De flesta europeiska muslimer vill ha sharia

En majoritet av muslimerna i Europa vill att sharia ska ha företräde framför de sekulära lagar som gäller i deras europeiska värdländer. Det visar en ny undersökning från WZB Berlin Social Science Center där muslimer i sex länder intervjuats, däribland Sverige. En studie som borde oroa västerländska politiker, menar forskarna.

I studien ställdes tre frågor till invandrade turkar och marockaner i Österrike, Belgien, Frankrike, Tyskland, Holland och Sverige:

De som svarade ja på alla frågorna betecknas som konsekventa fundamentalister och dessa utgör 44 procent av de tillfrågade muslimerna i Europa. De fundamentalistiska attityderna är lika vanliga bland yngre muslimer som bland äldre.

 

Enligt studien (som genomfördes redan 2008, men först nu har publicerats) är läget värst i Österrike. Där svarade 73 procent av muslimerna att sharia är viktigare än den sekulära statens lagar, 79 procent att det bara finns en korrekt tolkning av Koranen som ska gälla alla och 65 procent menar att muslimerna ska återvända till sina islamiska rötter. Totalt svarade 55 procent av de österrikiska muslimerna i undersökningen att de höll med om alla tre påståendena.

Rapportens författare, den holländske sociologen Ruud Koopmans säger att studien avslöjar anmärkningsvärt likartade mönster i jämförelse med andra tyska studier. Exempelvis Muslime in Deutschland (Muslimer i Tyskland) som 2007 visade att 47 procent av de tyska muslimerna menade att de religiösa reglerna är viktigare än demokratin exakt lika många som i denna studie menar att Koranens lagar är viktigare än de tyska lagarna.

 

Lika oroande är att studien visar den betydande muslimska fientligheten gentemot andra grupper. Till exempel svarade 60 procent av muslimerna att de vägrar ha homosexuella vänner och 45 procent säger att man inte kan lita på judar.

Även i dessa frågor utmärker sig de österrikiska muslimerna. 69 procent vägrar ha homosexuella vänner och 63 procent säger att man inte kan lita på judar. Dessutom sa 66 procent av dem att Västvärlden försöker förgöra islam.

För att ha något att jämföra de europeiska muslimernas svar med, tillfrågades också icke-muslimska européer om sin inställning till misstänksamhet mot judar (8 procent), homosexuella (10 procent), muslimer (21 procent). 1,4 procent var emot alla tre grupperna.

 

Enligt Koopmans är muslimsk fundamentalism inte en oskyldig form av strikt religiositet. Medan omkring en av fem infödda européer kan betecknas som islamofobisk, är graden av fobi mot Västvärlden bland muslimer för vilket det märkligt nog inte finns något ord, men kan kalla det occidentofobi [Occidenten=Västvärlden] mycket högre: 54 procent tror att Västvärldens mål är att krossa islam.

Dessa resultat motsäger mycket tydligt det man ofta hör, att islamisk religiös fundamentalism är ett marginellt fenomen i Västeuropa och att den inte skiljer sig från graden av fundamentalism hos den kristna majoriteten. Båda dessa påståenden är uppenbart falska, eftersom nästan hälften av de europeiska muslimerna vill att muslimer ska vända tillbaka till islams rötter, att det bara finns en tolkning av Koranen och att lagarna i den är viktigare än sekulära lagar. Bland infödda kristna är det färre än en av 25 som kan betecknas som fundamentalist i det avseendet. Religiös fundamentalism är för övrigt ingen oskyldig form av strikt religiositet, vilket det tydliga sambandet med deras inställning till folk utanför gruppen visar.

?

Koopmans fortsätter:

Både omfattningen av den islamiska religiösa fundamentalismen och dess följeslagare homofobi, antisemitism och occidentofobi borde orsaka allvarlig oro såväl hos politikerna som hos de muslimska samhällsledarna. Givetvis ska man inte jämställa religiös fundamentalism med viljan att stödja eller delta i religiöst motiverat våld. Men med tanke på det starka sambandet mellan den och fientlighet mot andra grupper, är det högst troligt att religiös fundamentalism utgör grogrund för en radikaliserande miljö.

Den tyska tidningen Die Welt skriver i en kommentar till studien att resultaten kastar allvarliga tvivel om den otyglade optimismen hos de europeiska mångkulturalisterna, de som hävdar att muslimska medborgare på sikt kommer att låta sig omfattas av det liberala, demokratiska tänkesättet i Västvärlden.

Studien lämpar sig inte för enkla slutsatser, skriver tidningen. Men det måste erkännas: demokratier måste se upp med dem som tror att ett fritt samhälle är något som ska besegras.

 

Allt fler i Europa varnar nu också för de allt mer aggressiva försök islamiska organisationer som OIC (57 muslimska länder) gör för att pressa västerländska politiker att gradvis kriminalisera all kritik av islam.

Den tyska tankesmedjan Gustav Stresemann Foundation (vars främsta mål är att bevara och utveckla den liberala demokratin i Europa) har publicerat en rapport från statsvetaren Felix Strüning, som bland annat skriver att de tyska myndigheterna börjar ge vika för trycket från de islamiska organisationerna i landet genom att ta till sig den muslimska definitionen av islamofobi i den offentliga debatten, vilket skapar osäkerhet om vem som får säga vad om islam och muslimer i Tyskland.

Tyska myndigheter har redan erkänt att de övervakar tyskspråkiga internetsidor som är kritiska till muslimsk invandring och islamiseringen av Europa.

 

Felix Strüning:

Kritiker av den islamiska ideologin och dess organisationer dras ständigt inför rätta och måste försvara sig själva mot anklagelser om blasfemi och uppvigling till hat. Även om de inte döms kostar en sådan process både tid och pengar, och kan leda till att man förlorar sitt anseende och kanske även sitt jobb. Alltså upplever vi också i Väst en ökad tillämpning av sharialagar i frågor som rör islam.

Redan i dag kan tyskarna se hur den så kallade tystnadsspiralen fungerar när det gäller islam.

I en representativ tysk studie erkände över hälften av de tillfrågade att de inte vågar kritisera islam eller muslimer offentligt, skriver Felix Strüning.

 

Fotnot: Den som vill lära sig mer om sharia bör läsa den här artikeln på Freethoughtnation.com och se videofilmerna där imamer förklarar den islamiska lagen.

 

Due an unexpected data loss parts of this article may have been corrupted in the recovery process. This may include, but not limited to, broken links, broken images and incorrect publishing date. Recovered articles are published by "Dispatch Archive".