INSÄNDARE: Jag vill inte se slöjor på Apoteket

Till Apoteksgruppens ledning

Jag är en av era kunder, en vanlig medelålders svensk kvinna, och jag vill med kraft protestera mot att era anställda/praktikanter på arbetstid tillåts bära religiös/konfessionell klädsel, som muslimsk hijab. Det berör mig illa av flera skäl, och jag ska förklara varför.

Sverige är ett sekulärt land, där religiös tro och politisk uppfattning ses som en privatsak. Följaktligen bär vi inte religiösa attribut på arbetsplatsen, lika lite som vi agiterar för våra politiska åsikter på jobbet. I ett företag inriktat på kundservice, som Apoteksgruppen, har kunderna rätt att vänta sig att personalen klär sig neutralt. Som kund är jag inte det minsta intresserad av att bli informerad om apotekspersonalens religiösa tro, än mindre få den serverad rakt upp i ansiktet.

 

Den muslimska slöjan är inte vilken huvudbonad som helst. Den symboliserar kvinnans underkastelse och brist på mänskliga rättigheter inom islam. Islam betyder just underkastelse. Inom islam är en kvinna för sin existens helt beroende av män (en far, en bror eller make). Hon riskerar könsstympning, att bli bortgift mot sin vilja, hon ärver hälften av vad en man ärver, och i moskén tvingas kvinnor sitta dolda bakom ett skynke för att inte väcka olovliga lustar hos männen.

I Sverige har vi kommit längre än så. De senaste hundra åren har svenska kvinnor med stor möda och oändliga uppoffringar kämpat för rösträtt, rätt till arbete och utbildning, preventivmedel, fri abort, barnomsorg och social och ekonomisk jämställdhet. De muslimska kvinnor som flyttar till Sverige har om de väljer att integreras i det svenska samhället rätt och möjlighet att ta del av de rättigheter som svenska kvinnor har uppnått. Att fortsätta bära hijab i Sverige innebär att man istället väljer att ta avstånd från kvinnors rättigheter och segregera sig själv från det svenska samhället.

 

Jag vill också påminna om att alla muslimer utan undantag är skyldiga att lyda koranen, islams heliga skrift. Den ålägger alla muslimer obligatorisk plikt att delta i jihad (heligt krig) och att döda otrogna, det vill säga alla icke-muslimer. Några citat ur koranen:

Jag skall injaga skräck i deras hjärtan, som äro otrogna; halshuggen dem och huggen av dem alla fingrarna!( Sura 8:12).  

Döden dem varhelst I påträffen dem och driven ut dem från varje plats, från vilken de driva ut eder, och strida de mot eder så döden dem! Sådan varder de otrognas lön!(Sura 2:187).

Att bryta mot koranens påbud är för muslimer förknippat med hårda straff enligt islamsk sharialag, ofta dödsstraff.

 

Är dessa värderingar förenliga med Apoteksgruppens målsättning och policy?

De är i varje fall inte förenliga med min syn på vad jag som apotekskund förväntar mig. Jag uppmanar därför Apoteksgruppens ledning att anta en klädkod för personalen där religiösa och/eller politiska attribut inte är tillåtna.  

Jag emotser ert svar på det här brevet.

Tills vidare uträttar jag mina apoteksärenden hos andra företag och avråder hela min bekantskapskrets från att handla hos er. 

 

Med vänlig hälsning

Karin Lundström

 

Due an unexpected data loss parts of this article may have been corrupted in the recovery process. This may include, but not limited to, broken links, broken images and incorrect publishing date. Recovered articles are published by "Dispatch Archive".