Svenska asylboenden: Hot, våld och rymningar är vardagsmat

Migrationsverkets lista över incidenter på svenska flyktingboenden visar en asylmottagning i fullständigt kaos. Så gott som varje dag under 2013 har något inträffat alltifrån hotfulla asylsökande till direkt våld mot personal eller andra boende.

Den långa listan innehåller bara ett fåtal incidenter med okänd gärningsman som skulle kunna kopplas till utomstående ändå är det den bilden som svenska medier oftast målar upp. Många svenskar lever i förvissningen om att deras landsmän smyger fram till asylmottagningarna om nätterna för att ingjuta skräck i flyktingarna.

Men i årets incidentlista finns endast några få noteringar om att stenar kastats in i asylboende eller att någon klottrat på fasader. Ingen vet om de skyldiga är utomstående eller flyktingarna själva.

 

Resten är en enda lång lista över brott som de asylsökande gjort sig skyldiga till. Absolut vanligast är hot mot personalen. Många sökande uppträder hotfullt i receptionen till mottagnings- och tillståndsenheterna, inne på handläggarens kontor eller mot personal på asylboendena. Det är kastade bord och stolar, telefonsamtal till medarbetarnas privata telefoner och brandtillbud.

Bråk mellan de asylsökande ute på förläggningarna är mycket vanligt, liksom rymningar från de förvarsenheter där de asylsökande finns som fått avslag på sina ansökningar om uppehållstillstånd. Många asylsökande hotar att skada sig själva och en del gör det också.

 

Sanna Norblad, fackförbundet ST.

Bilden som framträder är ett Migrationsverk och en asylmottagning i fullständigt kaos. Och på fackförbundet ST, som organiserar handläggarna på verket, är man bekymrad.

Vi ser att antalet incidenter ökar, men vi har ännu inte fått det möte med säkerhetsavdelningen som vi har begärt, säger Sanna Norblad, ordförande för ST avdelning Migrationsområdet, till Dispatch International.
Norblad berättar att den ökade inströmning av asylsökande som skett efter Migrationsverkets beslut att ge permanent uppehållstillstånd, PUT, till alla syrier som tar sig hit, har satt stor press på hennes medlemmar.

Visserligen säger ledningen att vi inte ska springa snabbare för att det kommer fler asylsökande, men så fungerar det ju inte. Givetvis blir våra medlemmar stressade när det kommer hela busslaster med asylsökande till oss. Vi är inte mer än människor.

Jag vill inte kommentera ledningens beslut att ge PUT åt alla syrier, men helt ärligt kan jag säga att vi inte hinner med våra arbetsuppgifter. Vi har begärt att få ha synpunkter på sådana här beslut, men oftast kommer det bara order uppifrån. Och ju längre tid ett beslut tar, desto större är risken att handläggarna utsätts på något vis.
Här är hela listan över incidenter på Migrationsverkets olika enheter under 2013:

 

Öppna i en ny flik. Annars höger musknapp och välj spara som

Ladda ner
[divider]
Tyckte du om den här artikeln? God journalistik kostar pengar men på grund av ständiga attacker mot oss kan Dispatch International i nuläget inte ha prenumeranter. Vi hoppas därför att du vill stödja oss med ett ekonomiskt bidrag. Klicka här för att donera en slant!

Missa inte när vi uppdaterar, prenumerera på vårt nyhetsbrev. Efter att du tryckt på subscribe skickas ett mejl till dig för godkännande.


Due an unexpected data loss parts of this article may have been corrupted in the recovery process. This may include, but not limited to, broken links, broken images and incorrect publishing date. Recovered articles are published by "Dispatch Archive".