LEDARE: Svensk uppståndelse över islamiska våldtäkter

Det har väckt ilska att Sverigedemokraternas vice ordförande i Karlskrona, Michael Hess, på Facebook skrev att våldtäkt är djupt rotat i islamisk kultur. Partiets stabschef Linus Bylund backar upp honom och citeras i Blekinge Läns Tidning med det står i Koranen att våldtäkt kan användas mot kvinnor som varit otrogna. Det är en muslimsk straffmetod.

 

Michael Hess uttalande är helt korrekt, vilket vi ska se nedan. Däremot hade Linus Bylund haft fel om han hade sagt det BLT påstår att han sagt  att begreppet våldtäkt förekommer i Koranen. Där står heller inte något om att våldtäkt är en straffmetod som kan användas mot otrogna kvinnor. Linus Bylund säger att han i själva verket sa att det förekommit att islamiska domstolar dömt ut våldtäkt som straff, vilket man till exempel kan läsa om här:

 

Men det står mycket annat intressant i islams heliga bok, som vi i den västerländska kulturen inte skulle tveka att kalla våldtäkt, och som SD-ledarna med fördel skulle kunna hänvisa till.

Exempelvis följande vers: Era hustrur är för er [som] en åker; beträd därför er åker, när och som ni önskar. (Sura 2:223).

Med andra ord är det upp till mannen att bestämma när man ska ha sex och på vilket sätt. Kvinnan ska bara lägga upp sig, oavsett om hon har lust eller ej. Om hon inte vill men ändå tvingas till det, skulle det i vår västerländska kulturkrets betecknas som våldtäkt men inte i islam.

 

Men vilka är då era hustrur som männen får beträda? För det första är det naturligtvis de upp till fyra kvinnor som en muslimsk man har rätt till och rätt att byta ut när han tröttnar på att beträda dem. Därtill kommer de slavinnor han kan bemäktiga sig.

Det framgår av Sura 4:24, som räknar upp vilka en behövande man har rätt att ha sex med: Han får inte ha sex med ärbara, gifta kvinnor (alltså muslimska kvinnor som är gifta med någon annan), men däremot sådana som ni rättmätigt besitter [slavinnor i andra översättningar, reds anm] detta är vad Gud föreskriver för er.

 

Och vilka är då dessa slavinnor, som är fria för sexuellt utnyttjande? Det kan man läsa om i Sura 33:50. Där framgår det att det handlar om dem som du rättmätigt besitter, som Gud har tilldelat dig alltså de som erövrats i samband med krig- eller våldshandlingar.

Ingenstans framgår det att man bara får ta slavinnor och ha sex med dem i förbindelse med officiellt förklarat jihad alltså om exempelvis Saudiarabien skulle förklara krig mot Sverige och skicka in en flotta i Östersjön. Allah är inte snål när det gäller att förse muslimska män med åkerjord. Det kan mycket väl ske efter helt privata initiativ, till exempel när en eller flera muslimska män får syn på attraktiva kvinnor i en västerländsk storstad och beslutar sig för att beträda dem.

Vi kallar det våldtäkt, men enligt islams självförståelse har våldtäktsmannen eller våldtäktsmännen inte begått någon synd genom att kasta sig över vantrogna kvinnor de tagit som slavinnor. Därför spelar motivet ingen roll. Det kan vara liderlighet, maktbegär, önskan om att förödmjuka vantrogna män, som varken kan eller vill försvara sina kvinnor, eller bestraffning av kvinnan eller hennes familj eller vad som helst.

 

Våldtäkt av tillfångatagna flickor eller kvinnor är också standardförfarande när det gäller islamiska våldshandlingar. Efter gisslandramat i Beslan 2004 berättade modern till en av de tillfångatagna flickorna: Åtskilliga 15-åriga flickor blev våldtagna av terroristerna. Hennes dotter hörde deras förfärliga gråt och skrik, när odjuren släpade bort dem. (Citat från Hedegaard: Muhammeds piger, 2011, sid 50).

Och från de heliga krigarnas övergrepp på andra muslimer i Darfur berättar ett vittne: Varenda en av oss blev våldtagen av mellan tre och sex män. En kvinna vägrade ha sex med dem, och då klöv de hennes huvud med en yxa mitt framför ögonen på oss. (Citat från samma bok). Hundratals liknande berättelser finns.

 

I boken Women and Religion (1998, sid 127) skriver den turkiska kvinnliga akademikern Fatmagül Berktay: I islams patriarkala universum, som är organiserat kring mannens lust i överensstämmelse med sharian och den islamiska rättspraxisen, betraktas kvinnan som ett föremål skapat för att tillfredsställa mannens begär. I detta universum betraktas sexuella aktiviteter inte som en förening mellan två människor med samma vilja. Det tas bara hänsyn till mannens vilja. Kvinnan jämställs ibland med föremål och betraktas som egendom.

 

Med anledning av bråket om SDs uttalanden konstaterar den svenske islamexperten Jan Hjärpe att det är en svår synd inom islam att våldta och det bestraffas hårt.

Det är mycket möjligt, men här finns två problem: För det första är våldtäkt i islamisk mening inte detsamma som våldtäkt i vår mening, och slavinnor oavsett om de fångas i Darfur eller Malmö kan man göra vad man vill med. För det andra är det så gott som omöjligt för en kvinna att bevisa att hon blivit våldtagen och extremt farligt för henne att försöka.

Enligt islamisk lag kan våldtäkt bara bevisas om våldtäktsmannen erkänner eller om handlingen bevittnas av fyra manliga vittnen. Kvinnor som anmäler våldtäkt utan att kunna skaffa fram fyra män som sett på, antas ha ägnat sig åt olagligt sex (och det straffas riktigt hårt!) och om hon råkar vara gift betraktas hennes uppförande som äktenskapsbrott, vilket bestraffas med stening.

Det hade varit klädsamt om den berömde islamexperten hade berättat det


[divider]
Tyckte du om den här artikeln? God journalistik kostar pengar men på grund av ständiga attacker mot oss kan Dispatch International i nuläget inte ha prenumeranter. Vi hoppas därför att du vill stödja oss med ett ekonomiskt bidrag. Klicka här för att donera en slant!

Missa inte när vi uppdaterar, prenumerera på vårt nyhetsbrev. Efter att du tryckt på subscribe skickas ett mejl till dig för godkännande.


Danska