LEDER: Kristen modstand i London

Gennem adskillige år har shariaforkæmpere haft frit løb i vestlige storbyer med opbakning af regeringerne og kultureliten. Nu melder modstanden sig.

Lars Hedegaard. Foto:Roger Sahlström

Det måtte komme.

Fredag den 31. januar rykkede kristne patruljer ud i East London og nærmere bestemt i det muslimsk dominerede kvarter omkring East London Mosque for at uddele flyveblade for den nydannede bevægelse Britain First.

Britain First skjuler ikke deres hensigter. De har startet en modoffensiv mod de shariapatruljer, der gennem nogen tid har intimideret ikke-muslimer, som har vovet sig ind i deres områder, og truet almindelige borgere, der vovede at drikke øl eller udvise anden ikke-islamisk opførsel.

De kristne patruljer optager nu kampen om landets fremtid i de områder, som muslimer har vedtaget er deres. Demokratiske valg er nytteløse, konstaterer Britain Firsts leder Paul Golding en veltrænet mand, der har en fortid som cage fighter. Også bevægelsens talsmand, James Dowson, ved hvordan man slås. Til Dispatch International beretter han, at han har en fortid som protestantisk militant i nordirske Belfast. Her har han lært, hvordan man opbygger en organisation efter militære principper.

Men da den kristne patrulje for første gang vovede sig ind i den muslimske løves hule tilmed på en fredag, hvor der er fredagsbøn var det ikke for at slås men bare for at uddele flyveblade, der opmuntrede mennesker til ikke at lade sig skræmme af shariapatruljerne. Hvordan gik det, blev de overfaldet eller angrebet?

Der skete ingen ting, siger Dowson. Shariaforkæmperne er meget modige, når de ikke møder modstand. Men når de står over for folk, der er parate til at forsvare sig, tør de ikke noget.

Paul Golding understreger, at ingen nogen sinde har turdet føre kampen foran muslimernes egen fordør, men det vil Britain First gøre. Det er på tide, siger han, at gøre op med en islamisering, som han mener for 70 pct.s vedkommende er finansieret af Saudi-Arabien.

Var det ikke det samme, English Defence League forsøgte og mislykkedes med?

Nej, siger James Dowson. Vi vil ikke have med folk at gøre, der drikker eller opfører sig underligt. Vi er kristne og går ind for gammeldags kristne værdier. Han har ikke andet end et skuldertræk til overs for EDL. Hundreder af EDLs tidligere medlemmer har søgt optagelse i Britain First, men de får uden videre adgang.

Dispatch International har aldrig mødt Golding eller Dowson, men agter at gøre det i nærmeste fremtid.

Vi tør ikke afgøre, om Britain First er, hvad det giver sig ud for eller om dets strategi er sundere og mere fremgangsrig end EDLs.

Lige nu er det den vigtigste observation, at der åbenbart bliver ved med opstå modbevægelser mod den islamiseringsoffensiv, som muslimske aktivister med finansiering fra den arabiske verden indledte for adskillige år siden. Fra regeringerne, politiet, myndighederne, medierne, eksperterne og kultureliten er der ikke kommet andet end bortforklaringer og anklager mod shariamodstandere for racisme, islamofobi, fremmedhad og fascisme. Indfødte englændere, svenskere, danskere osv. har bare at acceptere, at deres kvarter, deres land og hele deres kultur må vige for fremmede herrer, der ikke vil dem noget godt.

Det var næppe at forvente, at alle ville bøje sig for islam, der i sin selvforståelse kun kan tænkes som den dominerende orden og som kræver underkastelse af alle vantro.

Om Britain First skal tages alvorligt, ved vi endnu ikke.

Til gengæld er det opmuntrende, at nogen går til modstand.

Swedish, English

Due an unexpected data loss parts of this article may have been corrupted in the recovery process. This may include, but not limited to, broken links, broken images and incorrect publishing date. Recovered articles are published by "Dispatch Archive".