorer tillhörande bland andra tidningarna Sydsvenskan, Värnamo Nyheter och Norrköpings Tidningar, samt radioproduktionsbolaget Tredje Statsmakten Media AB och Sveriges Television varit delaktiga i attacken.

De flesta datorer som använts i attacken har slumpmässiga, dynamiska ip-adresser. Därför utmärker sig de här mediebolagen, säger en av säkerhetsexperterna.

Även om man inte med säkerhet kan säga att personer från de aktuella företagen deltagit aktivt i attacken, det kan vara fråga om virus eller så kallad cross site scripting, så anser experterna att det är det mest sannolika scenariot.

Alternativet är att de här stora företagen blivit hackade och då pratar vi om väldigt hög profil på attacken. Det går inte att utesluta, men är osannolikt. En attack på den nivån hade kunnat orsaka mycket större skada än vad som nu skedde.

Med nöd och näppe lyckades Dispatch Internationals säkerhetsteam hålla sidan online större delen av tiden, men publiceringen av förra veckans webbtidning blev kraftigt försenad på grund av attacken. Räknar man på vad ett intrång av den här storleksordningen är värt i reda pengar i form av övertid och tidningens anseende, hamnar man på sexsiffriga belopp. Dispatch International har givetvis polisanmält attackerna. Ärendet utreds nu som dataintrång.

FAKTA/Dataintrång

Ur brottsbalken, fjärde kapitlet

9 c § Den som i annat fall än som sägs i 8 och 9 §§ olovligen bereder sig tillgång till en uppgift som är avsedd för automatiserad behandling eller olovligen ändrar, utplånar, blockerar eller i register för in en sådan uppgift döms för dataintrång till böter eller fängelse i högst två år. Detsamma gäller den som olovligen genom någon annan liknande åtgärd allvarligt stör eller hindrar användningen av en sådan uppgift. Lag (2007:213).

 

Due an unexpected data loss parts of this article may have been corrupted in the recovery process. This may include, but not limited to, broken links, broken images and incorrect publishing date. Recovered articles are published by "Dispatch Archive".